ผลิตภัณฑ์
FLaytout Menu

ตังกุย

สารสกัดตังกุยชนิดเม็ด

แนะนำ

ตังกุย (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)
ตังกุย (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)

SKU 0566

เลือกขนาด

จำหน่ายโดยผู้จำหน่าย Herbalife แต่เพียงผู้เดียว การคืนเงิน 30 วันของ Herbalife ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบุคคลที่สามในตลาดออนไลน์ เนื่องจากเราไม่สามารถรับประกันคุณภาพ หรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจถูกจัดการอย่างไม่เหมาะสม ถูกดัดแปลงหรือปลอมแปลง