FLaytout Menu
Couple in love sitting on a living room floor, playing chess and having fun

O vede

Neumentix™​

​​Herbalife​ 14. októbra 2023

Táto webová stránka a jej obsah boli vyvinuté a sprístupnené výhradne za účelom poskytovania vzdelávacích informácií a nesmie sa s nimi nakladať ani sa s nimi nesmie nakladať ako s marketingovým materiálom. Vyhlásenia uvedené na webovej stránke neboli hodnotené žiadnym regulačným orgánom. Informácie o výhodách sú špecificky spojené s publikovanými vedeckými dôkazmi a výskumom. Obsah tejto webovej stránky nesmie byť prepojený, kopírovaný, reprodukovaný alebo inak distribuovaný, či už ako celok alebo čiastočne. Na základe obsahu by sa nemali podnikať žiadne kroky.

Čo je Neumentix™?

Neumentix™ je prírodná zložka získaná zo špeciálnych druhov mätových rastlín.(1) Tieto druhy rastlín sú bohaté na polyfenoly, ako sú kyseliny rozmarínová a salvianolová, a predpokladá sa, že práve vďaka nim môže Neumentix™ podporovať dobré kognitívne zdravie.(1, 2) Polyfenoly sú silné rastlinné zlúčeniny, ktoré majú početné zdravotné výhody (3, 4). Pôsobia ako antioxidanty, chránia organizmus a neutralizujú voľné radikály, ktoré spôsobujú poškodenie buniek.(5-8)

Predklinické štúdie naznačujú, že kyselina rozmarínová nielen znižuje oxidačný stres, ktorý spôsobuje poškodenie buniek, ale môže pomáhať rastu nových neurónov, ako aj udržiavať pod ochranou tie neuróny, ktoré už v mozgu sú.(9-15) Predpokladá sa tiež, že pomáha nervovým bunkám rýchlejšie prenášať signály, čo môže pomôcť mozgu fungovať s väčšou účinnosťou. Polyfenoly Neumentix™ boli klinicky testované na prirodzenú podporu psychologických funkcií u dospelých a poznávania - dôležitej zložky dobrého zdravia mozgu.(19-21)

Zistite viac o zdraví mozgu


Kľúčové výhody

Neumentix™ sa zameriava na zlepšenie kognitívnej a mentálnej výkonnosti tým, že podporuje sústredenie, koncentráciu, reakčný čas a pracovnú pamäť bez narušenia spánku. Štúdie ukazujú, že je prospešný pre zdravých mladých dospelých, ako aj pre starších jedincov s problémami s pamäťou súvisiacimi s vekom.(19-21)

Účinky sa skúmali u týchto dvoch rôznych vekových skupín. Každá z nich mala užívať dennú dávku 900 mg (2 kapsuly) Neumentixu™ s raňajkami počas 90 dní.(19-21)

Kľúčové výhody v skupine 18-50-ročných(19-20)

V náhodnej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii na 142 zdravých aktívnych ľuďoch vo veku 18 - 50 rokov sa ukázalo, že Neumentix™ podporuje reakčnú agilitu po 7 dňoch užívania a zlepšuje trvalú pozornosť po 30 dňoch.

1. Reaktívna obratnosť

Prínosy viditeľné po 7 dňoch:

Reakcie a rozhodovanie boli výrazne rýchlejšie už po 7 dňoch užívania Neumentixu™ v porovnaní so skupinou, ktorá užívala placebo.

Reakčná agilita súvisí s vecami, ako sú napr:

 • čas reakcie a rozhodovania
 • rýchla, neplánovaná zmena rýchlosti alebo smeru

Prínosy pozorované po 30 dňoch:

V štúdii sa výsledky hodnotili pomocou zariadenia (Makoto II Arena), ktoré sledovalo výkonnosť a agilitu pomocou svetiel a tónov na troch audiovizuálnych vežiach. Reakčný čas určený na údery rukami alebo nohami sa meral počtom pozitívnych "zásahov" sledujúcich duševný aj fyzický výkon.

 • Po 30 dňoch mali účastníci užívajúci Neumentix™ výrazne lepšie výsledky v počte zásahov v porovnaní s účastníkmi užívajúcimi placebo.
 • Pri 5 % zlepšení počtu zásahov* sa ukázalo, že Neumentix™ pomáha fyzickej výkonnosti.

*Vypočítané ako zmena oproti stavu pred doplnením v rámci skupiny užívajúcej Neumentix™ mínus zmena oproti stavu pred doplnením v skupine užívajúcej placebo.


Čo je to reakčná agilita a ako sa hodnotila?

Reaktívna agilita je dôležitou súčasťou športového výkonu, pri ktorom človek rýchlo a efektívne reaguje na podnet, často vo vysokej rýchlosti.(23-25) Je to schopnosť prijímať rozhodnutia v zlomke sekundy v rámci fyzickej aj mentálnej kapacity, tá určuje, ktorým smerom sa pohybovať a ako rýchlo.(26)

Reaktívna agilita sa v tejto štúdii hodnotila pomocou arény Makoto II. Toto unikátne tréningové zariadenie hodnotí kognitívnu a fyzickú výkonnosť meraním reakčného času na milisekundovej stupnici.(27, 28) To je významné v oblasti športu, kde milisekunda môže predstavovať rozdiel v reakčnom čase. (29 - 31) Nie je to však len oblasť športu, kde je to dôležité. Reakčný čas je dôležitý aj pri každodenných činnostiach, ako je šoférovanie auta alebo prechádzanie cez cestu.(32 - 35)

Zariadenie Makoto využíva zvukové a vizuálne podnety na testovanie reakčného času, mentálneho sústredenia, koncentrácie, koordinácie ruka-oko a mnohých ďalších vecí kombináciou cvičení s osvedčenou vedeckou metódou terapie senzorickej integrácie.

2. Trvalá pozornosť

Zlepšenie trvalej pozornosti bolo badateľné po 30 dňoch užívania lieku Neumentix™ v porovnaní s placebom a ešte výraznejšie po 90 dňoch.

U tých, ktorí užívali Neumentix™ sa po 90 dňoch zistilo 11 % zlepšenie udržiavanej pozornosti v porovnaní so skupinou užívajúcou placebo, u ktorej sa po rovnakom čase zaznamenalo len 1 % zlepšenie.

Čo je to udržaná pozornosť a ako sa hodnotila?

Trvalá pozornosť je kľúčovou súčasťou každodenného života a súvisí so schopnosťou sústrediť sa a koncentrovať na konkrétnu úlohu v priebehu určitého času bez toho, aby sa rozptyľovala.(22) Neschopnosť udržať túto koncentráciu môže byť taká všedná, ako keď zabudnete, čo ste práve prečítali, alebo taká kritická, ako keď máte problém venovať pozornosť počas dlhého šoférovania.

Trvalá pozornosť sa v tejto štúdii hodnotila pomocou testu kognitívnej batérie (CNS Vital Signs), ktorý bol pôvodne vyvinutý pre NASA na meranie rôznych mozgových funkcií(36). Test hodnotí kľúčové kognitívne schopnosti, ako je pozornosť, pamäť a koncentrácia, prostredníctvom série otázok a jednoduchých úloh.

Hlavné výhody v skupine 50-70-ročných (21)

V náhodnej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii na 90 starších osobách vo veku 50 - 70 rokov s kognitívnym úpadkom súvisiacim s vekom sa ukázalo, že Neumentix™ podporuje pracovnú pamäť a uľahčuje zaspávanie po 90 dňoch užívania.

Táto štúdia tiež naznačila, že Neumentix™ môže mať potenciál zlepšiť pocit vitality a bdelosti po prebudení, ale na pochopenie rozsahu týchto zistení je potrebný ďalší výskum.

1. Pracovná pamäť

Štúdie ukazujú, že Neumentix™ dokáže posilniť pracovnú pamäť, teda schopnosť vysporiadať sa s mnohými úlohami a informáciami naraz, až o 15 % u ľudí s problémami s pamäťou súvisiacimi s vekom v porovnaní s tými, ktorí užívali placebo. Priestorová pracovná pamäť, napríklad zapamätanie si, kam ste si po niekoľkých minútach položili kľúče od auta, sa zlepšila o 9 %.

Čo je to pracovná pamäť a ako sa hodnotila?

Pracovná pamäť je systém na dočasné ukladanie a správu informácií potrebných na vykonávanie komplexných kognitívnych úloh, ako je učenie, uvažovanie a porozumenie.(37)

Príkladom úloh pracovnej pamäte môže byť zapamätanie si, čo vám niekto práve povedal a odrecitovanie toho odzadu alebo pečenie koláča bez toho, aby ste pridali tú istú ingredienciu dvakrát.(37, 38)

Pracovná pamäť sa v tejto štúdii hodnotila pomocou systému Cognitive Drug Research System. Ide o súbor 11 jednotlivých testov, ktoré zahŕňajú úlohy od vybavovania slov a rozpoznávania obrázkov až po spracovanie informácií.

2. Podpora spánku

Zlepšenie zaspávania sa hodnotilo pomocou špecifického dotazníka kvality spánku. Osoby užívajúce Neumentix™ uvádzali, že v noci zaspávajú ľahšie a rýchlejšie ako osoby užívajúce placebo.

Ďalšie informácie o zdraví mozgu a tipy, ako si udržať zdravú myseľ, nájdete na adrese mind-wellnesshub.com/sk.

Referencie

 1. Narasimhamoorthy B, Zhao LQ, Liu X, Yang W, Greaves JA. Differences in the chemotype of two native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown native spearmint. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91.
 2. Cirlini M, Mena P, Tassotti M, Herrlinger KA, Nieman KM, Dall'Asta C, et al. Phenolic and Volatile Composition of a Dry Spearmint (Mentha spicata L.) Extract. Molecules. 2016;21(8):1007.
 3. Abbas M, Saeed F, Anjum FM, Afzaal M, Tufail T, Bashir MS, et al. Natural polyphenols: An overview. Int J Food Prop. 2017;20(8):1689-99.
 4. Rana A, Samtiya M, Dhewa T, Mishra V, Aluko RE. Health benefits of polyphenols: A concise review. J Food Biochem. 2022;46(10):e14264.
 5. Pandey KB, Rizvi SI. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease. Oxid Med Cell Longev. 2009;2(5):270-8.
 6. Hussain T, Tan B, Yin Y, Blachier F, Tossou MC, Rahu N. Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us? Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:7432797.
 7. Mahendran G, Verma SK, Rahman LU. The traditional uses, phytochemistry and pharmacology of spearmint (Mentha spicata L.): A review. J Ethnopharmacol. 2021;278:114266.
 8. Dorman HJ, Koşar M, Kahlos K, Holm Y, Hiltunen R. Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric Food Chem. 2003;51(16):4563-9.
 9. Dinan TG, Stanton C, Long-Smith C, Kennedy P, Cryan JF, Cowan CSM, et al. Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clin Nutr. 2019;38(5):1995-2001.
 10. Farr SA, Niehoff ML, Ceddia MA, Herrlinger KA, Lewis BJ, Feng S, et al. Effect of botanical extracts containing carnosic acid or rosmarinic acid on learning and memory in SAMP8 mice. Physiol Behav. 2016;165:328-38.
 11. Fachel FNS, Michels LR, Azambuja JH, Lenz GS, Gelsleichter NE, Endres M, et al. Chitosan-coated rosmarinic acid nanoemulsion nasal administration protects against LPS-induced memory deficit, neuroinflammation, and oxidative stress in Wistar rats. Neurochem Int. 2020;141:104875.
 12. Habtemariam S. Molecular Pharmacology of Rosmarinic and Salvianolic Acids: Potential Seeds for Alzheimer's and Vascular Dementia Drugs. Int J Mol Sci. 2018;19(2):458.
 13. Fachel FNS, Schuh RS, Veras KS, Bassani VL, Koester LS, Henriques AT, et al. An overview of the neuroprotective potential of rosmarinic acid and its association with nanotechnology-based delivery systems: A novel approach to treating neurodegenerative disorders. Neurochem Int. 2019;122:47-58.
 14. Ferdousi F, Sasaki K, Uchida Y, Ohkohchi N, Zheng YW, Isoda H. Exploring the Potential Role of Rosmarinic Acid in Neuronal Differentiation of Human Amnion Epithelial Cells by Microarray Gene Expression Profiling. Front Neurosci. 2019;13:779.
 15. Li M, Cui M-M, Kenechukwu NA, Gu Y-W, Chen Y-L, Zhong S-J, et al. Rosmarinic acid ameliorates hypoxia/ischemia induced cognitive deficits and promotes remyelination. Neural Regen Res. 2020;15(5).
 16. Hase T, Shishido S, Yamamoto S, Yamashita R, Nukima H, Taira S, et al. Rosmarinic acid suppresses Alzheimer's disease development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine secretion. Sci Rep. 2019;9(1):8711.
 17. Sasaki K, El Omri A, Kondo S, Han J, Isoda H. Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behav Brain Res. 2013;238:86-94.
 18. Kondo S, El Omri A, Han J, Isoda H. Antidepressant-like effects of rosmarinic acid through mitogen-activated protein kinase phosphatase-1 and brain-derived neurotrophic factor modulation. Journal of Functional Foods. 2015;14:758-66.
 19. Falcone PH, Nieman KM, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, et al. The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. Nutr Res. 2019;64:24-38.
 20. Falcone PH, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, Slayton CA, et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):58.
 21. Herrlinger KA, Nieman KM, Sanoshy KD, Fonseca BA, Lasrado JA, Schild AL, et al. Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47.
 22. Sarter M, Givens B, Bruno JP. The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up. Brain Res Rev. 2001;35(2):146-60.
 23. Scanlan A, Humphries B, Tucker PS, Dalbo V. The influence of physical and cognitive factors on reactive agility performance in men basketball players. J Sports Sci. 2014;32(4):367-74.
 24. Lockie RG, Jeffriess MD, McGann TS, Callaghan SJ, Schultz AB. Planned and reactive agility performance in semiprofessional and amateur basketball players. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(5):766-71.
 25. Young W, Rogers N. Effects of small-sided game and change-of-direction training on reactive agility and change-of-direction speed. J Sports Sci. 2014;32(4):307-14.
 26. Pehar M, Sisic N, Sekulic D, Coh M, Uljevic O, Spasic M, et al. Analyzing the relationship between anthropometric and motor indices with basketball specific pre-planned and non-planned agility performances. J Sports Med Phys Fit. 2018;58(7-8):1037-44.
 27. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Hoffman MW, Tranchina CP, Faigenbaum AD. Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2009;6(1):2.
 28. Spradley BD, Crowley KR, Tai C-Y, Kendall KL, Fukuda DH, Esposito EN, et al. Ingesting a pre-workout supplement containing caffeine, B-vitamins, amino acids, creatine, and beta-alanine before exercise delays fatigue while improving reaction time and muscular endurance. Nutrition & Metabolism. 2012;9(1):28.
 29. Pavlović R. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2021;34:53-65.
 30. Atan T, Akyol P. Reaction Times of Different Branch Athletes and Correlation between Reaction Time Parameters. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;116:2886-9.
 31. Castellar C, Pradas F, Carrasco L, La Torre AD, González-Jurado JA. Analysis of reaction time and lateral displacements in national level table tennis players: are they predictive of sport performance? International Journal of Performance Analysis in Sport. 2019;19(4):467-77.
 32. Harald Baayen R, Milin P. Analyzing reaction times. International Journal of Psychological Research. 2010;3(2):12-28.
 33. Balakrishnan G, Uppinakudru G, Girwar Singh G, Bangera S, Dutt Raghavendra A, Thangavel D. A comparative study on visual choice reaction time for different colors in females. Neurol Res Int. 2014;2014:301473.
 34. Podoprigora N, Stepina P, Dobromirov V, Kotikov J. Determination of driver’s reaction time in expert studies of road traffic accidents using software and hardware complex. Transportation Research Procedia. 2020;50:538-44.
 35. Alimohammadi I, Zokaei M, Sandrock S. The Effect of Road Traffic Noise on Reaction Time. Health Promot Perspect. 2015;5(3):207-14.
 36. Basner M, Savitt A, Moore TM, Port AM, McGuire S, Ecker AJ, et al. Development and Validation of the Cognition Test Battery for Spaceflight. Aerosp Med Hum Perform. 2015;86(11):942-52.
 37. Baddeley A. Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology. 2011;63(1):1-29.
 38. Cowan N. What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Prog Brain Res. 2008;169:323-38.