ផលិតផល
FLaytout Menu
Luigi Gratton

លោក Luigi Gratton

MD, MPH - អនុប្រធាន ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភ Herbalife

ជីវប្រវត្តិ

លោកបណ្ឌិត Luigi Gratton គឺជាអនុប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាលនៅក្រុមហ៊ុន Herbalife ។ ក្នុងតួនាទីនេះ លោកបណ្ឌិត Gratton មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថា សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើងមានការយល់ដឹងហ្មត់ចត់អំពី គ្រឿងផ្សំ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផលិតផល Herbalife ។ លោកបណ្ឌិត Gratton ក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាហារូបត្ថម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន Herbalife ដែលជាក្រុមអ្នកជំនាញសាកលដែលជួយអប់រំសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife អំពីសុខភាព និងអាហារូបត្ថម្ភផងដែរ។

គាត់បានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife អំពីផលិតផលរបស់យើង និងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រូបង្វឹកសមាជិកឯករាជ្យ ដើម្បីធានាបាននូវការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផលិតផលគឺត្រឹមត្រូវ។

លោកបណ្ឌិត Gratton មានសញ្ញាប័ត្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពីសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ Icahn នៅ Mount Sinai ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក ហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភព្យាបាលនៅសាលាវេជ្ជសាស្ត្រ David Geffen នៅ UCLA ។* លើសពីនេះ លោកបណ្ឌិត Gratton បានធ្វើការជាគ្រូពេទ្យឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រ និងជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌល UCLA* សម្រាប់អាហារូបត្ថម្ភរបស់មនុស្សក្នុងកម្មវិធី Risk Factor Obesity Program។ គាត់ក៏ទទួលបានឋានៈជាអ្នកការទូតដោយក្រុមប្រឹក្សា American Board of Family Practice និង American Board of Physician Nutrition ផងដែរ។ លោកបណ្ឌិត Gratton ចូលចិត្តរត់ ជិះកង់ ឡើងភ្នំ និងហែលទឹក។ ផលិតផល Herbalife ដែលគាត់ចូលចិត្តរួមមាន Herbal Aloe Concentrate, Herbalifeline® និង Herbalife24® Rebuild Strength។

*សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនគាំទ្រផលិតផល ឬសេវាកម្មជាក់លាក់ណាមួយទេ។