ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu

ตังกุย

สารสกัดตังกุยชนิดเม็ด

แนะนำ

ตังกุย (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ตังกุย (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)

SKU 0566

เลือกขนาด

ผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ของเรามีจําหน่ายผ่านสมาชิกอิสระของ Herbalife เท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ