ផលិតផល
FLaytout Menu
green grass background
Family playing soccer

​​ការលើកទឹកចិត្តឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង​

​​យើងជាសហគមន៍សុខភាព និងសុខុមាលភាពសកល ដែលគាំទ្រអ្នកក្នុងការរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក។ អស់រយៈពេលជាង 40 ឆ្នាំ និងនៅក្នុងប្រទេសជាង 90 យើងបានផ្តល់លើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដចំពោះជីវិតរបស់ពួកគេជាមួយនឹងផលិតផលដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើង ការគាំទ្រពីគ្រូបង្វឹក - អ្វីដែលយើងហៅថាសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife - និង ឱកាស ដើម្បីកសាងអាជីវកម្ម។ ហើយយើងទើបតែចាប់ផ្តើមទេ។

 

​សម្រាប់ពួកយើង ជីវិតដែលល្អបំផុត គឺជាជីវិតដែលមានតុល្យភាព។ តាមរយៈ សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើង ដែលជួយសហគមន៍ ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន និងឱកាសអាជីវកម្មដើម្បីជួយអ្នកឱ្យរីកចម្រើនដែរ យើងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នក និងឈានដល់គោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកនាំមកនូវឆន្ទៈដើម្បីចាប់ផ្តើម ហើយយើងនឹងជួយអ្នកនៅរាល់គ្រប់ជំហាន។


​តោះ​នាំ​គ្នា​ធ្វើវា!​

​​សង្ខេបពី 2023

Herbalife is the #1 active and lifestyle nutrition brand in the world.*
Herbalife is the #1 weight management support and well-being brand in the world.†

*Source: Euromonitor; CH2024ed, active & lifestyle nutrition as weight management & wellbeing, sports nutrition and vitamins & dietary supplements definitions; combined % RSP share GBO for 2023.
†Source: Euromonitor; CH2024ed, weight management & wellbeing definition; combined % RSP share GBO for 2023.

​​$8.6B​

​​ការលក់រាយដែលត្រូវបានស្នើជាមួយនឹងការលក់សុទ្ធចំនួន 5.1 ពាន់លានដុល្លារ​

​​2M+​

​​សមាជិកនៅទូទាំង 90+ ប្រទេស​

​​300+​

​​បុគ្គលិកដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបណ្ឌិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍សកម្មចំនួន 19​

​​4.6M+​

​​អាហារក្រឡុកហ្វមម៉ូឡាវាន់ត្រូវបានទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃ​

​​សុខុមាលភាពជារួម​

​​ការសម្រេចបាននូវសុខុមាលភាពជារួម គឺជាដំណើរមួយដែលឈានទៅរកតុល្យភាពនៃរូបកាយ ចិត្ត និងអនាគតរបស់យើង។ ទាំងនេះលើកទឹកចិត្តឱ្យយើងអាចមើលឃើញ និងមានអារម្មណ៍ល្អបំផុត។​

Place holder

​​សុខភាព​រាងកាយ
ឈានដល់សក្តានុពលល្អបំផុតនៃរាងកាយរបស់អ្នក ដោយមានជំនួយពីផលិតផល និងកម្មវិធីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភរបស់យើង ដែលសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife នឹងសម្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នកតាមការណែនាំរបស់ Herbalife។ ចាប់ពីអាហារក្រឡុក និងនំ រហូតដល់អាហារូបត្ថម្ភ និងការថែទាំស្បែក ផលិតផលរបស់យើងត្រូវបានជឿទុកចិត្តដោយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង និងធ្វើឱ្យការឈានទៅរកគោលដៅ ក៏អាចមានអារម្មណ៍ល្អបានដែរ។ 

​សុខុមាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍
​ទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរជាមួយសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ដែលនៅក្បែរអ្នកបំផុត។ សមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife នឹងលើកទឹកចិត្តអ្នក បំផុសគំនិតអ្នក និងទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក។ ជាមួយនឹងការគាំទ្របែបនោះ អ្នកនឹងអាចរក្សាសន្ទុះរបស់អ្នកឱ្យនៅសកម្ម និងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។

ឱកាសហិរញ្ញវត្ថុ
​បង្កើត​អាជីវកម្ម​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង ប៉ុន្តែ​មិន​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ឡើយ។ ក្នុងនាមជាសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife អ្នកនឹងមានឱកាសស្វែងរកប្រាក់ចំណូល ខណៈពេលដែលជួយអ្នកដទៃឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន។​

​​វិធីសាស្រ្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើង​

woman talking

ផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្រ្តរបស់យើងត្រូវបានផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខតាមរយៈបណ្តាញសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើង។ ក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសកលនៃម៉ាកយីហោរបស់យើង សហគ្រិនដែលខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះជួយដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេតាមរយៈចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភ និងតាមរយៈការចែករំលែកដំណើរដែលឆ្ពោះទៅរកសុខុមាលភាពល្អរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ ក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ Herbalife គាំទ្រសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើងជាមួយនឹងកម្មវិធី ការណែនាំអំពីផលិតផល និងសម្ភារៈពត៌មានផ្សេងទៀតដើម្បីជួយអតិថិជនរបស់ពួកគេ។ សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ក៏មានសហគមន៍គាំទ្រសមាជិកផ្សេងទៀត ដើម្បីជួយពួកគេ ដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនរបស់ពួកគេដែរ។

សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ផ្តល់ឱ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេនូវការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួន ដែលលើសពីការណែនាំផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ពួកគេកែសម្រួលទំនាក់ទំនងទៅនឹងតម្រូវការពិសេសរបស់អតិថិជនរបស់ពួកគេ ដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាបានឃើញ ឮ និងឱ្យតម្លៃ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការលើកទឹកចិត្ត និងបង្វឹកអតិថិជនរបស់ពួកគេ ដើម្បីជួយពួកគេកំណត់គោលដៅធំ និងបន្តដំណើរទៅមុខទៀត។


​សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ជួយអ្នករក្សាសន្ទុះដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីបន្តសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់អ្នក ដែលយើងហៅថាភាពខុសគ្នានៃសមាជិក។​

​​360° ផ្តោតលើសុខភាព និងសុខុមាលភាព​

Couple kitchen

​​ទស្សនវិជ្ជាអាហារូបត្ថម្ភរបស់ Herbalife គឺជាជំនឿស្នូលរបស់យើង ដែលថាជាមួយនឹងអាហារូបត្ថម្ភដែលមានតុល្យភាព របៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ និងសកម្ម និង ផែនការផ្ទាល់ខ្លួន អ្នកអាចរស់នៅជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកបាន។ នោះមានន័យថា ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអាហារូបត្ថម្ភ ជាតិទឹកដែលមានសុខភាពល្អ អាហារូបត្ថម្ភគោលដៅ និងលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់។ ជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយតុល្យភាពរបស់យើង អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានថាមពល និងការលើកទឹកចិត្តកាន់តែច្រើន។ 

យើងជឿថាជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក លើសពីអាហារូបត្ថម្ភ។ នោះមានន័យថា ជីវិតជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ និងចលនា ខណៈពេលដែលទទួលបានការគេងប្រកបដោយគុណភាព ជាតិទឹកត្រឹមត្រូវ និងការសម្រាកឱ្យមានភាពស្រស់ថ្លាឡើងវិញ។ រួមគ្នា យើងនឹងលើកទឹកចិត្តឱ្យអ្នក ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅសុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ្នក ខណៈពេលដែលរកឃើញសក្តានុពលពេញលេញរបស់អ្នកផងដែរ។​

him ws

បញ្ជ្រៀបខ្លួនអ្នកឲ្យដឹងអំពីនវានុវត្តន៍ & ដំណើរការផលិតកម្មរបស់ Herbalife (HIM)-Winston-Salem

ដោយលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង 100 អេឃ័រ និង 800,000 ហ្វីតការ៉េ រោងចក្រ HIM នៅ Winston-Salem គឺជាសមិទ្ធិផលមួយនៃផ្នែកប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងផលិតកម្ម។ បំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើប (ដូចជា មីក្រូទស្សន៍ស្កែនអេឡិចត្រុង មន្ទីរពិសោធនការបង្កើតផលិតផល និងខ្សែសង្វាក់ស្វ័យវេចខ្ចប់ និងចែកចាយ) HIMWS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលក់ចែកចាយផលិតផល Herbalife® ល្អបំផុតរាប់ពាន់ម៉ឺនមុខនៅជុំវិញពិភពលោក។ សូមដើរមើលជាក់ស្ដែង ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលក្រុមហ៊ុន Herbalife បង្កើត និងរក្សាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះគុណភាព។

Scientist quality lab

​​ការច្នៃប្រឌិត​

​​ក្រុមហ៊ុន Herbalife ប្រតិបត្តិការលើការបង្កើតថ្មី និងរោងចក្រផលិតចំនួនប្រាំនៅទូទាំងពិភពលោក។ ទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃវិធីសាស្រ្តច្នៃប្រឌិតរបស់យើង គឺទាក់ទងនឹងការកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយយើងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើង ដែលមានការយល់ដឹងដ៏មានតម្លៃចំពោះចំណង់ចំណូលចិត្ត និងតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

យើងក៏ជំរុញភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀត ដែលចែករំលែកការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍផលិតផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតចុងក្រោយបំផុត។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2018 យើងបានណែនាំគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ទះកញ្ចក់ ដោយលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិករបស់យើងក្នុងការរួមចំណែកនូវគំនិតច្នៃប្រឌិត ដើម្បីធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនកាន់តែប្រសើរឡើង។

​តាមរយៈការទទួលយកការច្នៃប្រឌិត យើងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកទឹកចិត្តដល់មនុស្សឱ្យរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។​

សំណួរដែលយើងត្រូវបានសួរញឹកញាប់បំផុត

 • ​​តើ Herbalife ជាអ្វី?​

  ​​ក្រុមហ៊ុន Herbalife គឺជាក្រុមហ៊ុនសុខភាព និងសុខុមាលភាពពិភពលោកដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនប្រភេទ ដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ អាហារូបត្ថម្ភ និងផលិតផលថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានបំណងគាំទ្ររបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ។ ផលិតផលទាំងនេះអាចរកបានផ្តាច់មុខតាមរយៈសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ដែលទទួលបានការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលរួចមកហើយ។ យើង​ក៏​បាន​បង្កើត និង​សាកល្បង​ប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ​ដើម្បី​បំពេញ​ខ្សែសង្វាក់​ផលិតផល​របស់​យើង។ សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើងនឹងជួយអ្នកស្វែងរកការហាត់ប្រាណដែលសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយផ្តល់ជូននូវការបង្វឹក និងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីរក្សាអ្នកឱ្យដើរលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក។​

 • ​​តើក្រុមហ៊ុន Herbalife ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ណាមួយ ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអាហារូបត្ថម្ភកំពូលនៅលើពិភពលោក?​

  Herbalife is the #1 active and lifestyle nutrition brand in the world.*
  Herbalife is the #1 weight management support and well-being brand in the world.†

  *Source: Euromonitor; CH2024ed, active & lifestyle nutrition as weight management & wellbeing, sports nutrition and vitamins & dietary supplements definitions; combined % RSP share GBO for 2023.
  †Source: Euromonitor; CH2024ed, weight management & wellbeing definition; combined % RSP share GBO for 2023.

 • ​​តើ Herbalife មានលក់អ្វីខ្លះ?​

  ​​ក្រុមហ៊ុន Herbalife ផ្តល់ជូននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងគាំទ្រដោយវិទ្យាសាស្ត្រ រួមទាំងប្រូតេអ៊ីនជំនួសអាហារ តែ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើ អាហារូបត្ថម្ភ ជាតិទឹកសម្រាប់កីឡា និងផលិតផលថែរក្សាផ្ទាល់ខ្លួន។ ​

 • ​​តើការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកសុវត្ថិភាពរបស់ Herbalife ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់គឺជាអ្វី?​

  ​​Herbalife បង្កើតការសន្ទនាបើកចំហរវាងអតិថិជន និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេ។ នេះគឺជាធាតុផ្សំសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់។ សុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់សកលជួយសម្រួលដល់ការសន្ទនាទាំងនេះ ដោយធ្វើឱ្យបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់យើងមានលទ្ធភាពពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពណាមួយ។ 

  ​ក្រុមសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់សកលរបស់ Herbalife រីករាយក្នុងការដោះស្រាយរាល់សំណួរទាក់ទងនឹងផលិតផលដែលអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអាចមាន រួមទាំងថាតើពួកគេអាចស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយអតិថិជនដែលមានកម្រិតរបបអាហារជាក់លាក់ ឬការពិចារណាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពិសេសផ្សេងទៀតទេ។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពអាចទាក់ទងក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់តាមរយៈGCS@Herbalife.com។​