ផលិតផល
FLaytout Menu
Susan Bowerman

អ្នកស្រី Susan Bowerman

MS, RD, CSSD, CSOWM, FAND - នាយកជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលអាហារូបត្ថម្ភទូទាំងពិភពលោក

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបបអាហារ Herbalife

ជីវប្រវត្តិ

អ្នកស្រី Susan Bowerman គឺជានាយកជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលអាហារូបត្ថម្ភទូទាំងពិភពលោកនៅក្រុមហ៊ុន Herbalife ។ អ្នកស្រីក៏បម្រើការជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបបអាហារ Herbalife (DAB) ផងដែរ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញផ្នែកចំណីអាហារដែលបានចុះបញ្ជីផ្លូវការ អ្នកស្រី Bowerman អប់រំសមាជិកឯករាជ្យរបស់ Herbalife អំពីទស្សនវិជ្ជាអាហារូបត្ថម្ភជាសាកលរបស់យើង ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍នៃការអប់រំ និងសម្ភារៈបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ។

មុនពេលតួនាទីរបស់អ្នកស្រីនៅក្រុមហ៊ុន Herbalife អ្នកស្រី Bowerman គឺជាជំនួយការនាយក នៃមជ្ឈមណ្ឌល UCLA* សម្រាប់អាហារូបត្ថម្ភរបស់មនុស្ស។ អ្នកស្រីក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យបន្ថែមផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pepperdine ក្នុងទីក្រុង Malibu រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភនៅក្នុងនាយកដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភនៅសាកលវិទ្យាល័យ California Polytechnic State University ក្នុងទីក្រុង San Luis Obispo រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

អ្នកស្រី Bowerman ក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់ Los Angeles Raiders អស់រយៈពេលប្រាំមួយរដូវកាល និងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទដែលរួមចំណែកសម្រាប់ផ្នែកសុខភាព Los Angeles Times អស់រយៈពេលពីរឆ្នាំ។ អ្នកស្រីគឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ពូកែម្នាក់ ដោយបានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងការបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អ។ អ្នកស្រី Bowerman ក៏បានបង្កើតឯកសារស្រាវជ្រាវ និងជំពូកសៀវភៅជាច្រើនផងដែរ ហើយក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅពីរក្បាលសម្រាប់សាធារណជន៖ "តើរបបអាហាររបស់អ្នកមានពណ៌អ្វី?" និង "LA Shape Diet” ដោយ វេជ្ជបណ្ឌិត David Heber បោះពុម្ពដោយ Harper Collins ក្នុងឆ្នាំ 2001 និង 2004 បន្តបន្ទាប់គ្នា។ អ្នកស្រីបានធ្វើការអប់រំយ៉ាងទូលំទូលាយ និងបង្កើតកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់បុគ្គល ក្រុម និងឧស្សាហកម្មដែលផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សុខភាព ការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ និងអាហាររូបត្ថម្ភកីឡា។

អ្នកស្រី Bowerman បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Colorado ជាមួយនឹងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកជីវវិទ្យា ហើយបានបន្តទទួលបានអនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអាហារ និងអាហារូបត្ថម្ភពីសាកលវិទ្យាល័យ Colorado State ។ អ្នកស្រីបានបញ្ចប់កម្មសិក្សាផ្នែករបបអាហាររបស់អ្នកស្រីនៅសាកលវិទ្យាល័យ Kansas ហើយបានទទួលសញ្ញាបត្រផ្លូវការផ្នែករបបអាហារកីឡា និងការគ្រប់គ្រងការធាត់ និងទម្ងន់។ អ្នកស្រី Bowerman ក៏ជាសមាជិកនៃបណ្ឌិត្យសភាអាហារូបត្ថម្ភ និងរបបអាហារផងដែរ។ ពេលដែលអ្នកស្រីមិនរវល់បង្រៀន និងសរសេរ អ្នកស្រីចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារ ធ្វើម្ហូប និងធ្វើសួនច្បារ។ ផលិតផល Herbalife ដែលអ្នកស្រីចូលចិត្តរួមមាន Simply Probiotic និង Formula 1 Healthy Meal Nutritional Shake Mix Banana Caramel។

*ចំណងជើងផ្សេងៗ គឺសម្រាប់គោលបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះ។ សាកលវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាមិនគាំទ្រផលិតផល ឬសេវាកម្មជាក់លាក់ណាមួយទេ។