ផលិតផល
FLaytout Menu
1 Glass of Shake with Dragon fruit

ទម្ងន់ដែលមានសុខភាពល្អ

Hearty Shake

​​បរិមាណបរិភោគ​

1 ម្តង/នាក់

ពេលវេលារៀបចំ​

3 នាទី

​​ពេលវេលាសរុប​

3 នាទី

​​ពត៌មានអាហារូបត្ថម្ភ​

សារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងការបរិភោគម្តង៖
 

  • កាឡូរី : 340 kcal
  • ជាតិសរសៃ: 6g
  • ប្រូតេអ៊ីន: 20 g

 

​​គ្រឿងផ្សំ​

  • 2 x ស្លាបព្រាអាហារសុខភាពហ្វមមូឡាវាន់ Herbalife Nutrition រសជាតិវានីឡា
  • 1 x ស្លាបព្រានៃម្សៅប្រូតេអ៊ីនផ្ទាល់ខ្លួន Herbalife Nutrition
  • 3 x គំរប នៃទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ Herbalife Nutrition
  • 1 x ស្លាបព្រានៃ Herbalife Nutrition Niteworks
  • 1 x ពែងទឹក

 

​​របៀបធ្វើ​

  • បន្ថែមគ្រឿងផ្សំរួមគ្នានិងលាយបញ្ចូលគ្នា!