FLaytout Menu
Texture of a tropical green leaf
Colleagues standing in a small group discussing something. One of the women is holding documents and gesturing with her hands as the others watch and listen.

​Pro nás je to osobní

Zlepšování života lidí

Dobrovolník nese krabici

Náš dopad měříme zlepšením života lidí a komunit, kterým sloužíme. Pro naše zaměstnance a Nezávislé Distributory Herbalife i pro naše dodavatele a spotřebitele vytváříme rozmanité, spravedlivé a rovné příležitosti, které jim pomáhají dosáhnout jejich plného potenciálu a žít co nejlepší život.

Jak se nám daří 

  • Jeden z nejlepších amerických zaměstnavatelů z hlediska rozmanitosti v časopise Forbes. 
  • Naše aplikace pro školení a vzdělávání Distributorů HN Grow získala ocenění Excellence in Business od Asociace přímého prodeje. 
  • 72 % našich zaměstnanců v USA pochází z menšin. 

Prosperující planeta

Pěstitel sóji

Upřednostňujeme úsilí, o kterém jsme přesvědčeni, že bude mít pozitivní dopad na planetu. Toto zaměření je v době, kdy se svět potýká s klimatickou změnou, velmi aktuální a důležité. Péči o životní prostředí bereme vážně, je to jeden z pilířů naší strategie udržitelnosti.  

Jak se nám daří 

  • OSN Členem Global Compact od roku 2020. 
  • 4,9 milionu dolarů v dobročinných darech. 
  • Spuštěny první kancelářské prostory se solární energií v Kostarice. 
  • Odstranění 8 milionů odměrek ročně z produktů na trzích v Evropě a Africe, čímž se v roce 2023 odstraní odhadem 45,6 tun primárního plastu ročně. 
  • 2021 spolupráce se společností My Green Lab, aby nám pomohla rozvíjet ekologicky účinnější laboratorní provoz a získat status ekologické laboratoře pro našich osm laboratoří po celém světě.

​Přístup k produktům

Herbalife výrobní závod koktejlů Formula 1

​Naše produkty jsou hnacím motorem našeho záměru, aby lidé žili zdravější život s přístupem ke kvalitní výživě a prostředkům k dosažení celkového zdraví.  

Jak se nám daří 

  • Pomáháme předcházet plýtvání potravinami a snižovat potravinovou nejistotu ve spolupráci s Evropskou federací potravinových bank, sítí 351 potravinových bank ve 30 evropských zemích. 
  • 3,3 milionů USD v darech a produktech neziskovým a komunitním organizacím (vč. roku 2021). 

Nadace Herbalife Nutrition Foundation

Dvě dívky si šeptají

Nadace Herbalife Nutrition Foundation (HNF) je nezávislá veřejná charitativní organizace, kterou v roce 1994 založil Mark Hughes. Věřil, že každý by měl mít přístup k výživným potravinám a také k základním znalostem o tom, co lidské tělo potřebuje, aby prospívalo. Nadace spolupracuje s charitativními organizacemi, které se zaměřují na poskytování přístupu k výživě a vzdělání nezbytnému pro budování odolnějších komunit. HNF také poskytuje finanční prostředky na pomoc při katastrofách a spolupracuje s organizacemi, jako je Červený kříž. Zjistěte, jak můžete podpořit nadaci Herbalife Nutrition Foundation.

229 tis.

​Dětem po celém světě byla poskytnuta správná výživa a vzdělání potřebné k tomu, aby mohly v roce 2022 vést lepší život.

178

​Neziskové organizace, kterým jsme poskytli finanční prostředky, jako jsou nemocnice, sirotčince, školy a další organizace.

59

​Země, kde v současné době pomáhá Nadace Herbalife Nutrition Foundation.

Sdílení našeho pokroku

Lidé sdílí prezentaci

Budeme pokračovat ve sdílení našich cílů, pokroku, zásad a stanovisek, protože jsme udržitelnost začlenili do našeho každodenního provozu. Jako člen iniciativy United Nations Global Compact od roku 2020 a v rámci nesčetných dalších partnerství prokazujeme svůj závazek pracovat způsobem, který vytváří trvalé pozitivní změny pro lidi a planetu.

Podrobnější informace o našich ukazatelích souvisejících s udržitelností jsou k dispozici ke stažení v našem ročním indexu ESG a v pololetní zprávě o globální udržitelnosti.