Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G (Health Supplement: N-R-G Tea)

Đặc sắc

Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G (Health Supplement: N-R-G Tea)
Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G (Health Supplement: N-R-G Tea)

Mã sản phẩm 0102

Phân phối độc quyền bởi Thành Viên Độc Lập Herbalife. Sản phẩm do bên thứ ba bán trực tuyến hoặc tại điểm bán không do Herbalife vận hành không được hưởng chính sách hoàn tiền trong 30 ngày; vì không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ an toàn, do không được bảo quản và vận chuyển đúng quy định, có thể bị thay đổi hoặc là hàng giả.