ផលិតផល
FLaytout Menu
Dr. Richard H. Carmona Headshot

វេជ្ជបណ្ឌិត Richard H. Carmona

នាយក

ជីវប្រវត្តិ

វេជ្ជបណ្ឌិត Richard Carmona គឺជាសាស្ត្រាចារ្យទទួលបានរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញទីមួយ នៃសុខភាពសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ អារីហ្សូណា និងជាសាស្ត្រាចារ្យ នៃការវះកាត់និងការអនុវត្តឱសថ។ គាត់ក៏បម្រើការជាប្រធាន នៃការបង្កើតថ្មីផ្នែកសុខភាពនៅ Canyon Ranch ដែលជាក្រុមហ៊ុនសុខភាព និងសុខុមាលភាពពិភពលោក។

មុនពេលចូលរួមនៅ Canyon Ranch គាត់គឺជាអគ្គគ្រូពេទ្យវះកាត់ទី17 នៃសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាឯកច្ឆន្ទដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ គាត់បានកាន់តំណែងជាអ្នកដឹកនាំជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល សាលា និងវិស័យឯកជន ដូចជានាយកប្រតិបត្តិនៃមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ និងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាព។

គាត់គឺជា ទាហានកងកម្លាំងទ័ពជើងគោកពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងជាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីស និងជាមេដឹកនាំដែលត្រូវបានចាត់តាំងផងដែរ។ ក្នុងរយៈពេល 1ទសវត្សរ៍កន្លះចុងក្រោយនេះ លោកបានបម្រើការងារជា នាយកក្រុមហ៊ុន McKesson Corporation, ក្រុមហ៊ុន Clorox, ក្រុមហ៊ុន Axon Enterprises, Better Therapeutics និង Herbalife។ ក្នុងនាមជាក្រុមប្រឹក្សាសាធារណៈផ្សេងៗ គាត់បានដឹកនាំគណៈកម្មាធិការតែងតាំង និងអភិបាលកិច្ច និងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងសវនកម្មអនុលោម និងសំណង។ គាត់ក៏បានបម្រើការនៅក្រុមប្រឹក្សាឯកជនជាច្រើនផងដែរ។

កេរ្តិ៍ឈ្មោះជាសកលរបស់គាត់ ដែលជាអ្នកជួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញ ភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗគ្នា និងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអន្តរជាតិ ធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាទ្រព្យសកម្មដ៏មានតម្លៃមួយចំពោះ Herbalife។