Produkty
FLaytout Menu

Zaplecze naukowe

Unikalny ekstrakt z szafranu

​​Herbalife​ 18 października 2023

Niniejsza witryna internetowa i jej zawartość zostały opracowane i udostępnione wyłącznie w celu dostarczenia informacji edukacyjnych – nie należy traktować ich ani postrzegać jako materiały marketingowe. Stwierdzenia zawarte na stronie internetowej nie zostały ocenione przez żaden organ regulacyjny. Informacje na temat korzyści są powiązane z opublikowanymi badaniami naukowymi. Treści zawarte na tej stronie internetowej nie mogą być linkowane, kopiowane, powielane lub w inny sposób rozpowszechniane, w całości ani w części. Nie należy podejmować żadnych działań w oparciu o te treści.

Czym jest unikalny ekstrakt z szafranu?

Nasz unikalny ekstrakt z szafranu jest ekstraktem ze znamion Crocus sativus L. W procesie produkcji stosuje się proces ekstrakcji w niskiej temperaturze w celu ochrony bioaktywnych składników. Proces ekstrakcji oznacza oczyszczanie i zagęszczanie związków aktywnych zawartych w szafranie. Za bioaktywne i organoleptyczne właściwości unikalnego ekstraktu z szafranu odpowiada przede wszystkim złożona mieszanka związków bioaktywnych, takich jak krocyna, safranol, krocetyna i pikrocyna. Stężenie tych bioaktywnych substancji należy oznaczać ilościowo przy użyciu naukowo zatwierdzonej, standardowej techniki chromatografii cieczowej (HPLC). Ponadto, nasz dostawca stosuje detektor HPLC-Diode Array (HPLC-DAD), który jest najdokładniejszą techniką separacji metodą chromatograficzną, zalecaną jako złoty standard przez White Book Saffron w Europie.

Badania kliniczne wskazują, że przyjmowanie 28 mg naszego unikalnego ekstraktu z szafranu dziennie wspomaga jakość snu, zmniejsza uczucie bezsenności, synchronizuje cykl snu i czuwania poprzez zwiększenie produkcji melatoniny i poprawia nastrój po przebudzeniu. Pierwsze efekty są widoczne* po 7 dniach stosowania. Dowiedz się więcej na temat snu.

*Dotyczy wyłącznie jakości snu

Kluczowe korzyści

Przeprowadzono kilka badań klinicznych poświęconych naszemu unikalnemu ekstraktowi z szafranu, na podstawie których stworzono listę oświadczeń przedstawionych poniżej. Badanie było randomizowane, wykonane metodą kontrolowanego placebo z podwójnie ślepą próbą, z wykorzystaniem subiektywnych i obiektywnych metod pomiaru w celu oceny korzyści.

Pomiar subiektywny

Rozdano kwestionariusze uczestnikom mającym problemy ze snem, którzy spożywali 28 mg naszego unikalnego ekstraktu z szafranu dziennie przez 28 dni. Na podstawie ich opinii zgłoszono następujące korzyści:

Znacząca poprawa jakości snu

Po 7 dniach spożywania naszego unikalnego ekstraktu z szafranu odnotowano znaczną poprawę jakości snu.

Zmniejszenie uczucia bezsenności

Po 28 dniach spożywania naszego unikalnego ekstraktu z szafranu respondenci zgłosili, że uczucie bezsenności i problemy ze snem uległy zmniejszeniu.

Lepszy nastrój po przebudzeniu

Po 28 dniach spożywania naszego unikalnego ekstraktu z szafranu respondenci twierdzą, że ich nastrój po przebudzeniu poprawił się, co z kolei może wspierać dobre samopoczucie i funkcjonowanie w codziennym życiu.

Po 28 dniach przyjmowania 28 mg ekstraktu z szafranu dziennie odnotowano statystycznie istotną poprawę o 14,42% nastroju po przebudzeniu (Lopresti, Smith i Drummond, 2021).

Pomiar obiektywny

Produkcja melatoniny jest stymulowana przez ciemność i hamowana przez światło. Oznacza to, że rozpoczyna się wieczorem, a najwyższe poziomy obserwuje się między 3:00 a 4:00 rano. Opis ten odnosi się do fizjologicznej produkcji melatoniny przez szyszynkę w ludzkim organizmie. 

W badaniu klinicznym uczestników poproszono o spożycie ekstraktu z szafranu, a następnie po około godzinie pobrano próbki ich śliny, w których zmierzono poziom melatoniny. Procedura ta została zastosowana dzień także przed przyjęciem ekstraktu z szafranu, a następnie po raz drugi po zakończeniu badania (po 28 dniach przyjmowania ekstraktu z szafranu). Na podstawie wyników tych pomiarów stwierdzono, że ekstrakt z szafranu podniósł poziom melatoniny wieczorem. Melatonina może pomóc wyregulować rytm okołodobowy i zsynchronizować cykl snu i czuwania z nocą i dniem.

Spożywanie ekstraktu z szafranu spowodowało wzrost poziomu melatoniny, która odpowiada za regulację snu. Zwiększając ten poziom, można zsynchronizować cykl snu i czuwania, co oznacza, że mózg utrzymuje organizm w stanie czuwania lub snu we właściwych porach dnia.

References

Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). affron(®) a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med, 33, 58-64. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Med, 86, 7-18. doi:10.1016/j.sleep.2021.08.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Metse, A. P., & Drummond, P. D. (2020). Effects of saffron on sleep quality in healthy adults with self-reported poor sleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Sleep Med, 16(6), 937-947. doi:10.5664/jcsm.8376