ផលិតផល
FLaytout Menu
Chin-Kun Wang

​​លោក Chin-Kun Wang​

​​Ph.D. - សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ​

​​ជីវប្រវត្តិ​

លោកបណ្ឌិត Chin-Kun Wang គឺ​ជា​សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាលផ្នែក​អាហារូបត្ថម្ភ។ គាត់ក៏ជាសាស្រ្តាចារ្យកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ Chung Shan នៅតៃវ៉ាន់ផងដែរ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងរំលាយអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភ លោកបណ្ឌិត Wang ផ្តោតលើការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់លើការរំលាយអាហាររបស់មនុស្ស និងការវាយតម្លៃនៃអាហារូបត្ថម្ភ អាហារមុខងារ និងឱសថ។

លោកបណ្ឌិត Wang បម្រើការជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់បណ្ឌិត្យសភាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាសាស្ត្រអាហារ និងបច្ចេកវិទ្យា ហើយជាសហការីនៅទាំងសហភាពអន្តរជាតិនៃវិទ្យាសាស្ត្រចំណីអាហារ និងបច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំងសង្គមអន្តរជាតិសម្រាប់អាហារបំប៉ន និងមុខងារអាហារផងដែរ។ គាត់គឺជាប្រធាននៃ Global Harmonization Initiative និងជាសាស្រ្តាចារ្យសាលាវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសេអ៊ូល ក៏ដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ Tokyo Medical and Dental University។ គាត់ក៏ជាប្រធានសមាគមន៍អាហារពិភពលោក IUFoST 2026 ផងដែរ។

ក្នុង​នាម​ជា​ប្រធាន​សាកល​វិទ្យាល័យ Chung Shan Medical University លោកបណ្ឌិត Wang បានទទួលខុសត្រូវលើបុគ្គលិកចំនួន 5,500 នាក់ មជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ និងសិស្សចំនួន 7,000 នាក់។ គាត់ក៏បានបម្រើការជាប្រធានសមាគមអន្តរជាតិសម្រាប់អាហារូបត្ថម្ភ និងអាហារមុខងារ និងសមាគមអាហារូបត្ថម្ភរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរ។ គាត់បានជួយបង្កើតច្បាប់អាហារូបត្ថម្ភ ដើម្បីការពារសុខភាពមនុស្ស និងការពារជំងឺ។

លោកបណ្ឌិត Wang បាននិពន្ធ និងសរសេរអត្ថបទ និងឯកសារមួយចំនួននៅក្នុងជំនាញរបស់គាត់។ គាត់បានទទួល MD និង Ph.D. ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិតៃវ៉ាន់ ហើយនៅឆ្នាំ 2008 គាត់បានទទួលរង្វាន់ជាតិនៃជីវវេជ្ជសាស្ត្រនៅតៃវ៉ាន់សម្រាប់ការរួមចំណែករបស់គាត់ក្នុងការអប់រំផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត។ លោកបណ្ឌិត Wang មានសុខភាពល្អ និងសកម្មដោយការរត់ហាត់ប្រាណ សមាធិ ហាត់យូហ្គា លេង Saxophone និងរីករាយជាមួយធម្មជាតិ។ ផលិតផលដែលគាត់ចូលចិត្តរបស់ Herbalife រួមមាន Herbalife Formula 1 Nutritional Shake Mix និង Liftoff®។