ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu
Tropical Leaf Texture
People talking

สำหรับเรามันเป็นเรื่องส่วนบุคคล

Products

การเข้าถึงผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของเราผลักดันจุดมุ่งหมายของเราเพื่อให้ผู้คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นด้วยการเข้าถึงโภชนาการและทรัพยากรที่มีคุณภาพเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์

วิธีดำเนินการของเรา

  • 79% ของนิวทริชั่น คลับของผู้จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ภายในรัศมีห้าไมล์ของผู้คนที่ยากต่อการหาซื้ออาหารเพื่อสุขภาพและราคาไม่แพง
  • เงินบริจาคและผลิตภัณฑ์โดยรวมมูลค่า 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐถูกมอบให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรและชุมชน (inc. 2021).
Volunteer Carrying a box

เพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้คน

เราวัดผลกระทบของเราโดยการเสริมศักยภาพของผู้คนและชุมชนที่เราดูแล ตั้งแต่พนักงานของเราและผู้จําหน่ายอิสระ Herbalife ไปจนถึงซัพพลายเออร์และผู้บริโภคของเรา เรากําลังสร้างโอกาสที่หลากหลาย ยุติธรรม และเท่าเทียมกันเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ

วิธีดำเนินการของเรา

  • หนึ่งใน America’s Best Employers for Diversity โดย Forbes
  • HN Grow แอปเพื่อเพิ่มทักษะและให้การฝึกอบรมแก่ผู้จําหน่ายของเรา ได้รับรางวัล Excellence in Business จากสมาคมการขายตรง
  • 72% ของพนักงานในสหรัฐอเมริกาของเรามาจากชนกลุ่มน้อย
Soybean farmer kneeling in a soybean field with children

โลกที่มีความรุ่งเรือง

เราจัดลําดับความสําคัญของความพยายามที่เราเชื่อว่าจะมีผลกระทบเชิงบวกต่อโลก การมุ่งเน้นนี้มีความสําคัญทั้งในเวลาที่เหมาะสมและในยามวิกฤตเมื่อโลกประสบกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา การดูแลสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญอย่างจริงจัง

วิธีดำเนินการของเรา

  • องค์การสหประชาชาติ สมาชิก Global Compact ตั้งแต่ปี 2020
  • ของขวัญเพื่อการกุศลมูลค่า 4.9 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • เปิดตัวพื้นที่สํานักงานพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในคอสตาริกา
  • ปี 2021 ร่วมมือกับ My Green Lab เพื่อช่วยให้เราพัฒนาการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น และได้รับสถานะการรับรองห้องปฏิบัติการสีเขียวสําหรับห้องปฏิบัติการแปดแห่งของเราทั่วโลก
Little boys at Casa Herbalife Mexico

มูลนิธิ Herbalife Nutrition

Herbalife Nutrition Foundation (HNF) เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะอิสระที่ก่อตั้งโดย Mark Hughes ในปี 1994 เขาเชื่อว่าทุกคนควรเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ร่างกายมนุษย์ต้องการเพื่อการเจริญเติบโต มูลนิธิร่วมมือกับองค์กรการกุศลและองค์กรต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการให้การเข้าถึงโภชนาการและการศึกษาที่จําเป็นเพื่อช่วยสร้างชุมชนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากนี้ HNF ยังมอบเงินทุนสําหรับการบรรเทาภัยพิบัติและเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่าง ๆเช่น สภากาชาด คุณสามารถสนับสนุนมูลนิธิ Herbalife Nutrition

229K

เด็ก ๆ ในชุมชนทั่วโลกได้รับการสนับสนุนด้านโภชนาการและการศึกษาที่เหมาะสมซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตที่สมบูรณ์ในปี 2022

178

องค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่เราให้ทุนสนับสนุน เช่น โรงพยาบาล สถานเลี้ยงเด็กกําพร้า โรงเรียน และองค์กรต่าง ๆ

59

ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิ Herbalife Nutrition ในปัจจุบัน

People sharing a presentation

แบ่งปันความคืบหน้าของเรา

เราจะยังคงแบ่งปันเป้าหมาย ความคืบหน้า นโยบาย และคําแถลงจุดยืนของเรา ในขณะที่เราฝังความยั่งยืนไว้ในการดําเนินงานในแต่ละวันของเรา ในฐานะสมาชิกของ United Nations Global Compact ตั้งแต่ปี 2020 และด้วยความร่วมมืออื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน เราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการดําเนินงานในรูปแบบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืนสําหรับผู้คนและโลกใบนี้

สําหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน สามารถดาวน์โหลดดัชนี ESG ประจําปี และรายงานความยั่งยืนทั่วโลกประจําปีของเราได้