ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu

ฟอร์มูล่า 2 วิตามินรวมผสมแร่ธาตุ

เติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการและช่วยให้การสนับสนุนทางโภชนาการในแต่ละวัน

ฟอร์มูล่า 2 วิตามินรวมผสมแร่ธาตุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ฟอร์มูล่า 2 วิตามินรวมผสมแร่ธาตุ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)

SKU 3122

เลือกขนาด

ผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ของเรามีจําหน่ายผ่านสมาชิกอิสระของ Herbalife เท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ