ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu
Green field tea background
Herbalife CEO Michael Johnson presents at Honors Keynote

ความเป็นผู้นําของเรา

ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริหารของเราเป็นผู้นําที่มีควมกระตือรือร้นซึ่ง สร้างแรงบันดาลใจให้เราใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการในแต่ละวัน ด้วยความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและการมองการณ์ไกล พวกเขาช่วยให้ผู้จําหน่ายอิสระและพนักงานของ Herbalife บรรลุวิสัยทัศน์ของเราในการเป็นบริษัทและชุมชนด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีชั้นนําของโลก

ฝ่ายบริหาร

Michael O. Johnson-image
Michael O. Johnson

Chairman and Chief Executive Officer

Stephen Conchie-image
Stephen Conchie

Regional President, Asia Pacific and China

John DeSimone-image
John DeSimone

Chief Financial Officer

Stephan Gratziani-image
Stephan Gratziani

Chief Strategy Officer

Tom Harms-image
Tom Harms

Senior Vice President, Global Customer Retention

Edi Hienrich-image
Edi Hienrich

Regional President, EMEA Region (Europe, Middle East and Africa) and India

Bobby J. Irani-image
Bobby J. Irani

Senior Vice President, Principal Accounting Officer

Frank Lamberti-image
Frank Lamberti

Chief Operating Officer

Rob Levy-image
Rob Levy

Regional President, The Americas

Ibi Montesino-image
Ibi Montesino

Executive Vice President, Chief of Staff

Henry Wang-image
Henry Wang

Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary

คณะกรรมการ

Michael O. Johnson-image
Michael O. Johnson

Chairman and Chief Executive Officer

Dr. Richard H. Carmona-image
Dr. Richard H. Carmona

Director

Celine Del Genes-image
Celine Del Genes

Director

Sophie L’Hélias-image
Sophie L’Hélias

Director

Alan W. LeFevre-image
Alan W. LeFevre

Lead Director

Michael Levitt-image
Michael Levitt

Director

Juan Miguel Mendoza-image
Juan Miguel Mendoza

Director

Donal L. Mulligan-image
Donal L. Mulligan

Director

Maria Otero-image
Maria Otero

Director

Contact our leadership

We give everyone the opportunity to
communicate directly with the chairman of the
board, individual directors, non-management
directors as a group or the entire board of
directors.