Продукти
FLaytout Menu

Често задавани въпроси

Имате въпроси? Ние имаме отговори. Това е Вашият ресурс на едно място – за всички често задавани въпроси, свързани с Herbalife.

Our Company
Leaf background

​​Безопасни ли са продуктите на Herbalife?​ 

Да, всички продукти на Herbalife са безопасни. Всички продукти на компанията са безопасни, когато се консумират според указанията на етикета. За да подчертаем важността от безопасността на потребителите, препоръчваме на всеки потребител с медицинско заболяване или хранителни ограничения да се консултира с лекаря си преди да започне да консумира Herbalife продукти.

Продуктите на Herbalife са безопасни за Вашето здраве. Няма доказана причинно-следствена връзка между хепатоксичност, чернодробно заболяване, увреждане на бъбреците или рискове за здравето и продуктите на Herbalife. Всички наши продукти са създадени по начин, по който да спазват съответните световни, европейски и национални разпоредби, за да сме сигурни, че продуктите са безопасни за употреба от здрави лица над 18 г.

Как да съм сигурен, че продуктите на Herbalife са безопасни за мен?

Herbalife тества всички продукти, както в своите производствени лаборатории, така и чрез сертифициращи организации трети страни, за да гарантира съответствие с регулаторните указания. Тестваме, после отново тестваме и след това пак тестваме. Herbalife разполага с внедрена мащабна глобална система за наблюдение на безопасността след пускане на продукт на пазара, която е посочила отговорни лица – представители наблюдатели на фармакологичната общност, които събират информация за всякакви нежелани последствия, за които се твърди, че са свързани с някой от нашите продукти, във всички над 90 пазара, на които работим.

За да се гарантира едно разбиране и спазване на всички политики и процедури за бдителност на безопасността на потребителите на глобално ниво, екипът от отдел „Безопасност на потребителите“ за целия свят предоставя и периодично обучение за персонала от отдел „Обслужване на клиенти“ на Herbalife и за други лица, които могат да получават входящи доклади за нежелани последствия.

Нашият екип от отдел „Безопасност на потребителите“

Отделът „Безопасност на потребителите“, отговарящ за целия свят, е екип от отдадени медицински и здравни професионалисти, както и такива, които защитават правата на потребителите, чиято мисия е да гарантират, че Herbalife спазва най-висшите стандарти за безопасност, за да защити своите потребители на всеки пазар по света.

Нашата водеща в промишлеността програма за безопасност включва съвременни технологии и изчерпателни методи за аналитично наблюдение, за да можем да превърнем обратната връзка от потребителите в знание.

По този начин потребителите могат да се чувстват уверени, като знаят, че всичко, което правим, е да създаваме информирани преживявания при консумация на продуктите, образователни инструменти и материали за безопасност на храненето и стабилни протоколи за действие с цел смекчаване на риска и, разбира се, да поддържаме добро управление на продуктите, като спазваме всички разпоредби за безопасност и защита на потребителите в световен мащаб.