Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub (Gel Làm Sạch Tế Bào Da Chết)

Đặc sắc

Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub (Gel Làm Sạch Tế Bào Da Chết)
Herbalife Skin Instant Reveal Berry Scrub (Gel Làm Sạch Tế Bào Da Chết)

Mã sản phẩm 0772

Phân phối độc quyền bởi Thành Viên Độc Lập Herbalife. Sản phẩm do bên thứ ba bán trực tuyến hoặc tại điểm bán không do Herbalife vận hành không được hưởng chính sách hoàn tiền trong 30 ngày; vì không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ an toàn, do không được bảo quản và vận chuyển đúng quy định, có thể bị thay đổi hoặc là hàng giả.