FLaytout Menu
Green tea plantation
Luigi Gratton

​​Các Nhà Khoa Học Của Chúng Tôi​

Các bác sĩ, huấn luyện viên, chuyên gia dinh dưỡng và thành viên ban cố vấn của chúng tôi bao gồm hơn 300 chuyên gia được quốc tế công nhận. Với chuyên môn về dinh dưỡng, vận động và sức khỏe cộng đồng, những nghiên cứu khoa học của họ thúc đẩy sự đổi mới sản phẩm. Họ giáo dục và đào tạo các Thành Viên Độc Lập của Herbalife, những người sau đó sẽ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu cá nhân và sống cuộc sống tốt nhất của mình.

​​Các Nhà Khoa Học Toàn Cầu​

Susan Bowerman-image
Susan Bowerman

MS, RD, CSSD, CSOWM, FAND – Giám Đốc Cấp Cao, Giáo Dục và Đào Tạo Dinh Dưỡng Toàn Cầu
Chủ tịch, Ban Cố vấn Ăn kiêng Herbalife và Ban Cố vấn Dinh dưỡng Bên ngoài

Luigi Gratton-image
Luigi Gratton

MD, MPH - Phó Chủ tịch, Văn phòng Y tế và Sức khỏe
Chủ tịch, Ban Cố vấn Herbalife Nutrition

David Heber-image
David Heber

MD, Ph.D., FACP, FASN – Chủ Tịch, Viện Dinh Dưỡng Herbalife

John Heiss-image
John Heiss

Bằng tiến sĩ. – Phó Chủ tịch, Đổi mới Sản phẩm Toàn cầu
Thành viên, Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife

 

Rocio Medina Badiano-image
Rocio Medina Badiano

Bác sĩ Y Khoa - Đồng Chủ tịch và Thành viên, Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife

Dana Ryan-image
Dana Ryan

Tiến sĩ, Thạc sĩ Xã Hội, Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh - Giám đốc Hiệu suất Thể Thao, Dinh dưỡng và Giáo dục

Chủ tịch, Ban cố vấn Herbalife Fitness

Gary Small-image
Gary Small

​​Bác sĩ y khoa – Thành viên, Ban Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife​

Zhen-Yu Chen-image
Zhen-Yu Chen

​​Tiến sĩ — Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng​

Masashi Miyashita-image
Masashi Miyashita

Tiến sĩ – Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Rimbawan-image
Rimbawan

Tiến sĩ – Thành Viên Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng

Chin-Kun Wang-image
Chin-Kun Wang

Ph.D. – Thành Viên, Ban Cố Vấn Dinh Dưỡng