ផលិតផល
FLaytout Menu
Edi Hienrich Headshot

​​លោក Edi Hienrich​

ប្រធាននាយកប្រចាំតំបន់, តំបន់ EMEA (អឺរ៉ុប, មជ្ឈិមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិក) និងឥណ្ឌា

​​ជីវប្រវត្តិ​

លោក Edi Hienrich គឺជាប្រធាននាយកតំបន់ សម្រាប់តំបន់ EMEA (អឺរ៉ុប មជ្ឈិមបូព៌ា និងអាហ្វ្រិក) និងឥណ្ឌា។ គាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខងារយុទ្ធសាស្ត្រនៃផ្នែកលក់ និងទីផ្សារទាំងអស់នៅទូទាំងទីផ្សារទាំងនេះ។ ក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ លោក Hienrich បានជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យទៅដល់តំបន់មហាសមុទ្រ និងព្រំដែន ដើម្បីផ្តល់ផលិតផលរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងសកម្ម។

លោក Hienrich មានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅ Herbalife ដែលបានបង្កើតឡើងជាង 32 ឆ្នាំ ជាមួយក្រុមហ៊ុននេះ។ គាត់បានធ្វើការនៅជុំវិញពិភពលោកដោយមានតំណែងជាអ្នកដឹកនាំនៅអាមេរិកខាងត្បូង អាស៊ី និងអឺរ៉ុបខាងកើត។

គាត់បានចាប់ផ្តើមជាមួយ Herbalife ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបានរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន រហូតក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ដែលជាកន្លែងដែលគាត់បានដឹកនាំប្រតិបត្តិការសម្រាប់អឺរ៉ុបខាងកើត។ បន្ទាប់ពីបានបម្រើការជាអនុប្រធាននាយកអាមេរិកខាងត្បូង គាត់បានផ្លាស់ប្តូរទៅការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលជាកន្លែងដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបើកទីផ្សារថ្មី រួមមានប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា កូឡុំប៊ី និងសិង្ហបុរី។ បន្ទាប់មក ការផ្តោតសំខាន់របស់គាត់ គឺសំដៅទៅលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាកន្លែងដែលគាត់បានអភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង និងមធ្យម ដើម្បីជំរុញការពង្រីក និងកំណើនដែលមានប្រាក់ចំណេញរបស់តំបន់នេះ។

លោក Hienrich មានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។