ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu

เยลโล่ ชนิดเม็ด (สารสกัดจากใบหม่อนผสมโครเมียม)

เยลโล่ชนิดเม็ดพร้อมสารสกัดจากใบหม่อนและโครเมียม

ขายดี

เยลโล่ ชนิดเม็ด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
เยลโล่ ชนิดเม็ด (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)

SKU 0079

เลือกขนาด

จำหน่ายโดยผู้จำหน่าย Herbalife แต่เพียงผู้เดียว การคืนเงิน 30 วันของ Herbalife ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบุคคลที่สามในตลาดออนไลน์ เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันคุณภาพ หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสม ถูกดัดแปลงหรือปลอมแปลง