FLaytout Menu
Fotografija Marie Otero

Maria Otero

Direktorica

Biografija

Maria Otero trenutno je u Upravnom odboru globalne razvojne tvrtke Development Alternatives, Inc. Bogata karijera gospođe Otero bila je usmjerena na osnaživanje onih manje sretnih širom svijeta. Njezino opsežno iskustvo u javnim uslugama i mikrofinanciranju pomaže Herbalifeu da ispuni svoju misiju pomaganja ljudima da žive zdravim, aktivnim načinom života.

Godine 2009. nominirao ju je predsjednik Obama, a Senat SAD-a potvrdio za državnu podtajnicu za demokraciju i globalna pitanja. Godine 2012. državna tajnica Clinton imenovala je Mariju Otero podtajnicom za civilnu sigurnost, demokraciju i ljudska prava u novoosnovanoj službi Ministarstva vanjskih poslova, gdje je obnašala dužnost do 2013. godine. Tijekom svog boravka u Ministarstvu vanjskih poslova, podtajnica Otero bila je i predsjednikova posebna koordinatorica za pitanja Tibeta. Postala je najviša latinoamerička dužnosnica u Ministarstvu vanjskih poslova i prva latinoamerička podtajnica u povijesti tog ministarstva. Predsjednik Clinton imenovao ju je predsjednicom odbora Međuameričke zaklade, a predsjednik Bush ju je imanovao potpredsjednicom Upravnog odbora US Institute of Peace. Godine 2006. glavni tajnik Kofi Annan imenovao ju je članicom Skupine savjetnika UN za uključive financijske sektore. Predsjedala je i upravnim odborom Bread for the World i bila u upravnim odborima Zaklade Calvert i BRAC-a u Bangladešu.

Od 2000. do 2009. bila je predsjednica i izvršna direktorica globalne mikrofinancijske organizacije Accion International, koja djeluje u 26 zemalja. U tom svojstvu predsjedala je Upravnim odborom globalnog vlasničkog investicijskog fonda Accion Investments i zastupala Accion u upravnom odboru nekoliko banaka za mikrofinanciranje. Gospođa Otero radila je i kao ekonomistica za Latinsku Ameriku i Karibe u Uredu za žene u razvoju USAID-a. Članica je Vijeća za vanjske odnose. Gospođa Otero ima magisterij iz književnosti sa Sveučilišta Maryland; magisterij iz međunarodnih odnosa na Fakultetu naprednih međunarodnih studija Paul H. Nitze (SAIS) na Sveučilištu Johns Hopkins i počasni doktorat za značajni doprinos društvu.