FLaytout Menu
Young latina woman exercising at home using laptop to follow online fitness video tutorial. Copy space. Sport concept.

Iza znanosti

Fiit-NS™​

​​Herbalife​ 16. listopada 2023.

Ova web stranica i njen sadržaj osmišljeni su i učinjeni dostupnima s isključivom svrhom davanja edukativnih informacija, te se ne smije smatrati niti koristiti kao marketinški materijal. Tvrdnje iznijete na web stranici nije ocijenilo ni jedno regulatorno tijelo. Informacije o prednostima povezane su s objavljenim znanstvenim dokazima i istraživanjima. Sadržaj ove web stranice ne smije se povezivati hipervezama, kopirati, reproducirati niti distribuirati na neki drugi način, u cijelosti niti djelomice. Ne treba poduzimati ništa oslanjajući se na sadržaj.

Što je Fiit-NS™?

Fiit-NS™ je mješavina polifenola dobivenih iz voća i povrća. Polifenoli su red fitonutrijenata, što je općeniti naziv za mnoštvo spojeva koje proizvode biljke. Ti se spojevi prirodno pojavljuju u biljkama, a poznato je da su snažni antioksidansi s brojnim koristima za zdravlje – primjerice, podrška zdravlju metabolizma.

Mješavina polifenola korištenih u sastojku Fiit-NS™ znanstveno je istražena i sadrži biljne ekstrakte zelenog čaja, grejpa, grožđa, crne mrkve i guarane s vitaminom B3 i kofeinom. Vitamin B3 doprinosi metabolizmu stvaranje energije i smanjuje umor i iscrpljenost. U kombinaciji sa smanjenjem obujma struka i masne mase u području trbuha to može pomoći ljudima da se osjećaju bolje i zdravije.1, 2

Ključne prednosti

Fiziološka uloga sastojka Fiit-NS™ ocijenjena je u kliničkim ispitivanjima1, 2  s pozitivnim ishodima. Učinkovitost sastojka Fiit-NS™ u poboljšanju metaboličkih parametara i kvalitete života povezane sa zdravljem ocijenjena je u dva odvojena klinička ispitivanja, u kojima su volonterima s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilošću uz doručak i ručak dva puta dnevno davali 450 mg Fiit-NS™ ili placeba.1, 2  Dobrovoljci su dobili uputu da se pridržavaju standardne prehrane uz 30 minuta tjelesne aktivnosti tjedno.1, 2

Istraživanja pokazuju da Fiit-NS™ doprinosi sljedećim koristima za zdravlje u tri različite kategorije:  

Smanjenje masne mase u području trbuha i obujma struka 

Rezultat uzimanja po dvije porcije Fiit-NS™ dnevno kroz 16 tjedana bio je smanjeni obujam struka (-1,1 cm) i smanjenje masne mase u području trbuha (-1,0 kg). 2 Poboljšanju tjelesnih parametara može pozitivno doprinijeti i aktivniji način života, o kojem su sudionici izvijestili nakon uzimanja Fiit-NS™.

Obujam struka je jedan od najvažnijih čimbenika koje je lako izmjeriti, a koji ukazuju na stanje zdravlja našeg metabolizma. Rezultati znanstvenog ispitivanja ukazuju na to da redovna konzumacija Fiit-NS™ ne samo da je dovela do boljih tjelesnih mjera i građe, već je imala i pozitivan učinak na čimbenike metaboličkog rizika. 2

Vitalnost

Aktivniji način života, o kojem su sudionici izvijestili nakon uzimanja Fiit-NS™, isto tako može pozitivno doprinijeti kvaliteti života povezanoj sa zdravljem i dobrobiti, uključujući i fizičku aktivnost i vitalnost.

Ispitanici su naveli da su nakon uzimanja Fiit-NS™ poboljšanja fizičke aktivnosti i vitalnosti najveća korist za kvalitetu života povezanu sa zdravljem. 2 Poboljšanja kvalitete života povezane sa zdravljem ocijenjena su pomoću skraćenog obrasca za ocjenu zdravstvenog stanja (SF-36) kao standarda mjerenja. 

Energija

Vitamin B3 u sastojku Fiit-NS™ djeluje s raznim polifenolima i kofeinom i pomaže tijelu održavati metabolizam stvaranja energije i doprinosi smanjenje umora i iscrpljenosti1, 2  U kombinaciji sa smanjenjem obujma struka i masne mase u području trbuha to može pomoći ljudima da se osjećaju bolje i zdravije.1, 2

Gore navedeni rezultati pokazuju koristi za zdravlje koje Fiit-NS™ ima kod ljudi koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu i pretilost (BMI 25+), pri čemu su poboljšanja prijavljena nakon 12 i/ili 16 tjedana uzimanja 2 porcije Fiit-NS™ dnevno.1

Kako to funkcionira?

Fiit-NS™ sadrži vitamin B3, koji zajedno s odabranim polifenolima i kofeinom pomaže održavati metabolički proces u kojem tijelo pretvara hranu u energiju, te pomaže smanjiti umor i iscrpljenost. Istraživanja ukazuju na to da antioksidativna i protuupalna svojstva biljnih spojeva pomažu u održavanju zdravlju kardiovaskularnog sustava, a to može poboljšati fizičke sposobnosti i vitalnost.1, 2

Fiit-NS™ sadrži prirodne biljne spojeve koji se mogu smatrati dijelom šire strategije prehrane, koja pomaže kontrolirati uvjete kvalitete života povezane s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilosti. Kvaliteta života povezana sa zdravljem odnosi se na to kako zdravlje može utjecati na sposobnost provođenja svakodnevnih aktivnosti te na fizičku, mentalnu i društvenu dobrobit. To je ocijenjeno uz pomoć provjerenog obrasca za ocjenu zdravstvenog stanja. 

References

  1. Cases, J., et al., Regular consumption of Fiit-ns, a polyphenol extract from fruit and vegetables frequently consumed within the Mediterranean diet, improves metabolic ageing of obese volunteers: a randomized, double-blind, parallel trial (Redovno uzimanje Fiits, polifenola iz ekstrakata voće i povrća, koji se čest konzumiraju u mediteranskoj prehrani, poboljšava metaboličko starenje pretilih dobrovoljaca: randomizirano, dvostruko slijepo paralelno istraživanje)  Int J Food Sci Nutr, 2015. 66(1): p. 120-5.
  2. Romain, C., et al., Sixteen Weeks of Supplementation with a Nutritional Quantity of a Diversity of Polyphenols from Foodstuff Extracts Improves the Health-Related Quality of Life of Overweight and Obese Volunteers: A Randomized, Double-Blind, Parallel Clinical Trial (Uzimanje prehrambene količine raznih polifenola iz ekstrakata namirnica kao dodatka prehrani tijekom šesnaest tjedana poboljava kvalitetu života povezanu sa zdravljem kod dobrovoljaca s prekomjernom tjelesnom težinom i pretilosti: randomizirano, dvostruko slijepo paralelno kliničko istraživanje)  Nutrients, 2021. 13(2)