Thomas Harms Vesikalık Fotoğraf

Tom Harms

Global Müşteri Korumadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı

Biyografi

Thomas Harms, Herbalife'ta Global Müşteri Korumadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Şirketin dünyanın dört bir yanındaki Distribütörlerinin ihtiyaçlarını karşılamasını ve müşteriyi elde tutma stratejilerini sürdürmesini sağlayan küresel kaynaklardan sorumludur.

Harms daha önce şirketin Asya-Pasifik ve Çin bölgelerinde kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görev yapmıştır. Bu görevde, stratejiler, Distribütör ilişkileri ve finansal performans da dahil olmak üzere bu bölgelerdeki Herbalife işinin tüm yönlerinden sorumluydu. Ayrıca, EMEA bölgesi için satış, pazarlama ve iş geliştirme başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında, bölgesel fırsatlardan yararlanmak için yeni ürün stratejilerinin geliştirilmesine öncülük etmiştir ve tüketici satış, strateji ve içgörü çabalarını daha iyi hale getiren yeni teknoloji platformları geliştirmiştir.

Harms, 2012-2014 yılları arasında Dünya Çapında Pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmış ve burada Herbalife markasından ve pazarlama işlevinden küresel olarak sorumlu olmuştur. Özellikle marka stratejisi, küresel kreatif, ürün pazarlama, kanal pazarlama, spor pazarlama ve sponsorlukları, Distribütör eğitimi ve öğretimini denetlemiştir. Harms, iş ve marka hedeflerini destekleyecek yeni ürün fikirlerini yönlendirmek için beş yıllık bir ürün inovasyon stratejisi geliştirirken ürün pazarlamasını yeniden organize etmiş ve yeniden odaklanmıştır. Ayrıca 2001'den 2012'ye kadar Herbalife'ta hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli satış ve pazarlama görevlerinde bulunmuştur.

Herbalife'a katılmadan önce Allied Domecq Retailing International'da (ADRI) Latin Amerika bölgesi başkan yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuş ve uygun pazar ve kanal geliştirme yoluyla ADRI markalarının ve satışlarının geliştirilmesinde ekibe liderlik etmiştir.