FLaytout Menu
Juan Miguel Mendoza slika

Juan Miguel Mendoza

Direktor

Biografija

Juan Miguel Mendoza je Herbalife Nezavisni Član sa više od 30 godina iskustva u pomaganju ljudima da žive zdravim, aktivnim načinom života kroz personalizovanu ishranu i obuku. Gospodin Mendoza je takođe Chairman‘s Club Član od 2013. godine.

Gospodin Mendoza redovno putuje po svetu, obučava Herbalife Nezavisne Članove o poslovanju, proizvodima i važnosti razlike koju prave Distributeri. Sastavni je član različitih grupa za strategiju i planiranje kompanije.

Kao član Upravnog odbora, gospodin Mendoza govori o važnosti razumevanja funkcije i specifičnih potreba Nezavisnih Članova kompanije koji su važni u pokretanju Herbalife posla. Kao Nezavisni Član takođe doprinosi rastu i razvoju kompanije.