FLaytout Menu
Rob Levi slika

Rob Levy

Regionalni predsednik, Amerika

Biografija

Rob Levy je regionalni predsednik za Ameriku u kompaniji Herbalife. Na ovoj poziciji odgovoran je za sve poslovne, strateške, prodajne i marketinške funkcije širom regiona, koji uključuje Severnu Ameriku, Centralnu Ameriku i Južnu Ameriku.

Pre ove pozicije, gospodin Levi je bio na dvostrukoj liderskoj poziciji kao izvršni potpredsednik za poslove Distributera i Latinsku Ameriku, gde je vodio tržišne timove i lokalne lidere Nezavisne Distributere širom Južne Amerike, Centralne Amerike i Meksika kako bi podstakao održivi rast u regionu.

Gospodin Levi je u kompaniji Herbalife 29 godina i obavljao je niz viših pozicija u kompaniji. Bio je odgovoran za sve poslovne, prodajne, marketinške i funkcije koje se odnose na Distributere. Tokom svog mandata u kompaniji vodio je svaki region i proveo je vreme nadgledajući licenciranje proizvoda u svetu i operacije u Americi. Takođe, je nadgledao tim za nova tržišta, imao ključnu ulogu u otvaranju više od 35 tržišta širom sveta.

Pre nego što se pridružio kompaniji Herbalife, gospodin Levy je bio u Lear Astronics, Corp., vodećoj vazduhoplovnoj kompaniji gde je bio odgovoran za ugovore i cene.