ផលិតផល
FLaytout Menu

​​សុខភាពកាន់តែល្អទាំងអស់គ្នា

Distributor talking with his friends

គន្លឹះក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យ គឺបានមកពីឥទ្ធិពលនៃការកសាងទំនាក៉ទំនងផ្ទាល់ខ្លួន។ ហេតុដូច្នេះហើយ តាមរយៈការរួមបញ្ចូលផលិតផលរបស់យើងជាមួយនឹងការគាំទ្រពី សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ដែលមានចំណេះដឹង ។ យើងមានភស្តុតាងដ៏ជាក់លាក់ ដែលបង្ហាញពីការផ្តល់នូវលទ្ធផលយ៉ាងពិតប្រាកដ។

​សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់អ្នក ក្លាយជាគ្រូបង្វឹករបស់អ្នក ដោយធ្វើការជាមួយអ្នក ដើម្បីបង្កើតផែនការផ្ទាល់ខ្លួនដោយប្រើផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ កម្មវិធីសុខភាព និងធនធានរបស់យើង។ ហើយជាមួយនឹងការណែនាំ ការលើកទឹកចិត្ត និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ អ្នកនឹងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អ ដើម្បីបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកសុខុមាលភាពដ៏ល្អប្រសើររបស់អ្នក។​

​​រឿងជោគជ័យរបស់អតិថិជន​

Srey Phea C., អតិថិជន Herbalife

"ដោយមានទម្ងន់ត្រឹមតែ ៤៥គីឡូក្រាម រូបរាងស្គមនេះធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង។ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមញ៉ាំអាហារមិនល្អផ្សេងៗ តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចឡើងទម្ងន់បានឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានជួបអ្នកឧបត្ថម្ភរបស់ខ្ញុំ ឌី ណាលីន ដែលបានផ្តល់ការ លើកទឹកចិត្ត និងទំនុកចិត្តជាច្រើនដល់ខ្ញុំ។ គាត់បានពន្យល់ខ្ញុំពីសារៈសំខាន់នៃការមានអាហាររូបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវ និងរបបអាហារប្រកបដោយសុខភាពល្អ តែងតែសួរសុខទុក្ខខ្ញុំ និងចែករំលែកវិធី ធ្វើអាហារក្រឡុកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់។ ក្នុងរយៈពេល 3សប្តាហ៍ខ្ញុំអាចឡើង 4គីឡូក្រាម។ ពេលនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយខ្លួនឯងកាន់តែច្រើន កាន់តែមានថាមពល ហើយមានសុខភាពល្អជាង មុន។ ខ្ញុំអរគុណខ្លាំងដល់ណាលីនសម្រាប់ការណែនាំរបស់គាត់ ហើយជឿជាក់លើខ្ញុំ!

ជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមចែករំលែកជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនខ្ញុំអំពីអាហារូបត្ថម្ភដ៏ល្អនេះ ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចជួយ និងជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សផ្សេង ទៀតឱ្យមានសុខភាពល្អ និងរីករាយជាងមុន។"

Srey Phea C., អតិថិជន Herbalife

មុនពេលចាប់ផ្តើមសកម្មភាពរាងកាយណាមួយ សូមពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកជាមុនសិន។ ​