FLaytout Menu
Green field tea background
Herbalife CEO Michael Johnson presents at Honors Keynote

Lãnh Đạo Của Chúng Tôi

Ban Giám Đốc Điều Hành và Hội Đồng Quản Trị của chúng tôi là những nhà lãnh đạo đầy nhiệt huyết, những người truyền cảm hứng cho chúng tôi để sống một cuộc sống tốt nhất mỗi ngày. Với chuyên môn đa dạng và cách tiếp cận tư duy tiến bộ, họ trao quyền cho các Thành Viên Độc Lập và nhân viên của Herbalife để đạt được tầm nhìn trở thành công ty và cộng đồng chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất hàng đầu thế giới.

​​Lãnh Đạo Của Chúng Tôi​

Michael O. Johnson-image
Michael O. Johnson

Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành

John DeSimone-image
John DeSimone

Giám Đốc Tài Chính

Stephan Gratziani-image
Stephan Gratziani

Chủ tịch

Frank Lamberti-image
Frank Lamberti

Giám Đốc Điều Hành

Rob Levy-image
Rob Levy

Chủ Tịch khu vực Châu Mỹ

Ibi Montesino-image
Ibi Montesino

Phó Chủ Tịch Điều Hành, Chánh văn phòng

Henry Wang-image
Henry Wang

Phó Chủ Tịch Điều Hành, Tổng Cố Vấn và Thư Ký Tập Đoàn

​​Hội Đồng Quản Trị​

Michael O. Johnson-image
Michael O. Johnson

Chủ Tịch và Giám Đốc Điều Hành

Tiến sĩ Richard H. Carmona-image
Tiến sĩ Richard H. Carmona

Giám Đốc

Celine Del Genes-image
Celine Del Genes

Giám Đốc

Sophie L’Hélias-image
Sophie L’Hélias

Giám Đốc

Alan W. LeFevre-image
Alan W. LeFevre

Giám Đốc chính

Michael Levitt-image
Michael Levitt

Giám đốc

Rodica Macadrai-image
Rodica Macadrai

Giám đốc

Juan Miguel Mendoza-image
Juan Miguel Mendoza

Giám Đốc

Donal L. Mulligan-image
Donal L. Mulligan

Giám Đốc

Maria Otero-image
Maria Otero

Giám Đốc

Green Logo Background

​​Kết nối với ban lãnh đạo của chúng tôi​

Chúng tôi cung cấp cho mọi người cơ hội kết nối trực tiếp với chủ tịch hội đồng quản trị, và ban giám đốc.​