FLaytout Menu
Couple in love sitting on a living room floor, playing chess and having fun

​​O vědě​

Neumentix™​

​​Herbalife​ 15. října 2023

Tato webová stránka a její obsah byly vyvinuty a zpřístupněny pouze za účelem poskytování vzdělávacích informací a nesmí být považovány za marketingový materiál ani se s nimi nesmí tak nakládat. Prohlášení uvedená na webových stránkách nebyla hodnocena žádným regulačním orgánem. Informace o výhodách jsou konkrétně spojeny s publikovanými vědeckými důkazy a výzkumy. Na obsah této webové stránky se nesmí odkazovat, kopírovat, reprodukovat nebo jinak distribuovat, a to vcelku ani zčásti. Na základě obsahu by se neměla podnikat žádná akce.

Co je Neumentix™?

Neumentix™ je přírodní složka získaná ze speciálních druhů rostlin máty.(1) Tyto druhy rostlin jsou bohaté na polyfenoly, jako jsou kyseliny rozmarýnová a salvianolová, a jsou považovány za důvod, proč Neumentix™ může podporovat dobré kognitivní zdraví.(1, 2) Polyfenoly jsou účinné rostlinné sloučeniny, které mají řadu zdraví prospěšných účinků.(3, 4) Působí jako antioxidanty, chrání organismus a neutralizují volné radikály, které poškozují buňky.(5-8)

Předklinické studie naznačují, že kyselina rozmarýnová nejen snižuje oxidační stres, který způsobuje poškození buněk, ale může napomáhat růstu nových neuronů a také udržovat pod ochranou neurony, které již v mozku jsou.(9-15) Předpokládá se také, že pomáhá nervovým buňkám rychleji přenášet signály, což může napomoci efektivnějšímu fungování mozku. Polyfenoly Neumentix™ byly klinicky testovány na přirozenou podporu psychických funkcí u dospělých a poznávacích schopností - důležité součásti dobrého zdraví mozku. Zjistěte více o zdraví mozku.

Hlavní výhody

Cílem přípravku Neumentix™ je zlepšit kognitivní a mentální výkonnost podporou soustředění, koncentrace, reakčního času a pracovní paměti, aniž by došlo k narušení spánku. Studie ukazují, že je prospěšný jak pro zdravé mladé dospělé, tak pro starší osoby s problémy s pamětí souvisejícími s věkem.(19-21)

Účinky byly studovány u těchto dvou různých věkových skupin. Každá z nich byla požádána, aby po dobu 90 dnů užívala denní dávku 900 mg (2 kapsle) přípravku Neumentix™ se snídaní.(19-21)

Klíčové výhody ve skupině 18-50 let (19, 20)

V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii na 142 zdravých, aktivních osobách ve věku 18-50 let bylo prokázáno, že Neumentix™ podporuje reakční obratnost po 7 dnech užívání a zlepšuje trvalou pozornost po 30 dnech.

1. Reakční obratnost

Přínosy se projeví po 7 dnech:
Reakce a rozhodování byly výrazně rychlejší již po 7 dnech užívání přípravku Neumentix™ ve srovnání se skupinou, která užívala placebo.

Reakční obratnost je spojena s následujícími věcmi:

 • reakční a rozhodovací čas
 • rychlá, neplánovaná změna rychlosti nebo směru jízdy

Přínosy se projeví po 30 dnech:
V rámci studie byly výsledky hodnoceny pomocí zařízení (Makoto II Arena), které sledovalo výkonnost a obratnost pomocí světel a tónů na třech audiovizuálních věžích. Reakční doba, určená k úderům rukama nebo nohama, se měřila počtem pozitivních "zásahů" sledujících duševní i fyzickou výkonnost.

 • Po 30 dnech měli účastníci užívající přípravek Neumentix™ výrazně lepší výsledky v počtu zásahů ve srovnání s účastníky užívajícími placebo.
 • Při 5% zlepšení počtu zásahů* bylo prokázáno, že Neumentix™ pomáhá fyzické výkonnosti.

*Vypočítáno jako změna oproti stavu před suplementací v rámci skupiny užívající přípravek Neumentix™ minus změna oproti stavu před suplementací u skupiny užívající placebo.

Co je to reaktivní agilita a jak byla hodnocena?
Reaktivní agilita je podstatnou součástí sportovního výkonu, kdy člověk rychle a efektivně reaguje na podnět, často ve vysoké rychlosti.(23-25) Je to schopnost činit rozhodnutí ve zlomku vteřiny, a to jak v oblasti fyzické, tak v oblasti duševní, která určuje, jakým směrem se pohybovat a jak rychle.(26)

Reaktivní agilita byla v této studii hodnocena pomocí arény Makoto II. Toto unikátní tréninkové zařízení hodnotí kognitivní a fyzickou výkonnost a měří reakční dobu na milisekundové škále.(27, 28) To je významné v oblasti sportu, kde může milisekunda znamenat rozdíl v reakční době a reakčním čase.(29-31) Není to však jen sportovní oblast, kde to má význam. Reakční doba je důležitá i při každodenních činnostech, jako je řízení auta nebo přecházení silnice.(32-35)

Přístroj Makoto využívá zvukové a vizuální signály k testování reakční doby, mentálního soustředění, koncentrace, koordinace ruka-oko a mnoha dalších věcí, a to kombinací cvičení s osvědčenou vědeckou metodou terapie senzorické integrace.

2. Trvalá pozornost
Zlepšení trvalé pozornosti bylo patrné po 30 dnech užívání přípravku Neumentix™ ve srovnání s těmi, kteří užívali placebo, a bylo ještě výraznější po 90 dnech.

U osob, které užívaly přípravek Neumentix™, bylo po 90 dnech zjištěno 11% zlepšení trvalé pozornosti na rozdíl od skupiny užívající placebo, u které bylo po stejné době zjištěno pouze 1% zlepšení.

Co je to udržovaná pozornost a jak byla hodnocena?
Trvalá pozornost je klíčovou součástí každodenního života a souvisí se schopností soustředit se a koncentrovat na určitý úkol po určitou dobu, aniž by se rozptylovala.(22) Neschopnost udržet toto soustředění může být tak všední, jako když zapomenete, co jste právě přečetli, nebo tak kritická, jako když je obtížné věnovat pozornost při dlouhodobém řízení.

Udržení pozornosti bylo v této studii hodnoceno pomocí testu kognitivní baterie (CNS Vital Signs), který byl původně vyvinut pro NASA k měření různých mozkových funkcí.(36) Test hodnotí klíčové kognitivní schopnosti, jako je pozornost, paměť a soustředění, prostřednictvím řady otázek a jednoduchých úkolů.

Hlavní výhody ve skupině 50-70letých(21)

V randomizované, dvojitě zaslepené klinické studii na 90 starších dospělých ve věku 50-70 let s věkem podmíněným úbytkem kognitivních funkcí bylo prokázáno, že Neumentix™ podporuje pracovní paměť a usnadňuje usínání po 90 dnech užívání.

Tato studie také naznačila, že by mohl existovat potenciál pro Neumentix™ zlepšit pocit vitality a bdělosti po probuzení, ale k pochopení rozsahu těchto zjištění je zapotřebí dalšího výzkumu.

1. Pracovní paměť
Studie ukazují, že Neumentix™ dokáže posílit pracovní paměť neboli schopnost zvládat mnoho úkolů a informací najednou až o 15 % u lidí s věkovými problémy s pamětí oproti těm, kteří užívali placebo. Prostorová pracovní paměť, jako je například zapamatování si, kam jste po několika minutách odložili klíče od auta, se zlepšila o 9%.

Co je to pracovní paměť a jak byla hodnocena?
Pracovní paměť je systém pro dočasné ukládání a správu informací potřebných k provádění složitých kognitivních úkolů, jako je učení, uvažování a porozumění.(37)

Příkladem úkolů pracovní paměti může být zapamatování si toho, co vám někdo právě řekl, a odříkání toho pozpátku nebo upečení dortu, aniž byste přidali stejnou ingredienci dvakrát.(37, 38)

Pracovní paměť byla v této studii hodnocena pomocí systému Cognitive Drug Research System. Jedná se o soubor 11 jednotlivých testů, které zahrnují úkoly od vybavování slov a rozpoznávání obrázků až po zpracování informací.

2. Podpora spánku
Zlepšení usínání bylo hodnoceno pomocí specifického dotazníku kvality spánku. Osoby užívající přípravek Neumentix™ uváděly, že v noci usínají snadněji a rychleji než osoby užívající placebo.

Další informace o zdraí mozku a tipy, jak si udržet zdravou mysl, najdete na adrese mind-wellnesshub.com/cz.

Reference

 1. Narasimhamoorthy B, Zhao LQ, Liu X, Yang W, Greaves JA. Differences in the chemotype of two native spearmint clonal lines selected for rosmarinic acid accumulation in comparison to commercially grown native spearmint. Ind Crops Prod. 2015;63:87-91.
 2. Cirlini M, Mena P, Tassotti M, Herrlinger KA, Nieman KM, Dall'Asta C, et al. Phenolic and Volatile Composition of a Dry Spearmint (Mentha spicata L.) Extract. Molecules. 2016;21(8):1007.
 3. Abbas M, Saeed F, Anjum FM, Afzaal M, Tufail T, Bashir MS, et al. Natural polyphenols: An overview. Int J Food Prop. 2017;20(8):1689-99.
 4. Rana A, Samtiya M, Dhewa T, Mishra V, Aluko RE. Health benefits of polyphenols: A concise review. J Food Biochem. 2022;46(10):e14264.
 5. Pandey KB, Rizvi SI. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human health and disease. Oxid Med Cell Longev. 2009;2(5):270-8.
 6. Hussain T, Tan B, Yin Y, Blachier F, Tossou MC, Rahu N. Oxidative Stress and Inflammation: What Polyphenols Can Do for Us? Oxid Med Cell Longev. 2016;2016:7432797.
 7. Mahendran G, Verma SK, Rahman LU. The traditional uses, phytochemistry and pharmacology of spearmint (Mentha spicata L.): A review. J Ethnopharmacol. 2021;278:114266.
 8. Dorman HJ, Koşar M, Kahlos K, Holm Y, Hiltunen R. Antioxidant properties and composition of aqueous extracts from Mentha species, hybrids, varieties, and cultivars. J Agric Food Chem. 2003;51(16):4563-9.
 9. Dinan TG, Stanton C, Long-Smith C, Kennedy P, Cryan JF, Cowan CSM, et al. Feeding melancholic microbes: MyNewGut recommendations on diet and mood. Clin Nutr. 2019;38(5):1995-2001.
 10. Farr SA, Niehoff ML, Ceddia MA, Herrlinger KA, Lewis BJ, Feng S, et al. Effect of botanical extracts containing carnosic acid or rosmarinic acid on learning and memory in SAMP8 mice. Physiol Behav. 2016;165:328-38.
 11. Fachel FNS, Michels LR, Azambuja JH, Lenz GS, Gelsleichter NE, Endres M, et al. Chitosan-coated rosmarinic acid nanoemulsion nasal administration protects against LPS-induced memory deficit, neuroinflammation, and oxidative stress in Wistar rats. Neurochem Int. 2020;141:104875.
 12. Habtemariam S. Molecular Pharmacology of Rosmarinic and Salvianolic Acids: Potential Seeds for Alzheimer's and Vascular Dementia Drugs. Int J Mol Sci. 2018;19(2):458.
 13. Fachel FNS, Schuh RS, Veras KS, Bassani VL, Koester LS, Henriques AT, et al. An overview of the neuroprotective potential of rosmarinic acid and its association with nanotechnology-based delivery systems: A novel approach to treating neurodegenerative disorders. Neurochem Int. 2019;122:47-58.
 14. Ferdousi F, Sasaki K, Uchida Y, Ohkohchi N, Zheng YW, Isoda H. Exploring the Potential Role of Rosmarinic Acid in Neuronal Differentiation of Human Amnion Epithelial Cells by Microarray Gene Expression Profiling. Front Neurosci. 2019;13:779.
 15. Li M, Cui M-M, Kenechukwu NA, Gu Y-W, Chen Y-L, Zhong S-J, et al. Rosmarinic acid ameliorates hypoxia/ischemia induced cognitive deficits and promotes remyelination. Neural Regen Res. 2020;15(5).
 16. Hase T, Shishido S, Yamamoto S, Yamashita R, Nukima H, Taira S, et al. Rosmarinic acid suppresses Alzheimer's disease development by reducing amyloid β aggregation by increasing monoamine secretion. Sci Rep. 2019;9(1):8711.
 17. Sasaki K, El Omri A, Kondo S, Han J, Isoda H. Rosmarinus officinalis polyphenols produce anti-depressant like effect through monoaminergic and cholinergic functions modulation. Behav Brain Res. 2013;238:86-94.
 18. Kondo S, El Omri A, Han J, Isoda H. Antidepressant-like effects of rosmarinic acid through mitogen-activated protein kinase phosphatase-1 and brain-derived neurotrophic factor modulation. Journal of Functional Foods. 2015;14:758-66.
 19. Falcone PH, Nieman KM, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, et al. The attention-enhancing effects of spearmint extract supplementation in healthy men and women: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. Nutr Res. 2019;64:24-38.
 20. Falcone PH, Tribby AC, Vogel RM, Joy JM, Moon JR, Slayton CA, et al. Efficacy of a nootropic spearmint extract on reactive agility: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel trial. J Int Soc Sports Nutr. 2018;15(1):58.
 21. Herrlinger KA, Nieman KM, Sanoshy KD, Fonseca BA, Lasrado JA, Schild AL, et al. Spearmint Extract Improves Working Memory in Men and Women with Age-Associated Memory Impairment. J Altern Complement Med. 2018;24(1):37-47.
 22. Sarter M, Givens B, Bruno JP. The cognitive neuroscience of sustained attention: where top-down meets bottom-up. Brain Res Rev. 2001;35(2):146-60.
 23. Scanlan A, Humphries B, Tucker PS, Dalbo V. The influence of physical and cognitive factors on reactive agility performance in men basketball players. J Sports Sci. 2014;32(4):367-74.
 24. Lockie RG, Jeffriess MD, McGann TS, Callaghan SJ, Schultz AB. Planned and reactive agility performance in semiprofessional and amateur basketball players. Int J Sports Physiol Perform. 2014;9(5):766-71.
 25. Young W, Rogers N. Effects of small-sided game and change-of-direction training on reactive agility and change-of-direction speed. J Sports Sci. 2014;32(4):307-14.
 26. Pehar M, Sisic N, Sekulic D, Coh M, Uljevic O, Spasic M, et al. Analyzing the relationship between anthropometric and motor indices with basketball specific pre-planned and non-planned agility performances. J Sports Med Phys Fit. 2018;58(7-8):1037-44.
 27. Hoffman JR, Kang J, Ratamess NA, Hoffman MW, Tranchina CP, Faigenbaum AD. Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2009;6(1):2.
 28. Spradley BD, Crowley KR, Tai C-Y, Kendall KL, Fukuda DH, Esposito EN, et al. Ingesting a pre-workout supplement containing caffeine, B-vitamins, amino acids, creatine, and beta-alanine before exercise delays fatigue while improving reaction time and muscular endurance. Nutrition & Metabolism. 2012;9(1):28.
 29. Pavlović R. The importance of Reaction Time in Athletics: Influence on the Results of Sprint Runs of World Championships Finalists. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine. 2021;34:53-65.
 30. Atan T, Akyol P. Reaction Times of Different Branch Athletes and Correlation between Reaction Time Parameters. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014;116:2886-9.
 31. Castellar C, Pradas F, Carrasco L, La Torre AD, González-Jurado JA. Analysis of reaction time and lateral displacements in national level table tennis players: are they predictive of sport performance? International Journal of Performance Analysis in Sport. 2019;19(4):467-77.
 32. Harald Baayen R, Milin P. Analyzing reaction times. International Journal of Psychological Research. 2010;3(2):12-28.
 33. Balakrishnan G, Uppinakudru G, Girwar Singh G, Bangera S, Dutt Raghavendra A, Thangavel D. A comparative study on visual choice reaction time for different colors in females. Neurol Res Int. 2014;2014:301473.
 34. Podoprigora N, Stepina P, Dobromirov V, Kotikov J. Determination of driver’s reaction time in expert studies of road traffic accidents using software and hardware complex. Transportation Research Procedia. 2020;50:538-44.
 35. Alimohammadi I, Zokaei M, Sandrock S. The Effect of Road Traffic Noise on Reaction Time. Health Promot Perspect. 2015;5(3):207-14.
 36. Basner M, Savitt A, Moore TM, Port AM, McGuire S, Ecker AJ, et al. Development and Validation of the Cognition Test Battery for Spaceflight. Aerosp Med Hum Perform. 2015;86(11):942-52.
 37. Baddeley A. Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology. 2011;63(1):1-29.
 38. Cowan N. What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Prog Brain Res. 2008;169:323-38.