ផលិតផល
FLaytout Menu
Michael O Johnson Headshot

​​លោក Michael O. Johnson​

ប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិ

ជីវប្រវត្តិ

លោក Michael Johnson គឺជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Herbalife ដែលជាក្រុមហ៊ុន និងសហគមន៍សុខភាព និងសុខុមាលភាពឈានមុខគេ ដែលបម្រើអតិថិជននៅក្នុងទីផ្សារជាង 90 ប្រទេស។ លោក Johnson គឺជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មដែលសម្រេចបាននូវបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការពង្រីកក្រុមហ៊ុនទូទាំងពិភពលោក និងដឹកនាំការផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។ លោកបានបម្រើការជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Herbalife ពីឆ្នាំ 2003 ដល់ឆ្នាំ 2017, ជាប្រធានពីឆ្នាំ 2007 ដល់ដើមឆ្នាំ 2020 និងជានាយកប្រតិបត្តិពីឆ្នាំ 2019 ដល់ដើមឆ្នាំ 2020 ។ លោក​បាន​ត្រឡប់​មក​កាន់​តួនាទី​ជា​នាយក​ប្រតិបត្តិ​វិញ​នៅ​ឆ្នាំ​ 2022។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់តំណែងដំបូងរបស់លោក Johnson ជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Herbalife ក្រុមហ៊ុនលក់បានជិតបួនដង និងពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅជុំវិញពិភពលោកពី 58 ទៅ 94 ប្រទេស។ ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Johnson ផលិតផល និងមុខងារ R&D របស់ Herbalife បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយនាំយកប្រមាណ 65% នៃការផលិតផលិតផលទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន រួមទាំងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការណែនាំផលិតផលអាហារូបត្ថម្ភកីឡារបស់ Herbalife24® ផងដែរ។ លើសពីនេះ លោកបានជំរុញគំនិតផ្តួចផ្តើមទីផ្សារសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមទាំងការឧបត្ថម្ភពីអត្តពលិក និងក្រុមជាង 200 នៅជុំវិញពិភពលោក។

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ការយល់ដឹងដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់គាត់ពីក្រុមហ៊ុន Herbalife, សមាជិកឯករាជ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនរបស់ពួកគេ គឺមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានសម្រាប់ការរីកចម្រើន និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុននាពេលអនាគត។ លោក Johnson នាំមកនូវបទពិសោធន៍ជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងការដឹកនាំសាជីវកម្ម និងឧស្សាហកម្មលក់ផ្ទាល់ ព្រមទាំងជំនាញក្នុងការច្នៃប្រឌិតផលិតផល និងទីផ្សារ។

មុនពេលក្រុមហ៊ុន Herbalife លោក Johnson បានដឹកនាំនាយកដ្ឋានជាច្រើនរបស់ Walt Disney ដែលជាប្រធានផ្នែកទាំងនោះ រួមមាន Walt Disney International, Walt Disney Asia និងផ្នែក Worldwide Home Entertainment នៃ Walt Disney Studios ។ ដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ ក្នុងអំឡុងពេលគាត់ជាប្រធានផ្នែកទាំងនោះ គាត់បានបង្កើនទីផ្សារអន្តរជាតិរបស់ Disney ពី 34 ទៅ 80 ។

មុនពេលចូលរួមជាមួយ Disney លោក Johnson ទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្ម ប្រតិបត្តិការ និងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗជាមួយទស្សនាវដ្តី Audio Times, The Movie Channel, Nickelodeon និងប៉ុស្តិ៍ MTV របស់ក្រុមហ៊ុន Warner Amex Satellite Entertainment Company ។

លោក Johnson គឺជាអ្នកចូលចិត្តសុខភាព និងកាយសម្បទា ដែលគាត់ចូលចិត្តជិះស្គី និងចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាទ្រីយ៉ាត្លុង និងការប្រណាំងកង់អស់រយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំមកហើយ។