FLaytout Menu
Stephen Conchie Headshot

Stephen Conchie

Regionálny prezident pre Áziu a Tichomorie

Životopis

Stephen Conchie je regionálnym prezidentom ázijsko-tichomorského regiónu. Vo svojej funkcii dohliada na všetky aspekty podnikania Herbalife v týchto regiónoch vrátane rozvoja regionálnej stratégie, marketingu a predaja. Riadi tiež všetky aspekty každodennej prevádzky vrátane služieb pre členov a predajných centier, riadenia dodávateľského reťazca, etiky a dodržiavania obchodných pravidiel, ľudských zdrojov a informačných technológií. Medzinárodné strategické a obchodné skúsenosti pána Conchieho sú neoddeliteľnou súčasťou globálneho zamerania spoločnosti na pomoc ľuďom pri výbere lepšej výživy a životného štýlu.

Conchie nastúpil do Herbalife v roku 2009 ako regionálny riaditeľ pre rusky hovoriace trhy. Krátko po nástupe do spoločnosti mu do zodpovednosti pribudli Pobaltie a Izrael, po ktorých nasledovala jeho súčasná rola pre Áziu a Tichomorie.

Pred nástupom do Herbalife zastával od roku 2000 do roku 2009 rôzne obchodné a marketingové funkcie v GlaxoSmithKline, kde riadil obchodnú činnosť spoločnosti na Ukrajine a v roku 2007 sa stal generálnym riaditeľom pre Rusko a CIS.

Viac ako deväť rokov pracoval aj v oblasti marketingu, NPD, nákupu, maloobchodu a logistiky pre Sainsbury's, Safeway a Grand Met v Spojenom kráľovstve.

Conchie získal bakalársky titul v oblasti maloobchodného marketingu na Manchester Metropolitan University a diplom v oblasti marketingu na britskom Chartered Institute of Marketing.