ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu

เพอร์ซันนัลไลซ์ โปรตีน พาวเดอร์

ส่งเสริมการบริโภคโปรตีนของคุณด้วยการผสมผสานเวย์และโปรตีนจากถั่วเหลือง

ขายดี

เพอร์ซันนัลไลซ์ โปรตีน พาวเดอร์ (เครื่องดื่มซอยโปรตีนไอโซเลท ผสมเวย์โปรตีนคอรเซนเทรท กลิ่นครีมวานิลลา)
เพอร์ซันนัลไลซ์ โปรตีน พาวเดอร์ (เครื่องดื่มซอยโปรตีนไอโซเลท ผสมเวย์โปรตีนคอรเซนเทรท กลิ่นครีมวานิลลา)

SKU 0242

เลือกขนาด

ผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ของเรามีจําหน่ายผ่านสมาชิกอิสระของ Herbalife เท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ