FLaytout Menu
Frank Lamberti slika

Frank Lamberti

Glavni operativni direktor

Biografija

Frank Lamberti je glavni operativni direktor (COO) za Herbalife. On je odgovoran za nadgledanje operacija u svetu, marketing proizvoda i poslovnu analitiku, kao i obuku i obrazovanje, globalne tehnološke usluge i digitalnu kancelariju.

Pre ove pozicije, gospodin Lamberti je bio regionalni predsednik za zemlje Amerike, vodio sve poslovne, strateške, prodajne i marketinške funkcije širom regiona, koje uključuju Severnu Ameriku, Centralnu Ameriku i Južnu Ameriku. Takođe, je bio šef osoblja i izvršni potpredsednik odeljenja za Distributere i korisničku pomoć, gde je koordinirao rad Herbalife izvršnog odbora i interakciju sa upravnim odborom i vodio veliki tim koji se bavio uvođenjem novih alata za unapređenja iskustva Članova i konzumenata.

Pridružio se kompaniji Herbalife 2005. godine kao potpredsednik za finansijsko planiranje i odnose sa investitorima, gde je uspostavio funkciju i obavljao različite regionalne finansijske i operativne rukovodeće uloge. Takođe, je bio odgovoran za sve aspekte finansijskog planiranja i analize i strateškog planiranja u svetu, uključujući predviđanje, budžetiranje, cene, kapitalna ulaganja, razvoj novog poslovanja i nekretnine. Globalno, bavio se etičkim načelima i osiguravao da Distributeri rade u sladu sa zakonom, podržavao najbolje poslovne prakse Distributera na više od 90 tržišta.

Tokom svojih 18 godina u kompaniji, gospodin Lamberti je radio na brojnim rukovodećim pozicijama, kao što je potpredsednik za zemlje Amerike i marketing u svetu, blisko sarađujući sa Distributerima, konzumentima i Preferred Članovima širom regiona. Kao viši potpredsednik i generalni direktor za Severnu Aziju, radio je sa tržišnim timovima u Hong Kongu, na Tajvanu, Koreji, Japanu, Makau i lokalnim Članovima liderima kako bi podstakao održivi rast u regionu.

Pre nego što se pridružio kompaniji Herbalife, obavljao je rukovodeće uloge u finansijama, korisničkim uslugama i računovodstvu u kompaniji Sunbeam Corporation, DHL, Rexall Sundown (podružnica Royal Numico N.V. Precision Response Corporation i Blockbuster Entertainment Corporation.

Gospodin Lamberti je diplomirao na Atlantic Univerzitetu na Floridi, gde je diplomirao iz poslovnog menadžmenta.