FLaytout Menu

Kristy Appelhans

NMD, MSRA - Viceprezidentka pre globálnu bezpečnosť spotrebiteľov

Životopis

Dr. Kristy Appelhans je Viceprezidentkou pre globálnu bezpečnosť spotrebiteľov Herbalife. K dnešnému dňu má viac ako 20 rokov skúseností s prácou na rôznych pozíciách v oblasti zdravia a fitness. Dr. Appelhans ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore klinická výživa v roku 2003 a následne v roku 2007 získala doktorát z naturopatickej medicíny. Súkromnú prax vykonáva od roku 2009. V roku 2016 Dr. Appelhans získala aj magisterský titul v oblasti regulačných záležitostí. Ako vedúca oddelenia globálnej bezpečnosti spotrebiteľov Herbalife, Dr. Appelhans dohliada na komplexný globálny program nad bezpečnosťou a dodržiavaním predpisov po uvedení na trh, ako aj na vzdelávanie zamestnancov a spotrebiteľov v oblasti bezpečnosti výživy.

Dr. Appelhans vedie dynamický tím odborníkov na zdravie, vedu a vzťahy so spotrebiteľmi spoločnosti Global Consumer Safety schopný podporovať trhy Herbalife na celom svete pri správnom riadení, posudzovaní a riešení všetkých otázok týkajúcich sa zdravia, vrátane nežiaducich udalostí a sťažností na kvalitu výrobkov. Okrem toho je Dr. Appelhans kľúčovou osobou pri zavádzaní vhodných prevádzkových postupov, technológií a štandardizovanej terminológie, ktoré spoločnosť potrebuje na vykonávanie zmysluplných trendov údajov po uvedení na trh a zisťovanie signálov v záujme bezpečnosti spotrebiteľov.

Medzi jej početnými publikáciami týkajúcimi sa globálnej bezpečnosti a dohľadu nad potravinami a výživovými doplnkami je Dr. Appelhans spoluautorkou kapitoly z vysokoškolskej učebnice o dohľade nad bezpečnosťou po uvedení na trh v knihe "New Product Development in Nutraceutical and Functional Foods: From Concept to Market." Často sa zúčastňuje aj na odborných webových seminároch a sympóziách, aby podporila spoluprácu a výmenu poznatkov medzi odborníkmi z odvetvia a pomohla stanoviť normy a osvedčené postupy v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou spotrebiteľov.

Dr. Appelhans sa tiež často podieľa na rôznych projektoch harmonizácie a regulácie v odvetví vrátane poradenstva. Podieľala sa najmä na dokončení globálnej príručky Medzinárodnej aliancie združení pre výživové doplnky o vybavovaní sťažností na nežiaduce udalosti.

Svoju lásku k fitness, zdraviu a vede chce ďalej rozvíjať, Dr. Appelhans je pravidelnou rozhodkyňou a účastníčkou súťaží v naturálnej kulturistike a fitness na profesionálnej úrovni. Medzi jej obľúbené produkty Herbalife patria Formula 1 Vyvážené jedlo s banánovou príchuťou a Herbalife24® Rebuild Strength.