FLaytout Menu

Behind the Science

​​Ainutlaatuista sahramiuutetta​

​​Herbalife​ 17. lokakuuta 2023

Tämä verkkosivusto ja sen sisältö on kehitetty ja asetettu saataville ainoastaan koulutustarkoitusta varten, eikä sitä saa käsitellä tai pitää markkinointimateriaalina. Mikään valvova elin ei ole arvioinut sivustolla esitettyjä väittämiä. Hyötyjä koskevat tiedot liittyvät erityisesti julkaistuihin tieteellisiin todisteisiin ja tutkimukseen. Tämän verkkosivuston sisältöön ei saa luoda linkkejä, eikä sitä tai osia siitä saa kopioida, jäljentää tai jakaa muulla tavalla. Sisällön perusteella ei tule ryhtyä mihinkään toimiin.

Mitä on ainutlaatuinen sahramiuute?

Ainutlaatuinen sahramiuutteemme on saatu Crocus sativus L. -kasvista. Bioaktiivisten aineiden suojaamiseksi uuttamisprosessissa käytetään matalaa lämpötilaa. Uuttamisprosessi tarkoittaa sahramiuutteen aktiivisten yhdisteiden tiivistämistä ja puhdistamista. Ainutlaatuisen sahramiuutteen bioaktiiviset ja aistittavat ominaisuudet perustuvat pääasiallisesti sen sisältämiin bioaktiivisiin yhdisteisiin, joita ovat mm. krosiini, safranaali, krosetiini ja pikrokrosiini. Näiden bioaktiivisten aineiden pitoisuudet on määritettävä käyttämällä tieteellisesti hyväksyttyä ja standardoitua nestekromatografiaa (HPLC). Lisäksi toimittajamme käyttää HPLC-Diode Array Detector (HPLC-DAD) menetelmää, joka on tarkin kromatografinen erottelutekniikka, ja jota White Book Saffron Euroopassa suosittelee arvioimisperusteeksi.

Kliinisten tutkimusten mukaan 28 mg ainutlaatuista sahramiuutettamme päivittäin nautittuna tukee unen laatua, vähentää unettomuuden tunnetta, synkronoi uni-valve-sykliä lisäämällä melatoniinituotantoa ja kohentaa heräämisen jälkeistä mielialaa. Ensimmäiset tulokset ovat havaittavissa* 7 päivän käytön jälkeen.

*Viittaa vain unen laatuun

Lue lisää unesta

Keskeiset hyödyt

Ainutlaatuista sahramiuutettamme on tutkittu useissa kliinisissä tutkimuksissa, joiden pohjalta luotiin alla olevat väittämät. Nämä olivat satunnaistettuja, kaksoissokkoutettuja lumelääkekontrolloituja tutkimuksia, joissa aineen tarjoamia etuja arvioitiin subjektiivisten ja objektiivisten mittausmenetelmien avulla.

Subjektiivinen mittaus
 

Kyselylomakkeet annettiin osallistujille, joilla oli aiemmin ollut nukkumisvaikeuksia ja jotka nauttivat 28 mg ainutlaatuista sahramiuutettamme päivittäin 28 vuorokauden ajan. Heidän palautteensa perusteella raportoitiin seuraavat edut:

Merkittävä parannus unen laadussa
 

Nautittuaan ainutlaatuista sahramiuutettamme 7 päivän ajan osallistujat ilmoittavat unenlaatunsa parantuneen huomattavasti.

Unettomuuden tunteen väheneminen
 

Nautittuaan ainutlaatuista sahramiuutettamme 28 päivän ajan vastaajat ilmoittivat unettomuuden tunteen ja unihäiriöiden vähentyneen.

Parempi mieliala herätessä
 

Kun vastaajat olivat käyttäneet ainutlaatuista sahramiuutettamme 28 päivän ajan, he ilmoittivat, että herättyään heidän mielialansa oli aikaisempaa parempi, mikä puolestaan voi tukea heidän jokapäiväistä hyvinvointiaan.

Kun henkilöt olivat nauttineet 28 mg sahramiuutetta päivittäin 28 päivän ajan, heidän mielialassaan todettiin tilastollisesti merkittävä parannus, joka vastasi 14,42 %. (Lopresti, Smith, & Drummond, 2021).

Objektiivinen arviointi
 

Pimeys stimuloi melatoniinin tuotantoa ja valo puolestaan vähentää sitä. Tämä tarkoittaa, että elimistömme alkaa tuottaa melatoniinia illalla, ja elimistön melatoniinipitoisuus on korkeammillaan aamuyöllä klo 3–4 aikaan. Tämä koskee fysiologista melatoniinituotantoa, joka tapahtuu ihmisen käpyrauhasessa.

Kliinisessä tutkimuksessa osallistujia pyydettiin nauttimaan sahramiuutetta ja ottamaan sylkinäyte noin tunti myöhemmin. Melatoniinipitoisuus mitattiin sylkinäytteistä. Menettely suoritettiin vuorokausi ennen sahramiuutteen nauttimista ja toisen kerran koejakson päätyttyä (kun sahramiuutetta oli nautittu 28 päivän ajan). Näiden mittaustulosten perusteella raportoitiin, että sahramiuutteet kohottivat melatoniinitasoja illalla. Melatoniini voi auttaa säätelemään vuorokausirytmiä ja synkronoimaan uni-valve-syklin vuorokaudenaikojen kanssa.

Sahramiuutteiden saanti kohotti melatoniinitasoa, joka on vastuussa unen säätelystä. Kohottamalla melatoniinitasoa illalla uni-valve-sykli voidaan synkronoida vuorokaudenaikojen kanssa, mikä tarkoittaa, että aivot pitävät ihmisen hereillä tai unessa sopivaan aikaan. 

Lähteet
 

Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). affron(®) a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med, 33, 58-64. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Med, 86, 7-18. doi:10.1016/j.sleep.2021.08.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Metse, A. P., & Drummond, P. D. (2020). Effects of saffron on sleep quality in healthy adults with self-reported poor sleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Sleep Med, 166, 937-947. doi:10.5664/jcsm.8376