FLaytout Menu

Sık sorulan sorular

​​Sorularınız mı var? Cevapları bizde. Bu, Herbalife hakkında sık sorulan tüm sorular için kaynağınız.​ 

Şirketimiz
Şirketimiz

​​Herbalife ürünleri karaciğer hasarina yol açabilir mi?​ 

Hayır, Herbalife ürünleri karaciğer hasarına yol açmaz. Her gün, milyonlarca tüketici Herbalife ürünlerini güvenle tüketmektedir. Ürünlerimizde (karaciğere zarar veren toksik bir kimyasal madde olarak da bilinen) hepatotoksinlere rastlanmamıştır ve ürünlerimiz, içerik maddeleri ve karaciğer hasarı arasında bağlantı olduğuna ilişkin kesin bir kanıt elde edilmemiştir.

Esasen, Herbalife ürünlerinin daha önce sağlıklı olan bireylerde karaciğer hasarı veya hepatitle ilişkilendirilebileceği yönündeki iddiaları destekleyen hiçbir kanıt mevcut değildir.

Tüm içerik maddelerimiz çeşitli kaynaklardan elde edilmektedir. Tohumdan Sofraya programımız, Herbalife’un kullandığı içerik maddelerinin bilimsel araştırmayla desteklenen titiz bir inceleme sürecinden geçmesini sağlar. Ürünlerimizde kullanılan tüm içerik maddeleri, dengeli beslenme ve sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı ile birleştirildiğinde, vücudun normal fonksiyonunu destekler. İnovasyon ve Üretim tesislerimiz, NSF-ISR tarafından düzenlenen ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Herbalife ürünleri ve sağlık komplikasyonları ile ilgili tıbbi iddiaların gerçeklik payı var mı?

2005 yılından bu yana, dünya genelinde 27 hükümet Herbalife ürünlerinin karaciğer hasarına yol açabileceği yönündeki iddiaları incelemiştir. İnceleme sonucunda verilen karar çerçevesinde, ürünlerimiz ve bildirilen karaciğer hasarı vakaları arasında bağlantı olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı için Herbalife ürünlerine ilişkin hiçbir düzenleyici işlem yapılmamıştır.   

Uzman kadromuz hükümet yetkilileri ve klinisyenler ile işbirliği içerisinde çalışmakta olup, ürün formüllerini ve içerik maddelerini içeren ürün dosyalarına tam erişim ve şeffaflık sağlamakta ve ürün saflığı ve bütünlüğü ile ilgili bağımsız testlerin sonuçlarını proaktif olarak paylaşmaktadır.

Ayrıca, bilimsel uzmanlarımız ve saygın bağımsız uzmanlar tarafından bu iddiaları çürüten kanıtlar sunulmuş ve söz konusu kanıtların büyük bir kısmı birçok saygın, hakemli dergide yayınlanmıştır. 

 • Appelhans K, Frankos V, Shao A. Misconceptions regarding the association between Herbalife products and liver-related case reports in Spain. (Herbalife ürünleri ve İspanya’da karaciğer ile ilgili vaka bildirimleri arasındaki ilişki hakkında yanlış varsayımlar) Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 2012;21:333–334. DOI:10.1002/pds. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.3203/abstract

 • Appelhans, Kristy; Smith, C; Bejar, E; Henig, YS (2011). "Revisiting acute liver injury associated with herbalife products". (Herbalife ürünleri ile ilişkili akut karaciğer hasarı hakkında yeniden değerlendirme) World Journal of Hepatology 3 (10): 275–7. doi:10.4254/wjh.v3.i10.275. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3208182/

 • Appelhans K, Goldstein L. Revisiting liver injury associated with dietary supplements. (Gıda takviyeleri ile ilişkili akut karaciğer hasarı hakkında yeniden değerlendirme) Liver Int 2011. DOI:10.1111/j.1478-3231.2011.02547.x. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1478-3231.2011.02547.x/abstract

 • Appelhans K, Frankos V. Herbal medicine hepatotoxicity revisited. (Bitkisel ilaç hepatotoksisitesi hakkında yeniden değerlendirme) J Hepatol 2011.DOI:10.1016/j.jhep.2011.06.01910. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21782760

 • Bejar E, Smith CR, Appelhans K, Henig YS. Correcting a misrepresentation of hypervitaminosis A attributed to Herbalife product consumption. (Herbalife ürün tüketimine atfedilen hipervitaminozis A ile ilgili yanlış bir açıklamanın düzeltilmesi) Exp Mol Pathol 2011; 90(3):320–321. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21315714

 • Ignarro L, Heber D, Henig YS. Herbalife nutritional products and liver injury revisited. (Herbalife beslenme ürünleri ve karaciğer hasarı hakkında yeniden değerlendirme) J Hepatol 2008. DOI:10.1016/j.jhep.2008.05.005. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18550201

 • K. Appelhans, R. Najeeullah & V. Frankos. Letter: retrospective reviews of liver-related case reports allegedly associated with Herbalife present insufficient and inaccurate data. (Mektup: Herbalife ile ilişkili olduğu iddia edilen karaciğer rahatsızlığı vakalarına ilişkin bildirimlerin geriye dönük incelemesi yetersiz ve hatalı verilerin bulunduğunu ortaya koymaktadır) Aliment Pharmacol Ther 2013; 37:73-74. doi:10.1111/apt.12217. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.12217/full

 • K Appelhans, R Najeeullah, & V Frankos. Letter: A correction of misinformation regarding Herbalife. (Mektup: Herbalife hakkında yanlış bilgilerin düzeltilmesi) World J Hepatol 2013 Ekim 27; 5(10): 601-602. doi:10.4254/wjh.v5.i10.601. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3812465/

 • K Appelhans, R Najeeullah, V Frankos & A Shao. Outdated Perspectives Potentially Biased Conclusory Statements Regarding Herbalife Products. (Herbalife Ürünleri Hakkında Potansiyel Olarak Taraflı Nihai Beyanlarda Bulunan Çağdışı Perspektifler) Journal of Applied Pharmaceutical Science Cilt 4 (02), s. 133-134, Şubat, 2014. DOI: 10.7324/JAPS.2014.40222. http://www.japsonline.com/admin/php/uploads/1199_pdf.pdf

 • K Appelhans, R Najeeullah, & V Frankos. Considerations regarding the alleged association between Herbalife products and cases of hepatotoxicity. (Herbalife ürünleri ve hepatotoksisite vakaları arasında ilişki iddiasına dair düşünceler) Internal and Emergency Medicine. Ocak 2014. http://link.springer.com/article/10.1007/s11739-014-1048-9?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst

 • R Teschke, C Frenzel, J Schulze, A Schwarzenboeck, & A Eickhoff. Herbalife hepatotoxicity: Evaluation of cases with positive reexposure tests. (Herbalife hepatotoksisitesi: Pozitif yeniden maruziyet testlerinin bulunduğu vakaların değerlendirilmesi) World J Hepatol 2013 July 27; 5(7): 353-363. doi:10.4254/wjh.v5.i7.353. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3724963/pdf/WJH-5-353.pdf

 • R Teschke, J Schulze, A Schwarzenboeck, A Eickhoff & C Frenzel. Herbal hepatotoxicity: suspected cases assessed for alternative causes. (Herbal hepatotoksisite: şüpheli vakaların alternative nedenler bakımından değerlendirilmesi) Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013 Mart 18 [Epub ahead of print]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23510966

 • FAD Zambrone, CL Corrêa*, LM Sampaio do Amaralrazilian Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences (2015) A critical analysis of the hepatotoxicity cases described in the literature related to Herbalife® products (Herbalife® ürünleri ile ilgili literatürde açıklanan hepatotoksisite vakalarının eleştirel analizi) http://www.scielo.br/pdf/bjps/v51n4/1984-8250-bjps-51-04-00785.pdf