ផលិតផល
FLaytout Menu
Gary Small

​​លោក Gary Small​

​​M.D. – សមាជិក, ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife​

​​ជីវប្រវត្តិ​

លោកបណ្ឌិត Gary Small គឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife។ គាត់ក៏បម្រើការជាប្រធាននាយកដ្ឋានវេជ្ជសាស្ត្រ​ និងវេជ្ជសាស្ត្រឥរិយាបថនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Hackensack University Medical Center និងជាប្រធានវេជ្ជបណ្ឌិតសំរាប់សេវាសុខភាពអាកប្បកិរិយានៅ Hackensack Meridian Health ដែលជាប្រព័ន្ធសុខភាពធំជាងគេ និងទូលំទូលាយបំផុតរបស់រដ្ឋញ៉ូវជើស៊ី។

ពីមុន លោកបណ្ឌិត Small គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រ និងភាពចាស់នៅ សាលាវេជ្ជសាស្ត្រ David Geffen នៅ UCLA។ *គាត់ក៏ជានាយកផ្នែកចិត្តសាស្រ្តនៅ Geriatric Psychiatry at the Semel Institute និង the UCLA* Longevity Center ផងដែរ។ 

គាត់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាអ្នកបង្កើតថ្មីម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបង្កើតថ្មី 50នាក់ ក្នុងពិភពលោកផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាដោយ Scientific American ហើយគាត់ក៏បានស្ថិតនៅជួរមុខ ទាក់ទងនឹងការស្រាវជ្រាវអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការយល់ដឹងដែលទាក់ទងនឹងអាយុ និងជំងឺផ្លូវចិត្ត។ លោកបណ្ឌិត Small បាននិពន្ធការបោះពុម្ពផ្សាយវិទ្យាសាស្ត្រជាង 500 និងបានបង្ហាញខ្លួនជាញឹកញាប់នៅលើ “Today,” “Good Morning America,” PBS និង CNN។ គាត់បានបង្កើតសៀវភៅដ៏មានប្រជាប្រិយភាពចំនួន 12 ក្បាល ជាមួយភរិយារបស់គាត់ Gigi Vorgan រួមទាំង សៀវភៅដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅលើ the New York Times ដែលមានចំណងជើងថា "The Memory Bible"។

លោកបណ្ឌិត Small គឺជាសមាជិក នៃសមាគម Phi Beta Kappa ដែលជាសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សាពី UCLA*និងជាអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សា Alpha Omega Alpha នៃសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Keck នៃUSC។ បន្ទាប់ពីសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ គាត់បានបញ្ចប់ការហាត់ការ វេជ្ជសាស្ត្រផ្នែកខាងក្នុង នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារ និងមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រមនុស្សពេញវ័យ ក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូ ដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទូទៅមួយនៅមន្ទីរពេទ្យទូទៅម៉ាសាឈូសេត ក្នុងទីក្រុងបូស្តុន និងជាអ្នកហាត់ការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រប្រសាទនៅUCLA។ *គាត់ចូលចិត្តហាត់ប្រាណ និងប្រើប្រាស់ Herbalife SKIN® Protective Moisturizer Broad Spectrum SPF30 Mineral Sunscreen និង Herbalife24® Liftoff®។

*សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រនីញ៉ាមិនគាំទ្រផលិតផលឬសេវាកម្មជាក់លាកណាមួយទេ។