FLaytout Menu
Female make shape of heart with her hands. Light summer breakfast with organic yogurts, fruits, berries and nuts. Nutrition that promotes good digestion and functioning of gastrointestinal tract.

​​O vědě​

Prebiotika a probiotika

​​Herbalife​ 17. října 2023

Tyto webové stránky včetně jejich obsahu byly vytvořeny a zpřístupněny výlučně pro účely poskytnutí vzdělávacích informací, proto k nim nelze přistupovat jako k marketingovému materiálu, ani je za účelem marketingu používat. Informace uvedené na těchto webových stránkách nebyly posouzeny regulačními orgány. Informace o tvrzeních se týkají konkrétních ingrediencí, tato tvrzení byla prokázána a podpořena vědeckými důkazy a výzkumem. Obsah těchto webových stránek, ať již zcela nebo zčásti, nesmí být kopírován, reprodukován či jinak šířen, ani na něj nesmí být odkazováno hypertextovými odkazy. Na informace obsažené na těchto webových stránkách byste se neměli spoléhat při konkrétních rozhodnutích.

Zdraví střev

Naše střeva jsou výjimečný orgán. Tvoří je biliony živých bakterií,(1) které rozhodně neslouží jenom k trávení jídla,(2) ale hrají důležitou roli v našem celkovém zdravotním, fyzickém a duševním stavu.(2)

Klíčem k prevenci mnoha zdravotních problémů je udržovat zdravá střeva. Proto je pro nás zásadní, abychom jedli potraviny a doplňky, které slouží jako potrava pro naše „přátelské bakterie”, a také dostatek vlákniny.(3)

Dodáním obou těchto složek zvyšujeme množství dobrých bakterií v našich střevech a zároveň se chráníme před zažívacími problémy, stresem, slabou imunitou, problémy se spánkem a poruchami nálad.

Příznaky nezdravých střev

Stres
Je všeobecně známo, že stres má negativní vliv na střevní bakterie.(1) Studie, která se zaměřila na vysokoškolské studenty, odhalila, že se zvyšováním hladiny stresu během semestru se snižuje množství některých zdraví podporujících střevních bakterií.(2) To proto, že imunitní buňky fungují jako poslíčci, kteří přenášejí psychický stres do střev(3) a vzniklý zánět, který zde stres spouští, podporuje patogenní bakterie. Jak napovídá jejich název, tyto bakterie nejsou vůbec přátelské a mohou vést k tzv. dysbióze (poškozené nebo narušené střevní mikroflóře), která má vliv na střevní slizniční bariéru.(4)

Vaše střeva a mozek spolu neustále komunikují pomocí tzv. osy střevo–mozek.(5) Vezměte si, jak se vám svírá žaludek, když jste nervózní nebo vás něco trápí, to je klasický příklad toho, jak mohou emoce a stres narušit střevní motilitu.

Spánek
Aktivní propojení mezi mozkem a střevním mikrobiomem může ovlivnit také kvalitu spánku. Studie odhalila, že diverzita mikrobiomu je v pozitivní korelaci se zvýšenou spánkovou efektivitou a celkovou dobou spánku, a naopak v negativní korelaci s častým buzením během noci.(6)

Nálada
Poruchy zažívání, například syndrom dráždivého tračníku, jsou obvyklou reakcí na nízkou kvalitu a nízkou pestrost střevní mikroflóry(7) a přes osu střevo–mozek tento stav může mít negativní dopad na naši náladu.(8) Kromě toho, více než 90 % serotoninu – klíčového hormonu, který stabilizuje náladu – v lidském těle produkují střeva, proto je pochopitelné,že serotonin vylučovaný střevní mikroflórou může ovlivnit hladinu serotoninu v mozku a tím ovlivnit chování a náladu.(9) O dobrých bakteriích v našich střevech se také ví, že produkují některé prospěšné látky, které mohou mít přímý antidepresivní účinek.(10)

Zdraví kůže
Příznakem nezdravých střev mohou být dermatologické problémy. Když ve střevech dojde v důsledku špatné stravy k zánětu, může dojít k propouštění určitých proteinů, které vedou k podráždění kůže.(11)

Místo pro probiotika
I když i my můžeme změnit svůj životní styl a tím zmírnit vliv zdravotních obtíží na střeva, důležitou roli pro podporu střevní mikroflóry a zdravou funkci našich střev mají probiotika.(12) Tato duální strategie je ideálním způsobem, jak posílit zdraví střev a vytvořit zdravý a pestrý mikrobiom.

Zdroje

 1. Molina-Torres G, Rodriguez-Arrastia M, Roman P, Sanchez-Labraca N, Cardona D. Stres a osa střevní mikrobiota-mozek. Behav Pharmacol. 2019; 30 (vydání se 2 a 3 specifikacemi): 187-200.
 2. Knowles SR, Nelson EA, Palombo EA. Zkoumání role vnímaného stresu na aktivitu bakteriální flóry a sekreci slinného kortizolu: možný mechanismus, který je základem náchylnosti k nemocem. Biol Psychol. 2008; 77 (2): 132-7.
 3. Yang T, Ahmari N, Schmidt JT, Redler T, Arocha R, Pacholec K a kol. Posuny ve složení střevní mikroflóry v důsledku vyčerpané kostní dřeně Beta adrenergní signalizace je spojena s potlačenými zánětlivými transkripčními sítěmi v tlustém střevě. Přední fyziol. 2017; 8: 220.
 4. Zeng MY, Inohara N, Nuñez G. Mechanismy zánětlivé bakteriální dysbiózy ve střevě. Slizniční imunol. 2017; 10 (1): 18-26.
 5. Cryan JF, O'Riordan KJ, Cowan CSM, Sandhu KV, Bastiaanssen TFS, Boehme M a kol. Osa Microbiota-Gut-Brain. Physiol Rev.2019; 99 (4): 1877-2013.
 6. Smith RP, Easson C, Lyle SM, Kapoor R, Donnelly CP, Davidson EJ a kol. Rozmanitost střevních mikrobiomů je spojena s fyziologií spánku u lidí. PLoS One. 2019; 14 (10): e0222394.
 7. Chong PP, Chin VK, Looi CY, Wong WF, Madhavan P, Yong VC. Syndrom mikrobiomu a dráždivého tračníku - přehled patofyziologie, současného výzkumu a budoucí terapie. Přední mikrobiol. 2019; 10: 1136.
 8. Mykletun A, Jacka F, Williams L, Pasco J, Henry M, Nicholson GC a kol. Prevalence nálady a úzkostné poruchy u syndromu dráždivého tračníku (IBS), který sám hlásil. Epidemiologická populační studie žen. BMC Gastroenterol. 2010; 10: 88.
 9. Huang TT, Lai JB, Du YL, Xu Y, Ruan LM, Hu SH. Současné chápání střevní mikrobioty u poruch nálady: aktualizace lidských studií. Přední Genet. 2019; 10: 98.
 10. Smith PA. Tantalizující vazby mezi střevními mikroby a mozkem. Příroda. 2015; 526 (7573): 312-4.
 11. Salem I, Ramser A, Isham N, Ghannoum MA. Mikrobiom střev jako hlavní regulátor osy střevní kůže. Přední mikrobiol. 2018; 9: 1459.
 12. Hemarajata P, Versalovic J. Účinky probiotik na střevní mikroflóru: mechanismy střevní imunomodulace a neuromodulace. Therap Adv Gastroenterol. 2013; 6 (1): 39-51.

Co jsou prebiotika?

Prebiotika jsou látky, které slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie,(3) patří mezi ně především vláknina, tj. látka, kterou naše tělo neumí strávit.

Střevní mikroflóra se živí prebiotiky a mění je na menší a prospěšnější sloučeniny v rámci procesu, který se nazývá fermentace.(3) Tyto sloučeniny se nazývají mastné kyseliny s krátkým řetězcem a mají především tyto prospěšné účinky:

 • regulují normální funkci imunitního systému(4-6)
 • udržují dobře fungující střevní stěnu(7-9)
 • vytvářejí příjemné prostředí pro ostatní přátelské bakterie(10)

Co je Bimuno® GOS

Bimuno® GOS je prebiotická vláknina, která obsahuje jedinečnou směs galaktooligosacharidů (GOS) získávaných z laktózy. Při konzumaci prochází naším trávicím systémem, dokud se nedostane do tlustého střeva. A tam živí a stimuluje růst dobrých bakterií – zejména bifidobakterií.(12-17) Ty patří mezi první mikroby, kteří žijí v našem trávicím ústrojí a mají celou řadu pozitivních účinků na naše zdraví.(11)

Bimuno® GOS je ze všech prebiotik, která jsou v současnosti na trhu dostupná, nejdůkladněji vědecky prověřené probiotikum.

Jeho bezpečnost a účinnost podporují desítky vědeckých publikací včetně humánních klinických testů.(12-17)

Pozitivní změny střevní mikroflóry

Z klinických studií vyplývá, že u osob, které užívaly Bimuno® GOS, byl zjištěn:

 • Nárůst prospěšných střevních bakterií, zejména bifidobakterií; (12-15, 17, 18) tento účinek byl pozorován po konzumaci 1 porce (1,37 g) Bimuno® GOS denně po dobu 7 dnů(13)
 • Pokles potenciálně škodlivých střevních bakterií. Studie odhalily tuto skutečnost při užívání Bimuno® GOS po delší období (alespoň 4 týdny (17)) a ve vyšších dávkách: 2 porce (2,74 g) denně(12, 15, 17))

Zdraví trávicího traktu 

Výzkum prokázal, že Bimuno® GOS může zlepšit gastrointestinální projevy u nediagnostikovaných dospělých, kteří trpí nadýmáním, bolestí břicha nebo plynatostí (19), a dále osob se syndromem dráždivého tračníku (IBS).(16, 17) Výsledky byly vidět již po 1 týdnu užívání 1 porce denně (1,37 g) Bimuno® GOS.(16, 17, 19) V následující tabulce je uvedeno zmírnění projevů po 1–2 týdnech:

1 týden:

 • Méně nadýmání: 51 %
 • Snížení plynatosti: 80 %
 • Menší bolesti břicha: 76 %

2 týdny:

 • Snížení plynatosti: 98 %
 • Snížení plynatosti: 96 %
 • Menší bolesti břicha: 92 %

Obrázek 1. Podíl (celkové %) subjektů se zmírněním gastrointestinálních projevů na úroveň „přítomny, ale přijatelné“ nebo pod ni během užívání Bimuno® GOS oproti referenční úrovni.(19)

Pacienti s IBS zjistili, že užívání 1 porce Bimuno® GOS denně stačilo k tomu, aby se již po 4 týdnech snížila plynatost,(17) bolesti břicha,(16) distenze (16) a nadýmání.(16, 17) Pacienti, kteří užívali 2 porce (2,75 g) Bimuno® každý den po dobu 4 týdnů, v dotaznících uvedli, že jim doplněk také pomohl snížit úzkosti a obecně zlepšil kvalitu jejich života.(17)

Zdraví trávicího traktu

Když se Bimuno® GOS dostane do tlustého střeva, může ovlivnit složení a činnost bifidobakterií. Nízká hladina těchto zdraví prospěšných bakterií může mít negativní vliv na rovnováhu mikrobů, může vést k rozvoji potenciálně škodlivých skupin bakterií a zhoršit imunitní reakce.(22) Bylo zjištěno, že užívání Bimuno® GOS denně vede ke zlepšení některých aspektů imunity, zejména:

 • Nižší výskyt střevních zánětů byl zjištěn u dospělých s nadváhou, kteří užívali 2 porce Bimuno® GOS denně po dobu 6 týdnů. A ti, kteří užívali stejnou denní dávku po dobu 12 týdnů, vykazovali nižší výskyt zánětů v celém těle(12)
 • Změny koncentrace protilátek slizniční imunity – tzv. protilátky třídy IgA. Výsledky ukázaly, že přítomnost těchto protilátek byla výrazně vyšší u dospělých s nadváhou, kteří užívali 2 porce Bimuno® GOS denně po dobu 12 týdnů(12)

Mezi prospěšné účinky užívání 2 porcí Bimuno® GOS po dobu 5 týdnů dále patří:

 • Nižší výskyt zánětů po celém těle u zdravých starších osob (15)
 • Stimulace některých imunitních buněk, které jsou zásadní pro imunitu zdravých starších lidí (14, 15)

Zmírnění stresu a kognitivní zdraví

Studie prokázaly, že konzumace 2 porcí Bimuno® GOS denně po dobu 3 týdnů vedla ke snížené reaktivitě kortizolu na probuzení (23) – uznávaný indikátor stresu/úzkosti, který obvykle zvyšují pracovní stresory (24) a který je také vyšší u lidí s rizikem vzniku deprese.(25)

Účastníci, kteří přijímali 2 porce Bimuno® GOS denně po dobu 3 týdnů, dále vykazovali vyšší pozornost na pozitivní stimuly,(23) což dále dokazuje jejich nižší hladinu stresu/úzkosti po užívání Bimuno® GOS.

Co jsou probiotika?

Probiotika jsou prospěšné mikroorganismy včetně některých bakterií a kvasinek, které nám pomáhají udržovat zdravé a fungující tělo.(26,27) Dosud nejznámějšími probiotiky jsou kmeny Bifidobacterium a Lactobacillus, které umí zamezit rozvoji některých patogenů, pozitivně změnit střevní mikrobiotu a podpořit tvorbu vysoce prospěšných látek z potravin obsahujících vlákninu. (49-51)

Existuje stále více důkazů o příznivých účincích, které mohou tato a mnoho dalších probiotik Objevují se stále další důkazy o prospěšném účinku, který tato a další probiotika mohou mít, zejména:

 • Lepší gastrointestinální zdraví (28)
 • Silnější imunita (29)
 • Pozitivní vliv na kognitivní zdraví (30, 31)
 • Snížení hladiny cholesterolu (32, 33)

Co je Bifidobacterium Lactis HN019™?

B. lactis HN019™ je probiotická bakterie izolovaná z jogurtu vyráběného na Novém Zélandu, která se už desetiletí konzumuje jako součást mléčných výrobků.

Bylo prokázáno, že B. lactis HN019™ úspěšně prochází naším trávicím traktem (34) a byla samostatně i v kombinaci s jinými probiotiky a prebiotiky použita v mnoha humánních klinických studiích (35-48). Účastníky těchto studií byli dospělí, starší lidé i děti.

Klíčová tvrzení dle klinických studií

Zdraví trávicího traktu

Bylo prokázáno, že B. lactis HN019™ zmírňuje gastrointestinální obtíže a podporuje peristaltiku střev.

Studie zaměřená na osoby se zácpou, které konzumovaly 1 porci (min. 1 miliarda KTJ) B. lactis HN019™ denně po dobu 1 měsíce, prokázala zlepšení peristaltiky střev.(40)

Zlepšení času průchodu střev bylo rovněž pozorováno u osob, které trpěly gastrointestinálními projevy, po 14denní studii, v rámci níž tyto osoby konzumovaly minimálně 1,8 miliard KTJ (2 porce) B. lactis HN019™.(41)

Za pouhých 14 dní došlo k významnému zmírnění gastrointestinálních projevů při konzumaci 1 nebo 2 porcí B. lactis HN019™ denně.(41) Vyšší dávka (2 porce) pomohla redukovat 8 z 9 gastrointestinálních projevů, zatímco nižší dávka (1 porce) zmírnila 7 z 9 projevů.(41)

Z těchto výsledků vyplývá, že B. lactis HN019™ umí přirozeně a bezpečně zlepšit peristaltiku střev.

Silná imunita

Studie zaměřená na osoby starší 41 let prokázala, že konzumace B. lactis HN019™ stimuluje určité imunitní buňky, které hrají klíčovou roli v imunitní obraně. Tyto osoby užívaly 2 porce (2 miliardy KTJ) B. lactis HN019™ denně po dobu alespoň 3 týdnů a výsledky ukázaly znatelné zlepšení aktivity některých imunitních buněk.(39)

Zdroje

 1. Sender R, Fuchs S, Milo R. Upravené odhady počtu lidských a bakteriálních buněk v těle. PLoS Biol. 2016; 14 (8): e1002533.
 2. Shreiner AB, Kao JY, Young VB. Střevní mikrobiom ve zdraví a v nemoci. Curr Opin Gastroenterol. 2015; 31 (1): 69-75.
 3. Davani-Davari D, Negahdaripour M, Karimzadeh I, Seifan M, Mohkam M, Masoumi SJ a kol. Prebiotika: definice, typy, zdroje, mechanismy a klinické aplikace. Potraviny. 2019; 8 (3).
 4. Yang W, Yu T, Huang X, Bilotta AJ, Xu L, Lu Y a kol. Regulace mastných kyselin s krátkým řetězcem odvozená ze střevní mikrobioty z produkce imunitní buňky IL-22 a imunita střev. Nat Commun. 2020; 11 (1): 4457.
 5. Meijer K, de Vos P, Priebe MG. Butyrát a další mastné kyseliny s krátkým řetězcem jako modulátory imunity: jaký význam pro zdraví? Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2010; 13 (6): 715-21.
 6. Zou J, Chassaing B, Singh V, Pellizzon M, Ricci M, Fythe MD a kol. Výživa střevní mikrobioty zprostředkovaná vlákny chrání před obezitou vyvolanou stravou obnovením zdraví tlustého střeva zprostředkovaného IL-22. Buněčný hostitelský mikrob. 2018; 23 (1): 41-53.e4.
 7. Willemsen LE, Koetsier MA, van Deventer SJ, van Tol EA. Mastné kyseliny s krátkým řetězcem stimulují expresi epiteliálního mucinu 2 prostřednictvím různých účinků na produkci prostaglandinu E (1) a E (2) střevními myofibroblasty. Střevo. 2003; 52 (10): 1442-7.
 8. Goverse G, Molenaar R, Macia L, Tan J, Erkelens MN, Konijn T a kol. Mastné kyseliny s krátkým řetězcem odvozené od stravy stimulují buňky epitelu střeva, aby vyvolaly slizniční tolererogenní dendritické buňky. J. Immunol. 2017; 198 (5): 2172-81.
 9. Schroeder BO, Birchenough GMH, Ståhlman M, Arike L, Johansson MEV, Hansson GC a kol. Bifidobakterie nebo vláknina chrání před zhoršením kolonického hlenu způsobeného stravou způsobenou mikroflórou. Buněčný hostitelský mikrob. 2018; 23 (1): 27-40.e7.
 10. Byndloss MX, Olsan EE, Rivera-Chávez F, Tiffany CR, Cevallos SA, Lokken KL a kol. Signalizace PPAR-y aktivovaná mikrobií inhibuje expanzi dysbiotik Enterobacteriaceae. Věda. 2017; 357 (6351): 570-5.
 11. O'Callaghan A, van Sinderen D. Bifidobacteria a jejich role jako členů lidské střevní mikrobioty. Přední mikrobiol. 2016; 7: 925.
 12. Vulevic J, Juric A, Tzortzis G, Gibson GR. Směs trans-galaktooligosacharidů snižuje markery metabolického syndromu a moduluje fekální mikroflóru a imunitní funkci dospělých s nadváhou. J Nutr. 2013; 143 (3): 324-31.
 13. Depeint F, Tzortzis G, Vulevic J, I'anson K, Gibson GR. Prebiotické hodnocení nové směsi galaktooligosacharidů produkované enzymatickou aktivitou Bifidobacterium bifidum NCIMB 41171 u zdravých lidí: randomizovaná, dvojitě zaslepená, zkřížená, placebem kontrolovaná intervenční studie. Am J Clin Nutr. 2008; 87 (3): 785-91.
 14. Vulevic J, Juric A, Walton GE, Claus SP, Tzortzis G, Toward RE a kol. Vliv směsi galakto-oligosacharidů (B-GOS) na střevní mikroflóru, imunitní parametry a metabonomiku u starších osob. Br J Nutr. 2015; 114 (4): 586-95.
 15. Vulevic J, Drakoularakou A, Yaqoob P, Tzortzis G, Gibson GR. Modulace profilu fekální mikroflóry a imunitní funkce novou směsí trans-galaktooligosacharidů (B-GOS) u zdravých starších dobrovolníků. Am J Clin Nutr. 2008; 88 (5): 1438-46.
 16. Huaman JW, Mego M, Manichanh C, Cañellas N, Cañueto D, Segurola H a kol. Účinky prebiotik versus dieta s nízkým obsahem FODMAP u pacientů s funkčními poruchami střev. Gastroenterologie. 2018; 155 (4): 1004-7.
 17. Silk DB, Davis A, Vulevic J, Tzortzis G, Gibson GR. Klinické hodnocení: účinky prebiotika trans-galaktooligosacharidu na mikroflóru ve stolici a příznaky syndromu dráždivého tračníku. Aliment Pharmacol Ther. 2009; 29 (5): 508-18.
 18. Grimaldi R, Gibson GR, Vulevic J, Giallourou N, Castro-Mejía JL, Hansen LH a kol. Prebiotická intervenční studie u dětí s poruchami autistického spektra (ASD). Mikrobiom. 2018; 6 (1): 133.
 19. Vulevic J, Tzortzis G, Juric A, Gibson GR. Vliv prebiotické směsi galaktooligosacharidů (B-GOS®) na gastrointestinální příznaky u dospělých vybraných z běžné populace, kteří trpí nadýmáním, bolestmi břicha nebo plynatostí. Neurogastroenterol Motil. 2018; 30 (11): e13440.
 20. Drakoularakou A, Tzortzis G, Rastall RA, Gibson GR. Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná studie u člověka hodnotící schopnost nové směsi galakto-oligosacharidů snižovat průjem cestujících. Eur J Clin Nutr. 2010; 64 (2): 146-52.
 21. Hasle G, Raastad R, Bjune G, Jenum PA, Heier L. Může galakto-oligosacharid snížit riziko cestovatelského průjmu? Placebem kontrolovaná, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie. J Travel Med. 2017; 24 (5).
 22. O'Neill I, Schofield Z, Hall L. Vysvětlete roli člena mikroflóry Bifidobacterium při modulaci imunitně vázaných onemocnění. Emerg Top Life Sci. 2017 30. listopadu; 1 (4): 333–349.
 23. Schmidt K, Cowen PJ, Harmer CJ, Tzortzis G, Errington S, Burnet PW. Prebiotický příjem snižuje bdělou reakci kortizolu a mění emoční předsudky u zdravých dobrovolníků. Psychopharmacology (Berl). 2015; 232 (10): 1793-801.
 24. Kunz-Ebrecht SR, Kirschbaum C, Marmot M, Steptoe A. Rozdíly v reakci na probuzení kortizolu v pracovní dny a víkendy u žen a mužů z kohorty Whitehall II. Psychoneuroendokrinologie. 2004; 29 (4): 516-28.
 25. Mannie ZN, Harmer CJ, Cowen PJ. Zvýšená hladina kortizolu ve slinách u mladých lidí s rodinným rizikem deprese. Jsem J. Psychiatrie. 2007; 164 (4): 617-21.
 26. FAO / WHO. Pokyny pro hodnocení probiotik v potravinách. 2002.
 27. Hill C, Guarner F, Reid G, Gibson GR, Merenstein DJ, Pot B a kol. Konsenzuální prohlášení Mezinárodní vědecké asociace pro probiotika a prebiotika o rozsahu a vhodném použití termínu probiotikum. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 11, 506-514 (2014); 2014.
 28. Sanders ME, Merenstein DJ, Reid G, Gibson GR, Rastall RA. Probiotika a prebiotika ve zdraví a nemoci střev: od biologie po kliniku. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2019; 16 (10): 605-16.
 29. Ashraf R, Shah NP. Stimulace imunitního systému probiotickými mikroorganismy. Crit Rev Food Sci Nutr. 2014; 54 (7): 938-56.
 30. Ruiz-Gonzalez C, Roman P, Rueda-Ruzafa L, Rodriguez-Arrastia M, Cardona D. Účinky doplňování probiotik na demenci a kognitivní poruchy: Systematický přehled a metaanalýza předklinických a klinických studií. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2020: 110189.
 31. Kim CS, Cha L, Sim M, Jung S, Chun WY, Baik HW a kol. Probiotická suplementace zlepšuje kognitivní funkce a náladu se změnami ve střevní mikroflóře u starších dospělých v komunitě: randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2021; 76 (1): 32-40.
 32. Cho YA, Kim J. Vliv probiotik na koncentraci lipidů v krvi: metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií. Medicína (Baltimore). 2015; 94 (43): e1714.
 33. Wang L, Guo MJ, Gao Q, Yang JF, Yang L, Pang XL a kol. Účinky probiotik na celkový cholesterol: Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií. Medicína (Baltimore). 2018; 97 (5): e9679.
 34. Prasad, J., Sazawal S, Dhingra U, Gopal P. Detekce životaschopného Bifidobacterium lactis HN019 (DR10 ™) ve stolici dětí během studie synbiotické dietní intervence. Int Dairy J, 30 (2): 64-67
 35. Bernini LJ, Simão AN, Alfieri DF, Lozovoy MA, Mari NL, de Souza CH a kol. Příznivé účinky Bifidobacterium lactis na lipidový profil a cytokiny u pacientů s metabolickým syndromem: Randomizovaná studie. Účinky probiotik na metabolický syndrom. Výživa. 2016; 32 (6): 716-9.
 36. Gill HS, Rutherfurd KJ, Cross ML. Doplněk probiotik v potravě zvyšuje aktivitu přirozených zabíječských buněk u starších osob: zkoumání imunologických změn souvisejících s věkem. J Clin Immunol. 2001; 21 (4): 264-71.
 37. Gill HS, Rutherfurd KJ, Cross ML, Gopal PK. Zvýšení imunity u starších osob doplňkem stravy s probiotikem Bifidobacterium lactis HN019. Am J Clin Nutr. 2001; 74 (6): 833-9.
 38. Arunachalam K, Gill HS, Chandra RK. Zlepšení přirozené imunitní funkce stravovací konzumací Bifidobacterium lactis (HN019). Eur J Clin Nutr. 2000; 54 (3): 263-7.
 39. Chiang BL, Sheih YH, Wang LH, Liao CK, Gill HS. Zvýšení imunity konzumací probiotické bakterie mléčného kvašení (Bifidobacterium lactis HN019) dietou: optimalizace a definice buněčných imunitních odpovědí. Eur J Clin Nutr. 2000; 54 (11): 849-55.
 40. Ibarra A, Latreille-Barbier M, Donazzolo Y, Pelletier X, Ouwehand AC. Účinky 28denní Bifidobacterium animalis subsp. Suplementace laktisu HN019 na dobu průchodu tlustým střevem a gastrointestinální příznaky u dospělých s funkční zácpou: Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie a dávka v rozmezí dávek. Střevní mikroby. 2018; 9 (3): 236-51.
 41. Waller PA, Gopal PK, Leyer GJ, Ouwehand AC, Reifer C, Stewart ME a kol. Účinek Bifidobacterium lactis HN019 na reakci na celou dobu průchodu střevem a funkční gastrointestinální příznaky u dospělých. Scand J Gastroenterol. 2011; 46 (9): 1057-64.
 42. Ahmed M, Prasad J, Gill H, Stevenson L, Gopal P. Dopad konzumace různých úrovní Bifidobacterium lactis HN019 na střevní mikroflóru starších lidských subjektů. J Nutr Zdraví Stárnutí. 2007; 11 (1): 26-31.
 43. Wickens K, Black PN, Stanley TV, Mitchell E, Fitzharris P, Tannock GW a kol. Diferenciální účinek 2 probiotik v prevenci ekzému a atopie: dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie. J Allergy Clin Immunol. 2008; 122 (4): 788-94.
 44. Wibowo N, Bardosono S, Irwinda R. Účinky Bifidobacterium animalis lactis HN019 (DR10TM), inulinu a mléka obohaceného o mikroživiny na fekální DR10TM, imunitní markery a mikroživiny pro matku u indonéských těhotných žen. Asia Pac J Clin Nutr. 2016; 25 (Suppl 1): S102-S10.
 45. Stratiki Z, Costalos C, Sevastiadou S, Kastanidou O, Skouroliakou M, Giakoumatou A a kol. Účinek bifidobaktera doplněného hovězím mlékem na střevní propustnost předčasně narozených dětí. Early Hum Dev. 2007; 83 (9): 575-9.
 46. Dilli D, Aydin B, Fettah ND, Özyazıcı E, Beken S, Zenciroğlu A a kol. Studie propre-save: účinky probiotik a prebiotik samotných nebo kombinovaných na nekrotizující enterokolitidu u kojenců s velmi nízkou porodní hmotností. J Pediatr. 2015; 166 (3): 545-51.e1.
 47. Gopal, PK, Prasad J, Gill HS. Účinky konzumace Bifidobacterium lactis HN019 (DR10TM) a galakto-oligosacharidů na mikroflóru gastrointestinálního traktu u lidských subjektů. Výživový výzkum (New York, NY), 23 (10), s. 1313–1328.
 48. Dekker, JW, al. E. Bezpečnostní aspekty probiotických bakteriálních kmenů Lactobacillus rhamnosus HN001 a Bifidobacterium animalis subsp. lactis HN019 u lidských kojenců ve věku 0–2 let. International Dairy Journal, 19 (3), str. 149–154.
 49. Azad MAK, Sarker M, Li T, Yin J. Probiotické druhy v modulaci střevní mikrobioty: Přehled. Biomed Res Int. 2018; 2018: 9478630.
 50. Markowiak-Kopeć P, Śliżewska K. Vliv probiotik na produkci mastných kyselin s krátkým řetězcem v lidském střevním mikrobiomu. Živiny. 2020; 12 (4).
 51. Di Cerbo A, Palmieri B, Aponte M, Morales-Medina JC, Iannitti T. Mechanismy a terapeutická účinnost laktobacilů. J Clin Pathol. 2016; 69 (3): 187-203.

Bimuno® je registrovaná ochranná známka společnosti Clasado IP Limited.

HOWARU® je registrovaná ochranná známka společnosti International Flavours and Fragrances Inc. nebo jejích přidružených společností

HN019™ je ochranná známka skupiny Fonterra Group společností používaná na základě licence.