Thực Phẩm Dành Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bạc Hà Sô Cô La (Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Mint Chocolate)

Đặc sắc

Thực Phẩm Dành Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bạc Hà Sô Cô La (Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Mint Chocolate)
Thực Phẩm Dành Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 - Hương Bạc Hà Sô Cô La (Food For Special Dietary Uses: Formula 1 Nutritional Shake Mix - Mint Chocolate)

Mã sản phẩm 2789

Phân phối độc quyền bởi Thành Viên Độc Lập Herbalife. Sản phẩm do bên thứ ba bán trực tuyến hoặc tại điểm bán không do Herbalife vận hành không được hưởng chính sách hoàn tiền trong 30 ngày; vì không thể đảm bảo chất lượng hoặc độ an toàn, do không được bảo quản và vận chuyển đúng quy định, có thể bị thay đổi hoặc là hàng giả.