FLaytout Menu

Achter de wetenschap

Uniek saffraanextract

​​Herbalife​ 17 oktober 2023

Deze website en de inhoud ervan zijn uitsluitend ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor het verstrekken van educatieve informatie en mogen niet worden behandeld of gezien als marketingmateriaal. De verklaringen op de website zijn niet geëvalueerd door enige regelgevende instanties. De informatie over de voordelen is specifiek gekoppeld aan gepubliceerd wetenschappelijk bewijs en onderzoek. De inhoud van deze website mag niet worden gehyperlinked, gekopieerd, gereproduceerd of anderszins gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk. Er mag geen actie worden ondernomen op basis van de inhoud.

Wat is een uniek saffraanextract?

Ons unieke saffraanextract is een extract van stigma's van Crocus sativus L.. Tijdens het productieproces wordt een extractieproces bij lage temperatuur toegepast om de bioactieve stoffen te beschermen. Het extractieproces betekent de concentratie en zuivering van actieve bestanddelen in saffraanextract. Een complexe mix van bioactieve stoffen, zoals crocine, safranal, crocetine en picrocrocine, zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de bioactieve en organoleptische eigenschappen van het unieke saffraanextract. De concentratie van deze bioactieve stoffen moet worden gekwantificeerd met behulp van de wetenschappelijk goedgekeurde, standaardtechniek voor hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC). Daarnaast gebruikt onze leverancier HPLC-Diode Array Detector (HPLC-DAD), wat de meest nauwkeurige chromatografische scheidingstechniek is, aanbevolen als de gouden standaard door White Book Saffron in Europa.

Klinische studies wijzen uit dat de inname van 28 mg van ons unieke saffraanextract per dag de slaapkwaliteit ondersteunt, het gevoel van slapeloosheid vermindert, de slaap-waakcyclus synchroniseert door de melatonineproductie te verhogen en je humeur na het ontwaken verbetert. En het eerste resultaat wordt getoond* na 7 dagen gebruik. Kom meer te weten over slaap.

*Heeft alleen betrekking op de slaapkwaliteit

Belangrijkste voordelen

Er zijn verschillende klinische onderzoeken uitgevoerd met ons unieke saffraanextract op basis waarvan de onderstaande lijst met claims is opgesteld. Dit waren gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoeken waarbij subjectieve en objectieve meetmethoden werden gebruikt om de voordelen te beoordelen.

Subjectieve meeting

Er werden vragenlijsten gegeven aan deelnemers met een onbevredigende slaap die 28 dagen lang dagelijks 28 mg van ons unieke saffraanextract innamen. Op basis van hun feedback werden de volgende voordelen gerapporteerd:

Significante verbetering van de slaapkwaliteit

Na 7 dagen gebruik van ons unieke saffraanextract is gerapporteerd dat de slaapkwaliteit aanzienlijk is verbeterd

Vermindering van het gevoel van slapeloosheid

Na 28 dagen gebruik van ons unieke saffraanextract meldden respondenten dat het gevoel van slapeloosheid en slaapproblemen is verminderd.

Stemming verbeterd na ontwaken

Na 28 dagen gebruik van ons unieke saffraanextract beweren respondenten dat hun stemming na het ontwaken is verbeterd, wat op zijn beurt hun dagelijks leven en welzijn kan ondersteunen.

Na 28 dagen dagelijks 28 mg saffraanextract te hebben ingenomen, was er een statistisch significante verbetering van 14,42% in de stemming na het ontwaken (Lopresti, Smith, & Drummond, 2021).

Objectieve meeting

De productie van melatonine wordt gestimuleerd door duisternis en geremd door licht. Dit betekent dat de productie 's avonds begint en het hoogste niveau wordt waargenomen tussen 3-4 uur 's ochtends. Deze beschrijving is van toepassing op de fysiologische melatonineproductie die wordt uitgevoerd door de pijnappelklier in het menselijk lichaam.

In het klinische onderzoek werd deelnemers gevraagd saffraanextracten in te nemen en na ongeveer een uur speekselmonsters te nemen. In de speekselmonsters werden de melatoninespiegels gemeten. Deze procedure werd 1 dag voor de inname van saffraanextract uitgevoerd en de tweede keer na afloop van het onderzoek (na 28 dagen inname van saffraanextract). Op basis van de resultaten van deze metingen werd gerapporteerd dat saffraanextract de melatoninespiegel 's avonds heeft verhoogd. Melatonine zou kunnen helpen bij het reguleren van het circadiane ritme en het synchroniseren van de slaap-waakcyclus met dag en nacht.

De inname van saffraanextracten verhoogde het avondmelatonineniveau dat verantwoordelijk is voor de slaapregulatie. Door de avondmelatoninespiegel te verhogen, zou de slaap-waakcyclus gesynchroniseerd kunnen worden, wat betekent dat de hersenen mensen op het juiste moment wakker of in slaap houden.

Referenties

Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). affron(®) a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med, 33, 58-64. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Med, 86, 7-18. doi:10.1016/j.sleep.2021.08.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Metse, A. P., & Drummond, P. D. (2020). Effects of saffron on sleep quality in healthy adults with self-reported poor sleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Sleep Med, 16(6), 937-947. doi:10.5664/jcsm.8376