FLaytout Menu
Neumentix™

Achter de wetenschap

Neumentix™​

​​Herbalife​ 16 oktober 2023

Deze website en de inhoud ervan is uitsluitend ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor het verstrekken van educatieve informatie en mag niet worden behandeld of worden gezien als marketingmateriaal. De verklaringen op de website zijn door geen enkele regelgevende instantie geëvalueerd. De informatie over de voordelen is specifiek gekoppeld aan gepubliceerd wetenschappelijk bewijs en onderzoek. De inhoud van deze website mag niet worden gehyperlinkt, gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden verspreid, geheel of gedeeltelijk. Er mag geen actie worden ondernomen op basis van de inhoud.

Wat is Neumentix™?

Neumentix™ is een natuurlijk ingrediënt afkomstig van speciale soorten groene muntplanten (1). Deze plantenvariëteiten zijn rijk aan polyfenolen, zoals rozemarijnzuur en salvianolzuur en worden beschouwd als de reden waarom Neumentix™ een goede cognitieve gezondheid kan ondersteunen (1,2). Polyfenolen zijn krachtige plantaardige stoffen die tal van gezondheidsvoordelen hebben (3,4). Ze werken als antioxidanten, beschermen het lichaam en neutraliseren vrije radicalen die schade aan cellen veroorzaken (5-8).

Preklinische studies suggereren dat rozemarijnzuur niet alleen de oxidatieve stress vermindert die celbeschadiging veroorzaakt, maar ook de groei van nieuwe neuronen kan helpen en de neuronen die zich al in de hersenen bevinden, kan beschermen (9-15). Er wordt ook gedacht dat het de zenuwcellen helpt om sneller signalen door te geven, waardoor de hersenen efficiënter kunnen functioneren. Neumentix™-polyfenolen zijn klinisch getest om op natuurlijke wijze de psychologische functie bij volwassenen en de cognitie te ondersteunen – een belangrijk onderdeel van een goede hersengezondheid (19-21). Lees meer over hersengezondheid

Belangrijkste voordelen

Neumentix™ heeft als doel de cognitieve en mentale prestaties te verbeteren door focus, concentratie, reactietijd en werkgeheugen te ondersteunen, zonder de slaap te verstoren. Studies tonen aan dat er voordelen zijn voor gezonde jonge volwassenen, maar ook voor oudere personen met leeftijdsgebonden geheugenproblemen (19-21).

De effecten werden bestudeerd in deze twee verschillende leeftijdsgroepen. Elk werd gevraagd om gedurende 90 dagen (19-21) een dagelijkse dosis van 900 mg (2 capsules) Neumentix™ bij het ontbijt in te nemen.

Belangrijkste voordelen in de groep van (18-50) jaar oud (19, 20)

In een onderzoek met 142 gezonde, actieve 18-50-jarigen bleek Neumentix™ na 7 dagen gebruik reactieve behendigheid te ondersteunen en na 30 dagen de aanhoudende aandacht te verbeteren.

1. Reactieve behendigheid

Voordelen zichtbaar na 7 dagen:

Reactie en besluitvorming was significant sneller na slechts 7 dagen gebruik van Neumentix™, in vergelijking met de groep die een placebo gebruikte.

Reactieve behendigheid wordt geassocieerd met zaken als:

 • Reactie- en beslistijd
 • Snelle, ongeplande verandering van snelheid of richting
 • Snelle reacties

Voordelen zichtbaar na 30 dagen:

In het onderzoek werden de resultaten beoordeeld met behulp van een apparaat (een Makoto II Arena) dat de prestaties en behendigheid bijhield met behulp van lichten en tonen op drie audiovisuele torens. Ontworpen om met handen of voeten te worden geraakt, werd de reactietijd gemeten in het aantal positieve "treffers" die zowel mentale als fysieke prestaties bijhielden.

Na 30 dagen hadden deelnemers die Neumentix™ gebruikten significant betere scores in het aantal treffers in vergelijking met degenen die de placebo gebruikten.

Met een verbetering van 5% in het aantal treffers* bleek Neumentix™ de fysieke prestaties te verbeteren.

*Berekend als een verandering ten opzichte van pre-suppletie binnen de Neumentix™-groep min de verandering van pre-suppletie met de placebogroep.

Wat is reactieve behendigheid en hoe werd het beoordeeld?

Reactieve behendigheid is een essentieel onderdeel van sportprestaties waarbij een persoon snel en efficiënt reageert op een prikkel, vaak met hoge snelheid (23-25). Het is het vermogen om in een fractie van een seconde beslissingen te nemen, zowel fysiek als mentaal, om te bepalen welke kant je op moet en hoe snel (26).

Reactieve behendigheid in deze studie werd beoordeeld met behulp van een Makoto II Arena. Dit unieke trainingsapparaat evalueert cognitieve en fysieke prestaties door de reactietijd te meten op een schaal van milliseconden (27, 28). Dit is significant op het gebied van sport waar een milliseconde een verschil kan maken in reactie- en reactietijden (29-31). Maar het is niet alleen de sportarena waar dit van belang is. Reactietijd is ook belangrijk bij alledaagse activiteiten zoals autorijden of oversteken (32-35).

Het Makoto-apparaat gebruikt audio- en visuele aanwijzingen om de reactietijd, mentale focus, concentratie, hand-oogcoördinatie en nog veel meer te testen door oefeningen te combineren met de bewezen wetenschap van sensorische integratietherapie.

2. Aanhoudende aandacht

Verbeteringen in aanhoudende aandacht waren merkbaar na 30 dagen gebruik van Neumentix ™ versus degenen die de placebo gebruikten en werden zelfs nog meer uitgesproken na 90 dagen.

Degenen die een supplement namen met Neumentix™ bleken na 90 dagen een verbetering van 11% te hebben in aanhoudende aandacht, in tegenstelling tot de placebogroep die slechts een toename van 1% vertoonde na dezelfde hoeveelheid tijd.

Wat is volgehouden aandacht en hoe werd het beoordeeld?

Aanhoudende aandacht is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven en heeft betrekking op het vermogen om zich in de loop van de tijd op een specifieke taak te concentreren en te concentreren zonder afgeleid te worden.22 Het niet vasthouden van deze concentratie kan zo alledaags zijn als vergeten wat je net hebt gelezen of zo kritiek als het moeilijk vinden om op te letten tijdens lange autoritten

Aanhoudende aandacht in dit onderzoek werd beoordeeld met behulp van een cognitieve batterijtest (CNS Vital Signs), oorspronkelijk ontwikkeld voor NASA om verschillende hersenfuncties te meten(36). De test evalueert belangrijke cognitieve vaardigheden zoals aandacht, geheugen en concentratie door middel van een reeks vragen en eenvoudige taken.

Belangrijkste voordelen in de groep van 50-70 jaar oud (21)

In een willekeurig onderzoek met 90 oudere volwassenen tussen de 50 en 70 jaar, met leeftijdsgerelateerde cognitieve achteruitgang, werd aangetoond dat Neumentix™ het werkgeheugen ondersteunt en het gemakkelijker maakt om in slaap te vallen na 90 dagen gebruik.

Deze studie suggereerde ook dat Neumentix™ mogelijk het vitaliteitsgevoel en de alertheid na het ontwaken kan verbeteren, maar er is meer onderzoek nodig om de omvang van deze bevindingen te begrijpen.

1. Werkgeheugen

De onderzoeken tonen aan dat Neumentix™ ons werkgeheugen, of het vermogen om met veel taken en informatie tegelijk te jongleren, tot wel 15% kan versterken bij mensen met leeftijdsgerelateerde geheugenproblemen, in vergelijking met degenen die de placebo gebruiken. Het ruimtelijk werkgeheugen, zoals na enkele minuten onthouden waar je je autosleutels hebt neergelegd, verbeterde met 9%.

Wat is werkgeheugen en hoe werd het beoordeeld?

Werkgeheugen is het systeem voor het tijdelijk opslaan en beheren van de informatie die nodig is om complexe cognitieve taken zoals leren, redeneren en begrijpen uit te voeren (37).

Voorbeelden van werkgeheugentaken zijn bijvoorbeeld onthouden wat iemand net tegen je heeft gezegd en het achterstevoren opzeggen of een cake bakken zonder twee keer hetzelfde ingrediënt toe te voegen (37, 38).

Het werkgeheugen in deze proef werd beoordeeld met behulp van een Cognitive Drug Research System. Dit is een set van 11 individuele tests, die taken omvatten variërend van woordherinnering en beeldherkenning tot informatieverwerking.

2. Slaapondersteuning

Verbeteringen in het in slaap vallen werden beoordeeld met behulp van een specifieke vragenlijst over slaapkwaliteit. Degenen die Neumentix ™ gebruikten, meldden dat ze 's nachts gemakkelijker en sneller in slaap vielen dan degenen die een placebo gebruikten.

Meer informatie over de gezondheid van de hersenen en tips om je geest gezond te houden.

Referenties

 1. Narasimhamoorthy B, Zhao LQ, Liu X, Yang W, Greaves JA. Differences in the chemotype of two native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown native spearmint. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91.
 2. Cirlini M, Mena P, Tassotti M, Herrlinger KA, Nieman KM, Dall'Asta C, et al. Phenolic and Volatile Composition of a Dry Spearmint (Mentha spicata L.) Extract. Molecules. 2016;21(8):1007.
 3. Abbas M, Saeed F, Anjum FM, Afzaal M, Tufail T, Bashir MS, et al. Natural polyphenols: An overview. Int J Food Prop. 2017;20(8):1689-99.
 4. Rana A, Samtiya M, Dhewa T, Mishra V, Aluko RE. Health benefits of polyphenols: A concise review. J Food Biochem. 2022;46(10):e14264.
 5. Pandey KB, Rizvi SI. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease. Oxid Med Cell Longev. 2009;2(5):270-8.
 6. Hussain T, Tan B, Yin Y, Blachier F, Tossou MC, Rahu N. Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us? Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:7432797.
 7. Mahendran G, Verma SK, Rahman LU. The traditional uses, phytochemistry and pharmacology of spearmint (Mentha spicata L.): A review. J Ethnopharmacol. 2021;278:114266.
 8. Dorman HJ, Koşar M, Kahlos K, Holm Y, Hiltunen R. Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric Food Chem. 2003;51(16):4563-9.
 9. Dinan TG, Stanton C, Long-Smith C, Kennedy P, Cryan JF, Cowan CSM, et al. Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clin Nutr. 2019;38(5):1995-2001.
 10. Farr SA, Niehoff ML, Ceddia MA, Herrlinger KA, Lewis BJ, Feng S, et al. Effect of botanical extracts containing carnosic acid or rosmarinic acid on learning and memory in SAMP8 mice. Physiol Behav. 2016;165:328-38.
 11. Fachel FNS, Michels LR, Azambuja JH, Lenz GS, Gelsleichter NE, Endres M, et al. Chitosan-coated rosmarinic acid nanoemulsion nasal administration protects against LPS-induced memory deficit, neuroinflammation, and oxidative stress in Wistar rats. Neurochem Int. 2020;141:104875.
 12. Habtemariam S. Molecular Pharmacology of Rosmarinic and Salvianolic Acids: Potential Seeds for Alzheimer's and Vascular Dementia Drugs. Int J Mol Sci. 2018;19(2):458.
 13. Fachel FNS, Schuh RS, Veras KS, Bassani VL, Koester LS, Henriques AT, et al. An overview of the neuroprotective potential of rosmarinic acid and its association with nanotechnology-based delivery systems: A novel approach to treating neurodegenerative disorders. Neurochem Int. 2019;122:47-58.
 14. Ferdousi F, Sasaki K, Uchida Y, Ohkohchi N, Zheng YW, Isoda H. Exploring the Potential Role of Rosmarinic Acid in Neuronal Differentiation of Human Amnion Epithelial Cells by Microarray Gene Expression Profiling. Front Neurosci. 2019;13:779.
 15. Li M, Cui M-M, Kenechukwu NA, Gu Y-W, Chen Y-L, Zhong S-J, et al. Rosmarinic acid ameliorates hypoxia/ischemia induced cognitive deficits and promotes remyelination. Neural Regen Res. 2020;15(5).
 16. Hase T, Shishido S, Yamamoto S, Yamashita R, Nukima H, Taira S, et al. Rosmarinic acid suppresses Alzheimer's disease development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine secretion. Sci Rep. 2019;9(1):8711.
 17. Sasaki K, El Omri A, Kondo S, Han J, Isoda H. Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behav Brain Res. 2013;238:86-94.
 18. Kondo S, El Omri A, Han J, Isoda H. Antidepressant-like effects of rosmarinic acid through mitogen-activated protein kinase phosphatase-1 and brain-derived neurotrophic factor modulation. Journal of Functional Foods. 2015;14:758-66.
 19. Falcone PH, Nieman KM, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, et al. The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. Nutr Res. 2019;64:24-38.
 20. Falcone PH, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, Slayton CA, et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):58.
 21. Herrlinger KA, Nieman KM, Sanoshy KD, Fonseca BA, Lasrado JA, Schild AL, et al. Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47.
 22. Sarter M, Givens B, Bruno JP. The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up. Brain Res Rev. 2001;35(2):146-60.
 23. Scanlan A, Humphries B, Tucker PS, Dalbo V. The influence of physical and cognitive factors on reactive agility performance in men basketball players. J Sports Sci. 2014;32(4):367-74.
 24. Lockie RG, Jeffriess MD, McGann TS, Callaghan SJ, Schultz AB. Planned and reactive agility performance in semiprofessional and amateur basketball players. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(5):766-71.
 25. Young W, Rogers N. Effects of small-sided game and change-of-direction training on reactive agility and change-of-direction speed. J Sports Sci. 2014;32(4):307-14.
 26. Pehar M, Sisic N, Sekulic D, Coh M, Uljevic O, Spasic M, et al. Analyzing the relationship between anthropometric and motor indices with basketball specific pre-planned and non-planned agility performances. J Sports Med Phys Fit. 2018;58(7-8):1037-44.
 27. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Hoffman MW, Tranchina CP, Faigenbaum AD. Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2009;6(1):2.
 28. Spradley BD, Crowley KR, Tai C-Y, Kendall KL, Fukuda DH, Esposito EN, et al. Ingesting a pre-workout supplement containing caffeine, B-vitamins, amino acids, creatine, and beta-alanine before exercise delays fatigue while improving reaction time and muscular endurance. Nutrition & Metabolism. 2012;9(1):28.
 29. Pavlović R. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2021;34:53-65.
 30. Atan T, Akyol P. Reaction Times of Different Branch Athletes and Correlation between Reaction Time Parameters. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;116:2886-9.
 31. Castellar C, Pradas F, Carrasco L, La Torre AD, González-Jurado JA. Analysis of reaction time and lateral displacements in national level table tennis players: are they predictive of sport performance? International Journal of Performance Analysis in Sport. 2019;19(4):467-77.
 32. Harald Baayen R, Milin P. Analyzing reaction times. International Journal of Psychological Research. 2010;3(2):12-28.
 33. Balakrishnan G, Uppinakudru G, Girwar Singh G, Bangera S, Dutt Raghavendra A, Thangavel D. A comparative study on visual choice reaction time for different colors in females. Neurol Res Int. 2014;2014:301473.
 34. Podoprigora N, Stepina P, Dobromirov V, Kotikov J. Determination of driver’s reaction time in expert studies of road traffic accidents using software and hardware complex. Transportation Research Procedia. 2020;50:538-44.
 35. Alimohammadi I, Zokaei M, Sandrock S. The Effect of Road Traffic Noise on Reaction Time. Health Promot Perspect. 2015;5(3):207-14.
 36. Basner M, Savitt A, Moore TM, Port AM, McGuire S, Ecker AJ, et al. Development and Validation of the Cognition Test Battery for Spaceflight. Aerosp Med Hum Perform. 2015;86(11):942-52.
 37. Baddeley A. Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology. 2011;63(1):1-29.
 38. Cowan N. What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Prog Brain Res. 2008;169:323-38.