FLaytout Menu

O vede

​​Vzácny šafranový extrakt​

​​Herbalife​ 16. októbra 2023

Tieto webové stránky a ich obsah bol vytvorený a sprístupnený iba za účelom vzdelávania a nesmie byť považovaný za marketingový materiál, ani s ním nesmie byť nijako nakladané. Vyhlásenia uvedené na webových stránkach neboli hodnotené žiadnym regulačným orgánom. Informácie o benefitoch sú vytvorené na základe publikovaných vedeckých dôkazov a výskumov. Na obsah tejto webovej stránky sa nesmie odkazovať a ani sa nesmie kopírovať, reprodukovať či akokoľvek distribuovať (a to vcelku ani sčasti). S obsahom by sa nemala podnikať žiadna akcia.

Čo je vzácny šafranový extrakt?

Náš vzácny extrakt šafranu je extraktom zo stigmy Crocus sativus L. Počas výrobného procesu sa na ochranu bioaktívnych látok používa proces extrakcie pri nízkej teplote. Extrakčný proces prebieha koncentráciou a čistením účinných látok v extrakte šafranu. Komplexná zmes bioaktívnych zlúčenín, ako je crocin, safranal, crocetin a picrocrocin, sú primárne zodpovedné za bioaktívne a organoleptické vlastnosti vzácneho extraktu zo šafranu. Koncentrácia týchto bioaktívnych látok by mala byť kvantifikovaná pomocou vedecky schválenej technológie v podobe vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC). Náš dodávateľ navyše používa detektor HPLC-Diode Array Detector (HPLC-DAD), čo je najpresnejšia chromatografická separačná technika, ktorú európska White Book Saffron odporúča ako zlatý štandard.

Klinické štúdie naznačujú, že denný príjem 28 mg nášho vzácneho extraktu zo šafranu podporuje kvalitu spánku, znižuje nespavosť, zvyšuje produkciu melatonínu, čím prispieva k synchronizácii cyklu spánku/prebúdzania a zlepšuje rannú náladu. Prvé výsledky sa prejavili* po 7 dňoch užívania.

*Týká se pouze kvality spánku

Zistite viac o spánku

Kľúčové vlastnosti

Náš vzácny extrakt zo šafranu bol podrobený niekoľkým klinickým štúdiám, na základe ktorých bol vytvorený nižšie uvedený zoznam tvrdení. Išlo o randomizované, dvojito zaslepené, placebom kontrolované štúdie využívajúce subjektívne a objektívne metódy merania na posúdenie výsledkov.

Subjektívne meranie

Dotazníky boli rozdané účastníkom s neuspokojivým spánkom, ktorí konzumovali 28 mg nášho vzácneho extraktu zo šafranu denne počas 28 dní. Na základe ich spätnej väzby boli popísané nasledujúce zlepšenia.

Výrazné zlepšenie kvality spánku

Po 7 dňoch konzumácie nášho vzácneho extraktu zo šafranu respondenti uviedli, že kvalita ich spánku sa výrazne zlepšila.

Zníženie nespavosti

Po 28 dňoch konzumácie nášho vzácneho extraktu zo šafranu respondenti uviedli, že sa im znížila nespavosť a problémy so spánkom.

Zlepšenie nálady po prebudení

Po 28 dňoch konzumácie nášho vzácneho extraktu zo šafranu respondenti uviedli, že sa ich nálada po prebudení zlepšila, čo podporilo ich každodenný život a duševnú pohodu.

Po 28 dňoch užívania 28 mg extraktu šafranu denne došlo po prebudení k štatisticky významnému zlepšeniu nálady o 14,42 % (Lopresti, Smith, & Drummond, 2021).

Objektívne meranie

Produkcia melatonínu je stimulovaná tmou a inhibovaná svetlom. Jeho produkcia začína vo večerných hodinách a najvyššiu úroveň dosahuje medzi 3-4 hodinou rannou. Tento popis sa vzťahuje na fyziologickú produkciu melatonínu, ktorú zaisťuje epifýza v ľudskom tele.

V rámci klinickej štúdie boli účastníci požiadaní, aby si vzali výťažky zo šafranu, a potom si približne po hodine odobrali vzorky slín. Hladiny melatonínu boli merané vo vzorkách slín. Tento postup bol aplikovaný 1 deň pred príjmom extraktu zo šafranu, a potom druhýkrát, akonáhle bola štúdia dokončená (po 28 dňoch užívania extraktu zo šafranu). Na základe výsledkov týchto meraní bolo vyhodnotené, že extrakty zo šafranu zvýšili večerné hladiny melatonínu. Melatonín pomohol regulovať cirkadiánny rytmus a synchronizovať cyklus spánku a bdenia s nocou a dňom.

Príjem šafranových extraktov zvýšil večernú hladinu melatonínu, ktorý je zodpovedný za reguláciu spánku. Zvýšením večernej hladiny melatonínu došlo k synchronizovaniu cyklu spánku a bdenia, čo viedlo k tomu, že nás mozog udržuje v bdelom stave alebo spánku vo vhodnom čase.

Referencie

Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). affron(®) a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med, 33, 58-64. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Med, 86, 7-18. doi:10.1016/j.sleep.2021.08.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Metse, A. P., & Drummond, P. D. (2020). Effects of saffron on sleep quality in healthy adults with self-reported poor sleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Sleep Med, 16(6), 937-947. doi:10.5664/jcsm.8376