Produkty
FLaytout Menu

Często zadawane pytania

Masz pytania? Mamy odpowiedzi! Oto Twoje kompleksowe źródło informacji na najczęściej zadawane pytania na temat Herbalife.

Our Company

​​Czy produkty Herbalife mogą powodować uszkodzenie wątroby?​

Nie, produkty Herbalife nie powodują uszkodzeń wątroby. Każdego dnia miliony konsumentów bezpiecznie korzystają z produktów Herbalife. W naszych produktach nie wykryto żadnych hepatotoksyn (uznawanych za toksyczne substancje chemiczne uszkadzające wątrobę). Nie pojawiły się żadne potwierdzone dowody na związek między którymkolwiek z naszych produktów lub składników a chorobami wątroby.

Nie ma dowodów na poparcie twierdzeń, że spożywanie produktów Herbalife może być związane z uszkodzeniem lub zapaleniem wątroby u osób, które wcześniej były zdrowe.

Wszystkie składniki naszych produktów są pozyskiwane z naturalnych źródeł. Nasz program Od ziarna do produktu gwarantuje, że wszystkie składniki Herbalife przechodzą staranne testy przesiewowe, poparte badaniami naukowymi. Wszystkie składniki zawarte w naszych produktach działają w połączeniu ze zbilansowaną dietą i zdrowym, aktywnym stylem życia oraz wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Nasze zakłady produkcyjne i badawcze (strona w jęz. ang.) uzyskały od NSF-ISR certyfikat normy bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001.

Czy roszczenia dotyczące produktów Herbalife i powikłań zdrowotnych są prawdziwe?

Od 2005 roku 27 rządów różnych państw zbadało domniemane twierdzenia, jakoby produkty Herbalife mogły powodować uszkodzenia wątroby. W wyniku tych dochodzeń podjęto decyzję, że żadne działania regulacyjne dotyczące produktów Herbalife nie są uzasadnione, ponieważ nie ma dowodów na związek między naszymi produktami a zgłoszonymi przypadkami uszkodzenia wątroby.

Nasz zespół ekspertów ściśle współpracuje z urzędnikami państwowymi i klinicystami, zapewniając pełną przejrzystość i dostęp do dokumentacji obejmującej formuły i składniki produktów, a także dzieląc się wynikami niezależnych testów dotyczących czystości i integralności produktów.

Ponadto nasi eksperci naukowi, a także uznani eksperci zewnętrzni przedstawili swoje kontrargumenty, z których wiele opublikowano w renomowanych i recenzowanych czasopismach naukowych przy wielu okazjach.