ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu
Green field tea background
Rocio Medina

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

แพทย์ ผู้ฝึกสอน นักกําหนดอาหาร และสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้นําทางความคิดเห็นที่สําคัญที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมากกว่า 300 คน ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านโภชนาการ การออกกําลังกาย และสาธารณสุข พวกเขาให้คำแนะนำในการวิจัยที่ผลักดันด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ พวกเขาให้ความรู้และฝึกอบรมผู้จําหน่ายอิสระ Herbalife ของเราซึ่งจะคอยแนะนําและสนับสนุนลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ

ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

Kent Bradley-image
Kent Bradley

M.D., MBA, MPH – Chief Health and Nutrition Officer

Kristy Appelhans-image
Kristy Appelhans

NMD, MSRA – Vice President, Global Consumer Safety

Susan Bowerman-image
Susan Bowerman

M.S., R.D., CSSD, CSOWM, FAND – Senior Director, Worldwide Nutrition Education and Training

Vice Chair, Herbalife Dietetic Advisory Board

Laura Chacon-Garbato-image
Laura Chacon-Garbato

LME – Director, Worldwide Nutrition Education and Training

Chairwoman, Herbalife Outer Nutrition Advisory Board

Samantha Clayton-image
Samantha Clayton

OLY, ISSA-CPT – Vice President, Sports Performance and Fitness Education

Vice Chair, Herbalife Fitness Advisory Board

Luigi Gratton-image
Luigi Gratton

M.D., MPH – Vice President, Training

Chairman, Herbalife Nutrition Advisory Board

David Heber-image
David Heber

M.D., Ph.D., FACP, FASN – Chairman, Herbalife Nutrition Institute

John Heiss-image
John Heiss

Ph.D. – Vice President, Product Innovation

Member, Nutrition Advisory Board

Rocio Medina Badiano-image
Rocio Medina Badiano

M.D. – Cochairperson and Member, Herbalife Nutrition Advisory Board

Michelle Ricker-image
Michelle Ricker

RDN – Director, Worldwide Health Education and Training

Chair, Herbalife Dietetic Advisory Board

Dana Ryan-image
Dana Ryan

Ph.D., MA, MBA – Director, Sports Performance, Nutrition and Education

Chair, Herbalife Fitness Advisory Board

Gary Small-image
Gary Small

M.D. – Member, Herbalife Nutrition Advisory Board

Zhen-Yu Chen-image
Zhen-Yu Chen

Ph.D. – Member, Nutrition Advisory Board

Masashi Miyashita-image
Masashi Miyashita

Ph.D. – Member, Nutrition Advisory Board

Rimbawan-image
Rimbawan

Ph.D. – Member, Nutrition Advisory Board

Chin-Kun Wang-image
Chin-Kun Wang

Ph.D. – Member, Nutrition Advisory Board