ផលិតផល
FLaytout Menu

Frequently Asked Questions

​​តើ Herbalife ជាអ្វី?​

​​ក្រុមហ៊ុន Herbalife គឺជាក្រុមហ៊ុនសុខភាព និងសុខុមាលភាពពិភពលោកដែលផ្តល់ជូននូវផលិតផលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនប្រភេទ ដែលរួមមានការគ្រប់គ្រងទម្ងន់ អាហារូបត្ថម្ភ និងផលិតផលថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានបំណងគាំទ្ររបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ។ ផលិតផលទាំងនេះអាចរកបានផ្តាច់មុខតាមរយៈសមាជិកឯករាជ្យ Herbalife ដែលទទួលបានការអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលរួចមកហើយ។ យើង​ក៏​បាន​បង្កើត និង​សាកល្បង​ប្រព័ន្ធផ្សេងៗ ​ដើម្បី​បំពេញ​ខ្សែសង្វាក់​ផលិតផល​របស់​យើង។ សមាជិកឯករាជ្យ Herbalife របស់យើងនឹងជួយអ្នកស្វែងរកការហាត់ប្រាណដែលសមស្របនឹងតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយផ្តល់ជូននូវការបង្វឹក និងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីរក្សាអ្នកឱ្យដើរលើផ្លូវឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក។​