Produkty
FLaytout Menu
Female make shape of heart with her hands. Light summer breakfast with organic yogurts, fruits, berries and nuts. Nutrition that promotes good digestion and functioning of gastrointestinal tract.

Zaplecze naukowe

Prebiotyki i probiotyki

​​Herbalife​ 18 października 2023

Niniejsza strona internetowa i przedstawione na niej treści zostały opracowane i udostępnione wyłącznie w celach edukacyjnych. Nie należy postrzegać ich ani traktować jako materiału marketingowego. Oświadczenia zawarte na stronie internetowej nie zostały ocenione przez żaden organ regulacyjny. Informacje na temat korzyści są ściśle związane z adekwatnymi składnikami; zostały poparte dowodami naukowymi i badaniami. Treści na tej stronie nie wolno linkować, kopiować, reprodukować ani w żaden sposób rozpowszechniać w całości lub części. Nie należy podejmować żadnych działań w oparciu o zawartość tej strony

Zdrowie jelit

Nasze jelita są niezwykłe. Zasiedlają je biliony żywych bakterii1, które pomagają nie tylko trawić pokarmy2, ale także odgrywają ważną rolę w ogólnym zdrowiu i samopoczuciu2.

Kluczem do zapobiegania wielu problemom zdrowotnym jest utrzymanie zdrowych jelit. Dlatego tak ważne jest spożywanie żywności i suplementów, które aktywnie odżywiają nasze jelita dobroczynnymi bakteriami i błonnikiem.3

Dostarczając organizmowi oba te składniki, wzmacniamy dobroczynne bakterie bytujące w jelitach, jednocześnie zwiększając ochronę przed problemami trawiennymi, stresem, słabą obroną immunologiczną, kłopotami ze snem i zaburzeniami nastroju.

Objawy problemów z jelitami

Stres

Powszechnie wiadomo, że stres ma negatywny wpływ na bakterie jelitowe.1 Jedno z badań, poświęcone studentom, wykazało, że wraz ze wzrostem poziomu stresu przez cały semestr liczebność niektórych prozdrowotnych bakterii jelitowych w ich organizmach uległa zmniejszeniu.2 Komórki odpornościowe działają jak przekaźniki, które przenoszą stres psychiczny do jelit3, a nasilony stan zapalny, spowodowany stresem, zwiększa liczebność chorobotwórczych bakterii. Jak sama nazwa wskazuje, bakterie te są szkodliwe i mogą powodować tak zwaną dysbiozę (zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej), która wpływa na barierę jelitową.4

Twoje jelita i mózg nieustannie komunikują się poprzez oś jelita-mózg.5 Przypomnij sobie, jak boli Cię brzuch, gdy czujesz się zdenerwowany lub zaniepokojony - to klasyczny przykład tego, jak emocje i stres mogą zaburzać perystaltykę jelit.

Sen

Aktywne połączenie mózg – mikrobiom jelitowy może również wpływać na jakość snu. Jedno z badań wykazało, że zróżnicowanie mikrobiomu było dodatnio skorelowane z lepszą jakością i dłuższym czasem trwania snu, natomiast odwrotnie skorelowane z częstotliwością wybudzeń po zaśnięciu.6

Nastrój

Zaburzenia trawienia, takie jak zespół jelita drażliwego, są często odpowiedzią na niską jakość i małe zróżnicowanie mikroflory jelitowej7, a poprzez oś jelitowo-mózgową, stany te mogą negatywnie wpływać na nastrój.8 Dodatkowo ponad 90% kluczowego hormonu stabilizującego nastrój, serotoniny, jest wytwarzane w jelitach, dlatego można sobie wyobrazić, że serotonina wydzielana przez mikroflorę jelitową może wpływać na poziom serotoniny w naszym mózgu, a następnie oddziaływać na zachowanie i nastrój.9 Dobroczynne bakterie w naszych jelitach produkują także substancje, które mogą wywierać bezpośredni efekt przeciwdepresyjny.10

Zdrowie skóry

Problemy zdrowotne skóry mogą być oznaką problemów z jelitami. Kiedy stan zapalny pojawia się w jelitach na skutek niewłaściwej diety, może spowodować wyciek niektórych białek, które powodują podrażnienia skóry.11

Miejsce dla probiotyków

Chociaż możemy wprowadzić zmiany do swojego stylu życia, by zmniejszyć wpływ zaburzeń zdrowotnych na jelita, probiotyki mogą również odgrywać ważną rolę we wspieraniu mikroflory jelitowej i prawidłowej pracy jelit.12 Podwójna strategia to skuteczny sposób na poprawę zdrowia jelit i stworzenie zdrowego, zróżnicowanego mikrobiomu.

Bibliografia

 1. Molina-Torres G, Rodriguez-Arrastia M, Roman P, Sanchez-Labraca N, Cardona D. Stress and the gut microbiota-brain axis. Behav Pharmacol. 2019;30(2 and 3-Spec Issue):187-200.
 2. Knowles SR, Nelson EA, Palombo EA. Investigating the role of perceived stress on bacterial flora activity and salivary cortisol secretion: a possible mechanism underlying susceptibility to illness. Biol Psychol. 2008;77(2):132-7.
 3. Yang T, Ahmari N, Schmidt JT, Redler T, Arocha R, Pacholec K, et al. Shifts in the Gut Microbiota Composition Due to Depleted Bone Marrow Beta Adrenergic Signaling Are Associated with Suppressed Inflammatory Transcriptional Networks in the Mouse Colon. Front Physiol. 2017;8:220.
 4. Zeng MY, Inohara N, Nuñez G. Mechanisms of inflammation-driven bacterial dysbiosis in the gut. Mucosal Immunol. 2017;10(1):18-26.
 5. Cryan JF, O'Riordan KJ, Cowan CSM, Sandhu KV, Bastiaanssen TFS, Boehme M, et al. The Microbiota-Gut-Brain Axis. Physiol Rev. 2019;99(4):1877-2013.
 6. Smith RP, Easson C, Lyle SM, Kapoor R, Donnelly CP, Davidson EJ, et al. Gut microbiome diversity is associated with sleep physiology in humans. PLoS One. 2019;14(10):e0222394.
 7. Chong PP, Chin VK, Looi CY, Wong WF, Madhavan P, Yong VC. The Microbiome and Irritable Bowel Syndrome - A Review on the Pathophysiology, Current Research and Future Therapy. Front Microbiol. 2019;10:1136.
 8. Mykletun A, Jacka F, Williams L, Pasco J, Henry M, Nicholson GC, et al. Prevalence of mood and anxiety disorder in self reported irritable bowel syndrome (IBS). An epidemiological population based study of women. BMC Gastroenterol. 2010;10:88.
 9. Huang TT, Lai JB, Du YL, Xu Y, Ruan LM, Hu SH. Current Understanding of Gut Microbiota in Mood Disorders: An Update of Human Studies. Front Genet. 2019;10:98.
 10. Smith PA. The tantalizing links between gut microbes and the brain. Nature. 2015;526(7573):312-4.
 11. Salem I, Ramser A, Isham N, Ghannoum MA. The Gut Microbiome as a Major Regulator of the Gut-Skin Axis. Front Microbiol. 2018;9:1459.
 12. Hemarajata P, Versalovic J. Effects of probiotics on gut microbiota: mechanisms of intestinal immunomodulation and neuromodulation. Therap Adv Gastroenterol. 2013;6(1):39-51.

Co to są prebiotyki?

Prebiotyki to substancje, które odżywiają dobroczynne bakterie w jelitach3; to głównie błonnik, który nie ulega strawieniu w naszym układzie pokarmowym.

Mikrobiota jelitowa jest karmiona prebiotykami i przekształca je w mniejsze i wysoce korzystne związki w procesie zwanym fermentacją.3 Do głównych funkcji tych związków, nazywanych krótkołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi (SCFA), należą:

 • Regulacja prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego4-6
 • Utrzymanie dobrze funkcjonującej ściany jelita7-9
 •  Tworzenie sprzyjających warunków dla innych dobroczynnych bakterii10

Co to jest Bimuno® GOS

Bimuno® GOS to prebiotyczny błonnik zawierający unikalną mieszankę galaktooligosacharydów (GOS), które pochodzą z laktozy. Po spożyciu przechodzi przez nasz układ pokarmowy, aż dotrze do jelita grubego. Tam odżywia i stymuluje wzrost dobroczynnych bakterii – szczególnie bifidobakterii.12-17 Są to jedne z pierwszych drobnoustrojów, które żyją w naszym przewodzie pokarmowym, którym przypisuje się wiele korzyści prozdrowotnych.11

Bimuno® GOS jest jednym z najbardziej wszechstronnych spośród wszystkich prebiotyków dostępnych obecnie na rynku.

Jego bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzają dziesiątki publikacji naukowych, w tym badania kliniczne na ludziach.12-17

Kluczowe korzyści płynące z badań klinicznych

Pozytywne zmiany w mikroflorze jelitowej

Badania kliniczne wykazały, że osoby przyjmujące Bimuno® GOS doświadczyły następujących korzyści:

 • Wzrost pożytecznych bakterii jelitowych, zwłaszcza bifidobakterii.12-15,17,18 Efekt ten zaobserwowano przy spożywaniu 1 porcji (1,37 g) Bimuno® GOS dziennie przez 7 dni13
 •  Zmniejszenie liczebności potencjalnie szkodliwych bakterii jelitowych, gdy Bimuno® GOS był przyjmowany przez dłuższy czas (co najmniej 4 tygodnie17) i w większej ilości: 2 porcje (2,74 g) dziennie12,15,17

Zdrowie przewodu pokarmowego

Badania dowodzą, że Bimuno® GOS może złagodzić objawy żołądkowo-jelitowe u osób dorosłych, cierpiących na wzdęcia lub bóle brzucha19, a także u osób z zespołem jelita drażliwego (IBS).16,17 Efekty były widoczne już po tygodniu przyjmowania 1 porcji (1,37 g) Bimuno® GOS dziennie.16,17,19 Poniższa tabela przedstawia zmniejszenie objawów w ciągu 1-2 tygodni:

1 tydzień:

 • Mniej wzdęć: 51 %
 • Zmniejszenie gazów jelitowych: 80 %
 • Mniejszy ból brzucha: 76 %

2 tygodnie:

 • Mniej wzdęć: 98 %
 • Zmniejszenie gazów jelitowych: 96 %
 • Mniejszy ból brzucha: 92 %

Odsetek (% ogółem) pacjentów, u których objawy żołądkowo-jelitowe ustąpiły do poziomu „tolerowanego” ​​lub spadły poniżej w trakcie stosowania Bimuno® GOS w porównaniu z poziomem wyjściowym.19

 

Pacjenci z IBS stwierdzili, że przyjmowanie 1 porcji Bimuno® GOS dziennie wystarczyło, by złagodzić bóle brzucha16, gazy jelitowe16 i wzdęcia16,17 w ciągu 4 tygodni. Pacjenci przyjmujący codziennie przez 4 tygodnie po 2 porcje (2,75 g) Bimuno® GOS, zaznaczyli w ankietach, że pomogło to również zmniejszyć odczucia lękowe i poprawić ogólną jakość życia.17

 

Przeprowadzono także badania mające na celu sprawdzenie, w jaki sposób Bimuno® GOS może pomóc złagodzić biegunkę u osób, które podróżowały do ​​krajów ryzyka.20,21 Osoby, które przyjmowały 2 porcje (2,74 g) Bimuno® GOS codziennie przez co najmniej 5 dni przed wakacjami i przez całe wakacje, zgłaszały mniejszą liczbę przypadków biegunki20,21 i znacznie krótszy jej przebieg w porównaniu z grupą kontrolną.20

Zdrowie układu odpornościowego

Kiedy Bimuno® GOS dociera do jelita grubego, może oddziaływać na skład i aktywność bifidobakterii. Niski poziom tej pozytywnej dla zdrowia bakterii może negatywnie wpłynąć na równowagę drobnoustrojów, rozwinąć potencjalnie szkodliwe szczepy bakterii i pogorszyć odpowiedź immunologiczną.22 Codzienne przyjmowanie Bimuno ® GOS wykazało poprawę niektórych aspektów odporności, w tym:

 • Niższy poziom zapalenia jelit stwierdzono u osób dorosłych z nadwagą przy spożywaniu 2 porcji Bimuno® GOS dziennie przez 6 tygodni. Natomiast osoby przyjmujące taką samą dzienną dawkę przez 12 tygodni wykazywały niższy poziom stanu zapalnego w całym organizmie12
 • Zmiany stężenia przeciwciała ochronnego jelit, zwanego IgA. Wyniki wykazały, że obecność tego przeciwciała była znacząco większa u osób dorosłych z nadwagą po spożywaniu 2 porcji Bimuno® GOS codziennie przez 12 tygodni12
 • Ponadto korzystne efekty z przyjmowania 2 porcji Bimuno® GOS przez 5 tygodni były następujące:
 • Niższy poziom stanu zapalnego w całym organizmie u zdrowych osób w podeszłym wieku15
 • Stymulacja niektórych komórek odpornościowych, które są niezbędne dla odporności u osób w podeszłym wieku14,15

Łagodzenie stresu i funkcje poznawcze

Badania wykazały, że spożywanie 2 porcji Bimuno® GOS dziennie przez 3 tygodnie wiązało się ze zmniejszoną reaktywnością kortyzolu23 – wskaźnika stresu / lęku, który zwykle nasila się pod wpływem czynników stresogennych24 oraz u osób zagrożonych depresją.25

Dodatkowo uczestnicy, którzy otrzymywali 2 porcje Bimuno® GOS przez 3 tygodnie, wykazywali zwiększoną reakcję na pozytywne bodźce23, co dodatkowo świadczy o ich niższym poziomie stresu / niepokoju po stosowaniu Bimuno® GOS.

Czym są probiotyki?

Probiotyki to dobroczynne mikroorganizmy, w tym niektóre bakterie lub drożdże, które pomagają utrzymać organizm w zdrowiu i prawidłowym funkcjonowaniu.26,27 Jak dotąd najbardziej znanymi probiotykami są szczepy Bifidobacterium i Lactobacillus, które mogą hamować rozwój niektórych patogenów, pozytywnie zmieniać naszą mikrobiotę jelitową i zwiększać wytwarzanie wysoce korzystnych substancji z pożywienia zawierającego błonnik.49-51

Istnieje coraz więcej dowodów na korzystne skutki, które mogą wywierać te i wiele innych probiotyków, w tym:

 • Poprawa zdrowia jelit28
 • Lepsza odporność29
 • Pozytywny wpływ na funkcje poznawcze30,31
 • Zmniejszenie poziomu cholesterolu32,33

Co to jest bifidobacterium lactis hn019™?

B. lactis HN019™ to bakteria probiotyczna pierwotnie wyizolowana z jogurtu produkowanego w Nowej Zelandii i od dziesięcioleci spożywana jako część produktów mlecznych.

Udowodniono, że B. lactis HN019™ z powodzeniem przechodzi przez nasz układ pokarmowy.34 W wielu badaniach klinicznych z udziałem dzieci, osób dorosłych i starszych, stosowano go jako pojedynczy szczep, jak również w połączeniu z innymi probiotykami i prebiotykami.35-48

Kluczowe korzyści płynące z badań klinicznych

Zdrowie przewodu pokarmowego

Wykazano, że B. lactis HN019™ łagodzi problemy żołądkowo-jelitowe i wspomaga perystaltykę jelit.

Jedno badanie dotyczyło osób cierpiących na zaparcia, które po spożyciu 1 porcji (min. 1 miliard CFU) B. lactis HN019™ codziennie przez miesiąc, zauważyły poprawę w wypróżnianiu.40

W ciągu 14-dniowego okresu badania zaobserwowano przyspieszenie pasażu spożytego pokarmu przez układ pokarmowy także u osób skarżących się na problemy żołądkowo-jelitowe, które spożywały co najmniej 1,8 miliarda CFU (2 porcje) B. lactis HN019™ dziennie.41

W ciągu zaledwie 14 dni nastąpiła zauważalna poprawa objawów żołądkowo-jelitowych przy przyjmowaniu 1 lub 2 porcji B. lactis HN019™ dziennie.41 Wydaje się, że większa dawka (2 porcje) pomogła zmniejszyć 8 z 9 objawów żołądkowo-jelitowych, podczas gdy niższa (1 porcja) wykazała znaczną poprawę w przypadku 7 z 9 objawów.41

Wyniki te sugerują, że B. lactis HN019™ może w naturalny i bezpieczny sposób promować prawidłową pracę jelit.

Zdrowie układu odpornościowego

Badanie skupiło się na osobach powyżej 41. roku życia - sprawdzano, czy spożywanie B. lactis HN019™ stymuluje komórki odpornościowe, które odgrywają kluczową rolę w obronie immunologicznej. Badani przyjmowali 2 porcje (2 miliardy CFU) B. lactis HN019™ codziennie przez co najmniej 3 tygodnie, a wyniki wykazały znaczącą poprawę aktywności niektórych komórek odpornościowych.39

Bibliografia

 1. Sender R, Fuchs S, Milo R. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. PLoS Biol. 2016;14(8):e1002533.
 2. Shreiner AB, Kao JY, Young VB. The gut microbiome in health and in disease. Curr Opin Gastroenterol. 2015;31(1):69-75.
 3. Davani-Davari D, Negahdaripour M, Karimzadeh I, Seifan M, Mohkam M, Masoumi SJ, et al. Prebiotics: Definition, Types, Sources, Mechanisms, and Clinical Applications. Foods. 2019;8(3).
 4. Yang W, Yu T, Huang X, Bilotta AJ, Xu L, Lu Y, et al. Intestinal microbiota-derived short-chain fatty acids regulation of immune cell IL-22 production and gut immunity. Nat Commun. 2020;11(1):4457.
 5. Meijer K, de Vos P, Priebe MG. Butyrate and other short-chain fatty acids as modulators of immunity: what relevance for health? Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010;13(6):715-21.
 6. Zou J, Chassaing B, Singh V, Pellizzon M, Ricci M, Fythe MD, et al. Fiber-Mediated Nourishment of Gut Microbiota Protects against Diet-Induced Obesity by Restoring IL-22-Mediated Colonic Health. Cell Host Microbe. 2018;23(1):41-53.e4.
 7. Willemsen LE, Koetsier MA, van Deventer SJ, van Tol EA. Short chain fatty acids stimulate epithelial mucin 2 expression through differential effects on prostaglandin E(1) and E(2) production by intestinal myofibroblasts. Gut. 2003;52(10):1442-7.
 8. Goverse G, Molenaar R, Macia L, Tan J, Erkelens MN, Konijn T, et al. Diet-Derived Short Chain Fatty Acids Stimulate Intestinal Epithelial Cells To Induce Mucosal Tolerogenic Dendritic Cells. J Immunol. 2017;198(5):2172-81.
 9. Schroeder BO, Birchenough GMH, Ståhlman M, Arike L, Johansson MEV, Hansson GC, et al. Bifidobacteria or Fiber Protects against Diet-Induced Microbiota-Mediated Colonic Mucus Deterioration. Cell Host Microbe. 2018;23(1):27-40.e7.
 10. Byndloss MX, Olsan EE, Rivera-Chávez F, Tiffany CR, Cevallos SA, Lokken KL, et al. Microbiota-activated PPAR-γ signaling inhibits dysbiotic Enterobacteriaceae expansion. Science. 2017;357(6351):570-5.
 11. O'Callaghan A, van Sinderen D. Bifidobacteria and Their Role as Members of the Human Gut Microbiota. Front Microbiol. 2016;7:925.
 12. Vulevic J, Juric A, Tzortzis G, Gibson GR. A mixture of trans-galactooligosaccharides reduces markers of metabolic syndrome and modulates the fecal microbiota and immune function of overweight adults. J Nutr. 2013;143(3):324-31.
 13. Depeint F, Tzortzis G, Vulevic J, I'anson K, Gibson GR. Prebiotic evaluation of a novel galactooligosaccharide mixture produced by the enzymatic activity of Bifidobacterium bifidum NCIMB 41171, in healthy humans: a randomized, double-blind, crossover, placebo-controlled intervention study. Am J Clin Nutr. 2008;87(3):785-91.
 14. Vulevic J, Juric A, Walton GE, Claus SP, Tzortzis G, Toward RE, et al. Influence of galacto-oligosaccharide mixture (B-GOS) on gut microbiota, immune parameters and metabonomics in elderly persons. Br J Nutr. 2015;114(4):586-95.
 15. Vulevic J, Drakoularakou A, Yaqoob P, Tzortzis G, Gibson GR. Modulation of the fecal microflora profile and immune function by a novel trans-galactooligosaccharide mixture (B-GOS) in healthy elderly volunteers. Am J Clin Nutr. 2008;88(5):1438-46.
 16. Huaman JW, Mego M, Manichanh C, Cañellas N, Cañueto D, Segurola H, et al. Effects of Prebiotics vs a Diet Low in FODMAPs in Patients With Functional Gut Disorders. Gastroenterology. 2018;155(4):1004-7.
 17. Silk DB, Davis A, Vulevic J, Tzortzis G, Gibson GR. Clinical trial: the effects of a trans-galactooligosaccharide prebiotic on faecal microbiota and symptoms in irritable bowel syndrome. Aliment Pharmacol Ther. 2009;29(5):508-18.
 18. Grimaldi R, Gibson GR, Vulevic J, Giallourou N, Castro-Mejía JL, Hansen LH, et al. A prebiotic intervention study in children with autism spectrum disorders (ASDs). Microbiome. 2018;6(1):133.
 19. Vulevic J, Tzortzis G, Juric A, Gibson GR. Effect of a prebiotic galactooligosaccharide mixture (B-GOS®) on gastrointestinal symptoms in adults selected from a general population who suffer with bloating, abdominal pain, or flatulence. Neurogastroenterol Motil. 2018;30(11):e13440.
 20. Drakoularakou A, Tzortzis G, Rastall RA, Gibson GR. A double-blind, placebo-controlled, randomized human study assessing the capacity of a novel galacto-oligosaccharide mixture in reducing travellers' diarrhoea. Eur J Clin Nutr. 2010;64(2):146-52.
 21. Hasle G, Raastad R, Bjune G, Jenum PA, Heier L. Can a galacto-oligosaccharide reduce the risk of traveller's diarrhoea? A placebo-controlled, randomized, double-blind study. J Travel Med. 2017;24(5).
 22. O'Neill I, Schofield Z, Hall L. Explre the role of the microbiota member Bifidobacterium in modulating immune-linked diseases. Emerg Top Life Sci  . 2017 Nov 30; 1(4): 333–349.
 23. Schmidt K, Cowen PJ, Harmer CJ, Tzortzis G, Errington S, Burnet PW. Prebiotic intake reduces the waking cortisol response and alters emotional bias in healthy volunteers. Psychopharmacology (Berl). 2015;232(10):1793-801.
 24. Kunz-Ebrecht SR, Kirschbaum C, Marmot M, Steptoe A. Differences in cortisol awakening response on work days and weekends in women and men from the Whitehall II cohort. Psychoneuroendocrinology. 2004;29(4):516-28.
 25. Mannie ZN, Harmer CJ, Cowen PJ. Increased waking salivary cortisol levels in young people at familial risk of depression. Am J Psychiatry. 2007;164(4):617-21.
 26. FAO/WHO. Guidelines for the Evaluation of Probiotics in Food. 2002.
 27. Hill C, Guarner F, Reid G, Gibson GR, Merenstein DJ, Pot B, et al. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 11, 506-514(2014); 2014.
 28. Sanders ME, Merenstein DJ, Reid G, Gibson GR, Rastall RA. Probiotics and prebiotics in intestinal health and disease: from biology to the clinic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019;16(10):605-16.
 29. Ashraf R, Shah NP. Immune system stimulation by probiotic microorganisms. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014;54(7):938-56.
 30. Ruiz-Gonzalez C, Roman P, Rueda-Ruzafa L, Rodriguez-Arrastia M, Cardona D. Effects of probiotics supplementation on dementia and cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis of preclinical and clinical studies. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2020:110189.
 31. Kim CS, Cha L, Sim M, Jung S, Chun WY, Baik HW, et al. Probiotic Supplementation Improves Cognitive Function and Mood with Changes in Gut Microbiota in Community-Dwelling Older Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2021;76(1):32-40.
 32. Cho YA, Kim J. Effect of Probiotics on Blood Lipid Concentrations: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Medicine (Baltimore). 2015;94(43):e1714.
 33. Wang L, Guo MJ, Gao Q, Yang JF, Yang L, Pang XL, et al. The effects of probiotics on total cholesterol: A meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). 2018;97(5):e9679.
 34. Prasad, J., Sazawal S, Dhingra U, Gopal P. Detection of viable Bifidobacterium lactis HN019 (DR10™) in stools of children during a synbiotic dietary intervention trial. Int Dairy J, 30(2):64-67
 35. Bernini LJ, Simão AN, Alfieri DF, Lozovoy MA, Mari NL, de Souza CH, et al. Beneficial effects of Bifidobacterium lactis on lipid profile and cytokines in patients with metabolic syndrome: A randomized trial. Effects of probiotics on metabolic syndrome. Nutrition. 2016;32(6):716-9.
 36. Gill HS, Rutherfurd KJ, Cross ML. Dietary probiotic supplementation enhances natural killer cell activity in the elderly: an investigation of age-related immunological changes. J Clin Immunol. 2001;21(4):264-71.
 37. Gill HS, Rutherfurd KJ, Cross ML, Gopal PK. Enhancement of immunity in the elderly by dietary supplementation with the probiotic Bifidobacterium lactis HN019. Am J Clin Nutr. 2001;74(6):833-9.
 38. Arunachalam K, Gill HS, Chandra RK. Enhancement of natural immune function by dietary consumption of Bifidobacterium lactis (HN019). Eur J Clin Nutr. 2000;54(3):263-7.
 39. Chiang BL, Sheih YH, Wang LH, Liao CK, Gill HS. Enhancing immunity by dietary consumption of a probiotic lactic acid bacterium (Bifidobacterium lactis HN019): optimization and definition of cellular immune responses. Eur J Clin Nutr. 2000;54(11):849-55.
 40. Ibarra A, Latreille-Barbier M, Donazzolo Y, Pelletier X, Ouwehand AC. Effects of 28-day Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 supplementation on colonic transit time and gastrointestinal symptoms in adults with functional constipation: A double-blind, randomized, placebo-controlled, and dose-ranging trial. Gut Microbes. 2018;9(3):236-51.
 41. Waller PA, Gopal PK, Leyer GJ, Ouwehand AC, Reifer C, Stewart ME, et al. Dose-response effect of Bifidobacterium lactis HN019 on whole gut transit time and functional gastrointestinal symptoms in adults. Scand J Gastroenterol. 2011;46(9):1057-64.
 42. Ahmed M, Prasad J, Gill H, Stevenson L, Gopal P. Impact of consumption of different levels of Bifidobacterium lactis HN019 on the intestinal microflora of elderly human subjects. J Nutr Health Aging. 2007;11(1):26-31.
 43. Wickens K, Black PN, Stanley TV, Mitchell E, Fitzharris P, Tannock GW, et al. A differential effect of 2 probiotics in the prevention of eczema and atopy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2008;122(4):788-94.
 44. Wibowo N, Bardosono S, Irwinda R. Effects of Bifidobacterium animalis lactis HN019 (DR10TM), inulin, and micronutrient fortified milk on faecal DR10TM, immune markers, and maternal micronutrients among Indonesian pregnant women. Asia Pac J Clin Nutr. 2016;25(Suppl 1):S102-S10.
 45. Stratiki Z, Costalos C, Sevastiadou S, Kastanidou O, Skouroliakou M, Giakoumatou A, et al. The effect of a bifidobacter supplemented bovine milk on intestinal permeability of preterm infants. Early Hum Dev. 2007;83(9):575-9.
 46. Dilli D, Aydin B, Fettah ND, Özyazıcı E, Beken S, Zenciroğlu A, et al. The propre-save study: effects of probiotics and prebiotics alone or combined on necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants. J Pediatr. 2015;166(3):545-51.e1.
 47. Gopal, P.K., Prasad J, Gill HS. Effects of the consumption of Bifidobacterium lactis HN019 (DR10TM) and galacto-oligosaccharides on the microflora of the gastrointestinal tract in human subjects. Nutrition research (New York, N.Y.), 23(10), pp.1313–1328.
 48. Dekker, J.W., al. e. Safety aspects of probiotic bacterial strains Lactobacillus rhamnosus HN001 and Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 in humaninfants aged 0–2 years. International Dairy Journal, 19(3), pp.149–154.
 49. Azad MAK, Sarker M, Li T, Yin J. Probiotic Species in the Modulation of Gut Microbiota: An Overview. Biomed Res Int. 2018;2018:9478630.
 50. Markowiak-Kopeć P, Śliżewska K. The Effect of Probiotics on the Production of Short-Chain Fatty Acids by Human Intestinal Microbiome. Nutrients. 2020;12(4).
 51. Di Cerbo A, Palmieri B, Aponte M, Morales-Medina JC, Iannitti T. Mechanisms and therapeutic effectiveness of lactobacilli. J Clin Pathol. 2016;69(3):187-203.

Bimuno® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Clasado IP Limited.

HOWARU® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy International Flavours and Fragrances Inc. lub jej podmiotów zależnych.

HN019™ jest znakiem towarowym należącym do grupy firm Fonterra, używanym na podstawie licencji.