Produkty
FLaytout Menu
Couple in love sitting on a living room floor, playing chess and having fun

Zaplecze naukowe

Neumentix™​

​​Herbalife​ 16 października 2023

Ta strona internetowa została stworzona wyłącznie w celu dostarczania informacji edukacyjnych i nie powinna być traktowana jako materiał marketingowy. Oświadczenia nie zostały ocenione przez żaden organ regulacyjny. Poniższe informacje na temat korzyści są ściśle powiązane ze składnikiem i zostały udowodnione i poparte wieloma badaniami naukowymi należącymi do Gelity. Informacje na tej stronie nie powinny być kopiowane, reprodukowane lub w inny sposób rozpowszechniane, w całości lub w części, osobom trzecim.

Czym charakteryzuje się Neumentix™?

Neumentix™ to naturalny składnik pozyskiwany ze specjalnych odmian mięty zielonej1, bogatych w polifenole, takie jak kwasy rozmarynowy i salwianolowy. Dlatego Neumentix™ może wspierać funkcje poznawcze.1,2 Polifenole to silne związki roślinne, które mają liczne korzyści zdrowotne.3,4 Działają antyoksydacyjnie, chroniąc organizm i neutralizując wolne rodniki, które powodują uszkodzenia komórek.5-8

Badania przedkliniczne sugerują, że kwas rozmarynowy nie tylko zmniejsza stres oksydacyjny, który powoduje uszkodzenie komórek, ale może wspomagać wzrost nowych neuronów, a także chronić neurony znajdujące się już w mózgu.9-15 Uważa się również, że pomaga komórkom nerwowym w szybszym przekazywaniu sygnałów, co może pomóc mózgowi funkcjonować z większą wydajnością. Polifenole Neumentix™ zostały przebadane klinicznie pod kątem naturalnego wspierania funkcji psychologicznych u dorosłych i funkcji poznawczych – ważnego elementu zdrowia mózgu.19-21

Dowiedz się więcej o zdrowiu mózgu.

Kluczowe korzyści

Neumentix™ ma na celu poprawę wydajności poznawczej i umysłowej poprzez wspomaganie skupienia, koncentracji, czasu reakcji i pamięci roboczej, bez zakłócania snu. Badania wskazują, że korzystny wpływ odczuwają zarówno młodzi dorośli cieszący się dobrym zdrowiem, jak również osoby starsze z problemami z pamięcią, związanymi z wiekiem.19-21

 

Efekty badano w tych dwóch różnych grupach wiekowych. Każdego uczestnika badania poproszono o przyjmowanie dziennie dawki 900 mg (2 kapsułki) Neumentix™ w trakcie śniadania przez 90 dni.19-21

 

Kluczowe korzyści w grupie wiekowej 18-50 lat19, 20

W randomizowanym badaniu klinicznym metodą podwójnie ślepej próby z udziałem 142 zdrowych, aktywnych osób w wieku od 18 do 50 lat wykazano, że Neumentix™ wspomaga sprawność reakcji po 7 dniach stosowania i poprawia utrzymanie koncentracji po 30 dniach.

1. Sprawność Reakcji

Korzyści zaobserwowane po 7 dniach:

Reagowanie i podejmowanie decyzji były znacznie szybsze już po 7 dniach przyjmowania Neumentix™ w porównaniu z grupą, która stosowała placebo.

Sprawność reakcji wiąże się z następującymi kwestiami:

 • Czas podejmowania decyzji
 • Szybkie, nieplanowane zmiany kierunku lub prędkości
 • Szybkie reakcje

Korzyści zaobserwowane po 30 dniach:

W badaniu oceniano wyniki za pomocą urządzenia (Makoto II Arena), które mierzyło wydajność i sprawność za pomocą świateł i dźwięków emitowanych na trzech panelach audiowizualnych. Uczestnicy mieli za zadanie uderzać w odpowiednie punkty rękami lub stopami. Czas reakcji mierzono liczbą „trafień”, sprawdzając zarówno sprawność umysłową, jak również fizyczną.

 

Po 30 dniach uczestnicy przyjmujący Neumentix™ uzyskali znacznie lepsze wyniki w liczbie trafień w porównaniu z uczestnikami przyjmującymi placebo.

5-procentowy wzrost liczby trafień* wykazał, że Neumentix™ poprawia sprawność fizyczną.

 

*Zmiana w stosunku do wyników sprzed suplementacji w grupie przyjmującej Neumentix™ minus zmiana w wynikach sprzed suplementacji w grupie placebo.

Na czym polega sprawność reakcji i jak się ją mierzy?

Sprawność reakcji jest istotnym elementów osiągania pożądanych wyników sportowych, gdzie liczy się szybka i skuteczna reakcja na bodziec, często przy dużej prędkości.23-25 Jest to zdolność do podejmowania decyzji w ułamku sekundy, zarówno pod względem zdolności fizycznych, jak również umysłowych, dotyczących tego, w którą stronę się poruszać i jak szybko.26

W omawianym badaniu oceniano sprawność reakcji za pomocą Makoto II Arena. To wyjątkowe urządzenie treningowe ocenia wydajność poznawczą i fizyczną, mierząc czas reakcji w milisekundowej skali.27, 28 To istotne w sporcie, gdzie milisekunda może mieć znaczenie dla czasu reakcji.29-31 Jednak kwestia ta liczy się nie tylko w dziedzinie sportu. Czas reakcji ma również znaczenie w codziennych czynnościach, takich jak prowadzenie samochodu czy przechodzenie przez jezdnię.32-35

Urządzenie Makoto wykorzystuje sygnały dźwiękowe i wizualne do mierzenia czasu reakcji, skupienia umysłowego, koncentracji, koordynacji ręka-oko i wielu innych parametrów, łącząc ćwiczenia ze sprawdzoną terapią integracji sensorycznej.

2. Utrzymanie uwagi

Poprawa w utrzymaniu uwagi była zauważalna po 30 dniach przyjmowania Neumentix™ w porównaniu z grupą placebo. Po 90 dniach stała się jeszcze bardziej wyraźna.

U osób, które przyjmowały Neumentix™, po 90 dniach odnotowano 11-procentową poprawę w zakresie utrzymywania uwagi, w przeciwieństwie do grupy placebo, która wykazała poprawę tylko o 1% po upływie tego samego czasu.

Na czym polega utrzymanie uwagi? Jak się je ocenia?

Utrzymanie uwagi jest kluczowym elementem codziennego życia. Odnosi się do zdolności skupienia się i skoncentrowania na określonym zadaniu przez pewien czas bez rozpraszania się.22 Przejawy braku koncentracji mogą być przyziemne, jak zapomnienie właśnie przeczytanego tekstu, lub tak istotne, jak trudność w skupieniu uwagi podczas prowadzenia pojazdu przez długi czas.

Utrzymanie uwagi zostało ocenione w tym badaniu za pomocą baterii testów poznawczych (CNS Vital Signs), pierwotnie opracowanych dla NASA w celu pomiaru różnych funkcji mózgu.36 Test ocenia kluczowe zdolności poznawcze, takie jak uwaga, pamięć i koncentracja, poprzez serię pytań i prostych zadań. 

Kluczowe korzyści w grupie wiekowej 50-70 lat21

W randomizowanym badaniu klinicznym metodą podwójnie ślepej próby z udziałem 90 osób w wieku od 50 do 70 lat wykazano, że Neumentix™ wspomaga pamięć roboczą oraz łatwość zasypiania po 90 dniach stosowania.

Wyniki badania wskazują również, że Neumentix™ może zwiększać uczucie witalności i czujności po przebudzeniu, ale potrzebne są dalsze badania, by zrozumieć skalę tych odkryć.

1. Pamięć robocza

Badania pokazują, że Neumentix™ może poprawić pamięć roboczą lub zdolność żonglowania wieloma zadaniami i informacjami jednocześnie nawet o 15% u osób z problemami z pamięcią związanymi z wiekiem, w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo. Przestrzenna pamięć robocza, taka jak pamiętanie po kilku minutach, gdzie leżą kluczyki do samochodu, poprawiła się o 9%.

Na czym polega pamięć robocza? Jak się ją ocenia?

Pamięć robocza to system do tymczasowego przechowywania i zarządzania informacjami wymaganymi do wykonywania złożonych zadań poznawczych, takich jak uczenie się, rozumowanie i rozumienie.37

Przykłady zadań związanych z pamięcią roboczą mogą obejmować zapamiętywanie tego, co ktoś właśnie powiedział, oraz powtórzenie jego wypowiedzi od tyłu lub upieczenie ciasta bez dodawania tego samego składnika dwa razy.37,38

W omawianym badaniu oceniano pamięć roboczą za pomocą systemu Cognitive Drug Research. Jest to zestaw 11 testów obejmujących różne zadania od przypominania sobie słów i rozpoznawania obrazów po przetwarzanie informacji.

2. Ułatwianie zasypiania

Poprawę w zasypianiu oceniano za pomocą specjalnego kwestionariusza jakości snu. Osoby przyjmujące Neumentix™ zgłosiły, że wieczorem zasypiają łatwiej i szybciej niż osoby przyjmujące placebo.

Dowiedz się więcej o zdrowiu mózgu oraz jak możesz je wspierać.

Bibliografia

 1. Narasimhamoorthy B, Zhao LQ, Liu X, Yang W, Greaves JA. Differences in the chemotype of two native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown native spearmint. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91.
 2. Cirlini M, Mena P, Tassotti M, Herrlinger KA, Nieman KM, Dall'Asta C, et al. Phenolic and Volatile Composition of a Dry Spearmint (Mentha spicata L.) Extract. Molecules. 2016;21(8):1007.
 3. Abbas M, Saeed F, Anjum FM, Afzaal M, Tufail T, Bashir MS, et al. Natural polyphenols: An overview. Int J Food Prop. 2017;20(8):1689-99.
 4. Rana A, Samtiya M, Dhewa T, Mishra V, Aluko RE. Health benefits of polyphenols: A concise review. J Food Biochem. 2022;46(10):e14264.
 5. Pandey KB, Rizvi SI. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease. Oxid Med Cell Longev. 2009;2(5):270-8.
 6. Hussain T, Tan B, Yin Y, Blachier F, Tossou MC, Rahu N. Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us? Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:7432797.
 7. Mahendran G, Verma SK, Rahman LU. The traditional uses, phytochemistry and pharmacology of spearmint (Mentha spicata L.): A review. J Ethnopharmacol. 2021;278:114266.
 8. Dorman HJ, Koşar M, Kahlos K, Holm Y, Hiltunen R. Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric Food Chem. 2003;51(16):4563-9.
 9. Dinan TG, Stanton C, Long-Smith C, Kennedy P, Cryan JF, Cowan CSM, et al. Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clin Nutr. 2019;38(5):1995-2001.
 10. Farr SA, Niehoff ML, Ceddia MA, Herrlinger KA, Lewis BJ, Feng S, et al. Effect of botanical extracts containing carnosic acid or rosmarinic acid on learning and memory in SAMP8 mice. Physiol Behav. 2016;165:328-38.
 11. Fachel FNS, Michels LR, Azambuja JH, Lenz GS, Gelsleichter NE, Endres M, et al. Chitosan-coated rosmarinic acid nanoemulsion nasal administration protects against LPS-induced memory deficit, neuroinflammation, and oxidative stress in Wistar rats. Neurochem Int. 2020;141:104875.
 12. Habtemariam S. Molecular Pharmacology of Rosmarinic and Salvianolic Acids: Potential Seeds for Alzheimer's and Vascular Dementia Drugs. Int J Mol Sci. 2018;19(2):458.
 13. Fachel FNS, Schuh RS, Veras KS, Bassani VL, Koester LS, Henriques AT, et al. An overview of the neuroprotective potential of rosmarinic acid and its association with nanotechnology-based delivery systems: A novel approach to treating neurodegenerative disorders. Neurochem Int. 2019;122:47-58.
 14. Ferdousi F, Sasaki K, Uchida Y, Ohkohchi N, Zheng YW, Isoda H. Exploring the Potential Role of Rosmarinic Acid in Neuronal Differentiation of Human Amnion Epithelial Cells by Microarray Gene Expression Profiling. Front Neurosci. 2019;13:779.
 15. Li M, Cui M-M, Kenechukwu NA, Gu Y-W, Chen Y-L, Zhong S-J, et al. Rosmarinic acid ameliorates hypoxia/ischemia induced cognitive deficits and promotes remyelination. Neural Regen Res. 2020;15(5).
 16. Hase T, Shishido S, Yamamoto S, Yamashita R, Nukima H, Taira S, et al. Rosmarinic acid suppresses Alzheimer's disease development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine secretion. Sci Rep. 2019;9(1):8711.
 17. Sasaki K, El Omri A, Kondo S, Han J, Isoda H. Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behav Brain Res. 2013;238:86-94.
 18. Kondo S, El Omri A, Han J, Isoda H. Antidepressant-like effects of rosmarinic acid through mitogen-activated protein kinase phosphatase-1 and brain-derived neurotrophic factor modulation. Journal of Functional Foods. 2015;14:758-66.
 19. Falcone PH, Nieman KM, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, et al. The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. Nutr Res. 2019;64:24-38.
 20. Falcone PH, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, Slayton CA, et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):58.
 21. Herrlinger KA, Nieman KM, Sanoshy KD, Fonseca BA, Lasrado JA, Schild AL, et al. Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47.
 22. Sarter M, Givens B, Bruno JP. The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up. Brain Res Rev. 2001;35(2):146-60.
 23. Scanlan A, Humphries B, Tucker PS, Dalbo V. The influence of physical and cognitive factors on reactive agility performance in men basketball players. J Sports Sci. 2014;32(4):367-74.
 24. Lockie RG, Jeffriess MD, McGann TS, Callaghan SJ, Schultz AB. Planned and reactive agility performance in semiprofessional and amateur basketball players. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(5):766-71.
 25. Young W, Rogers N. Effects of small-sided game and change-of-direction training on reactive agility and change-of-direction speed. J Sports Sci. 2014;32(4):307-14.
 26. Pehar M, Sisic N, Sekulic D, Coh M, Uljevic O, Spasic M, et al. Analyzing the relationship between anthropometric and motor indices with basketball specific pre-planned and non-planned agility performances. J Sports Med Phys Fit. 2018;58(7-8):1037-44.
 27. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Hoffman MW, Tranchina CP, Faigenbaum AD. Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2009;6(1):2.
 28. Spradley BD, Crowley KR, Tai C-Y, Kendall KL, Fukuda DH, Esposito EN, et al. Ingesting a pre-workout supplement containing caffeine, B-vitamins, amino acids, creatine, and beta-alanine before exercise delays fatigue while improving reaction time and muscular endurance. Nutrition & Metabolism. 2012;9(1):28.
 29. Pavlović R. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2021;34:53-65.
 30. Atan T, Akyol P. Reaction Times of Different Branch Athletes and Correlation between Reaction Time Parameters. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;116:2886-9.
 31. Castellar C, Pradas F, Carrasco L, La Torre AD, González-Jurado JA. Analysis of reaction time and lateral displacements in national level table tennis players: are they predictive of sport performance? International Journal of Performance Analysis in Sport. 2019;19(4):467-77.
 32. Harald Baayen R, Milin P. Analyzing reaction times. International Journal of Psychological Research. 2010;3(2):12-28.
 33. Balakrishnan G, Uppinakudru G, Girwar Singh G, Bangera S, Dutt Raghavendra A, Thangavel D. A comparative study on visual choice reaction time for different colors in females. Neurol Res Int. 2014;2014:301473.
 34. Podoprigora N, Stepina P, Dobromirov V, Kotikov J. Determination of driver’s reaction time in expert studies of road traffic accidents using software and hardware complex. Transportation Research Procedia. 2020;50:538-44.
 35. Alimohammadi I, Zokaei M, Sandrock S. The Effect of Road Traffic Noise on Reaction Time. Health Promot Perspect. 2015;5(3):207-14.
 36. Basner M, Savitt A, Moore TM, Port AM, McGuire S, Ecker AJ, et al. Development and Validation of the Cognition Test Battery for Spaceflight. Aerosp Med Hum Perform. 2015;86(11):942-52.
 37. Baddeley A. Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology. 2011;63(1):1-29.
 38. Cowan N. What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Prog Brain Res. 2008;169:323-38.