ផលិតផល
FLaytout Menu
Cropped shot of two young girlfriends using their laptops while chilling in a coffee shop together

សេវាកម្មអតិថិជន

ត្រូវការជំនួយ? យើងអាចជួយអ្នកបាន។ ទាក់ទងយើងគ្រប់ពេលវេលា សម្រាប់សំណួរអំពីផលិតផល អាជីវកម្មរបស់អ្នក ឬអ្វីផ្សេងទៀត។

យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក។

មិនថាអ្នកមានសំណួរអំពីផលិតផល ឬចំណាប់អារម្មណ៍លើឱកាសអាជីវកម្មរបស់ Herbalife ទេ យើងលើកទឹកចិត្តអ្នកឱ្យទាក់ទងទៅសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ពួកគេរីករាយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកត្រូវការ។

យើងក៏យល់ដែរថា អ្នកប្រហែលជាត្រូវទាក់ទង Herbalife ដោយផ្ទាល់សម្រាប់សំណួរមួយចំនួន។ នេះជារបៀបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសេវាអតិថិជន Herbalife ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

លេខទូរស័ព្ទ

Ph: +855 23 999 268
Fax: +855 23 998 289
ចន្ទ - សុក្រ 9:00​ ព្រឹក - 6:00 ល្ងាច
សៅរ៍ 8:00 ព្រឹក – 12:00 រសៀល (ការិយាល័យលក់ប៉ុណ្ណោះ)

អ៊ីមែល

ការពេញចិត្តរបស់អ្នក គឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងចង់ធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកទទួលបានចម្លើយត្រឹមត្រូវ និងផ្ទាល់ខ្លួន។ ដោយសារការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលជារឿយៗអាចខ្លី មិនពេញចិត្ត ឬមិនពេញលេញ យើងផ្តោតសំខាន់លើសេវាកម្មអតិថិជនដ៏មានអត្ថន័យ តាមរយៈការសន្ទនាផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយការិយាល័យកណ្តាលរបស់ Herbalife ឬ សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្នែកទីផ្សារ ឬមតិយោបល់ដែលអ្នកចង់ចែករំលែក សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ memberservices_cambodia@herbalife.com ។

អាស័យដ្ឋាន

ដីឡូត៍លេខ A2-6 & A6, ផ្លូវ 169,
សង្កាត់ វាលវង់, ខណ្ឌ 7 មករា,
ភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ស្វែងរកការិយាល័យ
Herbalife ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

មើលទីតាំងរបស់ Herbalife នៅជុំវិញពិភពលោក។