FLaytout Menu

​​O vědě​

Vzácný šafránový extrakt

​​Herbalife​ 17. října 2023

Tyto webové stránky a jejich obsah byl vytvořen a zpřístupněn pouze za účelem vzdělávání a nesmí být považován za marketingový materiál, ani s ním nesmí být nijak nakládáno. Prohlášení uvedená na webových stránkách nebyla hodnocena žádným regulačním orgánem. Informace o benefitech jsou vytvořeny na základě publikovaných vědeckých důkazů a výzkumů. Na obsah této webové stránky se nesmí odkazovat a ani se nesmí kopírovat, reprodukovat či jakkoliv distribuovat (a to vcelku ani zčásti). S obsahem by se neměla podnikat žádná akce.

Co je vzácný šafránový extrakt?

Náš vzácný extrakt šafránu je extraktem ze stigmat Crocus sativus L. Během výrobního procesu se k ochraně bioaktivních látek používá proces extrakce při nízké teplotě. Extrakční proces probíhá koncentrací a čištěním účinných látek v extraktu šafránu. Komplexní směs bioaktivních sloučenin, jako je crocin, safranal, crocetin a picrocrocin, jsou primárně zodpovědné za bioaktivní a organoleptické vlastnosti vzácného extraktu ze šafránu. Koncentrace těchto bioaktivních látek by měla být kvantifikována pomocí vědecky schválené technologie v podobě vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC). Náš dodavatel navíc používá detektor HPLC-Diode Array Detector (HPLC-DAD), což je nejpřesnější chromatografická separační technika, kterou evropská White Book Saffron doporučuje jako zlatý standard.

Klinické studie naznačují, že denní příjem 28 mg našeho vzácného extraktu ze šafránu podporuje kvalitu spánku, snižuje nespavost, zvyšuje produkci melatoninu, čímž přispívá k synchronizaci cyklu spánek/probouzení a zlepšuje ranní náladu. První výsledky se projevily* po 7 dnech užívání ZJISTĚTE VÍCE O SPÁNKU.

*Týká se pouze kvality spánku

Klíčové vlastnosti

Náš vzácný extrakt ze šafránu byl podroben několika klinickými studiemi, na základě kterých byl vytvořen níže uvedený seznam tvrzení. Jednalo se o randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie využívající subjektivní a objektivní metody měření k posouzení výsledků.

Subjektivní měření
Dotazníky byly rozdány účastníkům s neuspokojivým spánkem, kteří konzumovali 28 mg našeho vzácného extraktu ze šafránu denně po dobu 28 dnů. Na základě jejich zpětné vazby byla popsána následující zlepšení.

Výrazné zlepšení kvality spánku
Po 7 dnech konzumace našeho vzácného extraktu ze šafránu respondenti uvedli, že se kvalita jejich spánku výrazně zlepšila.

Snížení nespavosti
Po 28 dnech konzumace našeho vzácného extraktu ze šafránu respondenti uvedli, že se jim snížila nespavost a problémy se spánkem.

Zlepšení nálady po probuzení
Po 28 dnech konzumace našeho vzácného extraktu ze šafránu respondenti uvedli, že se jejich nálada po probuzení zlepšila, což podpořilo jejich každodenní život a duševní pohodu.

Po 28 dnech užívání 28 mg extraktu šafránu denně došlo po probuzení ke statisticky významnému zvýšení nálady o 14,42 % (Lopresti, Smith, & Drummond, 2021).

Objektivní měření

Produkce melatoninu je stimulována tmou a inhibována světlem. Jeho produkce začíná ve večerních hodinách a nejvyšší úrovně dosahuje mezi 3-4 hodinou ranní. Tento popis se vztahuje na fyziologickou produkci melatoninu, kterou zajišťuje epifýza v lidském těle.

V rámci klinické studie byli účastníci požádáni, aby si vzali výtažky ze šafránu a poté si přibližně po hodině odebrali vzorky slin. Hladiny melatoninu byly měřeny ve vzorcích slin. Tento postup byl aplikován 1 den před příjmem extraktu ze šafránu a poté podruhé, jakmile byla studie dokončena (po 28 dnech užívání extraktu ze šafránu). Na základě výsledků těchto měření bylo vyhodnoceno, že extrakty ze šafránu zvýšily večerní hladiny melatoninu. Melatonin pomohl regulovat cirkadiánní rytmus a synchronizovat cyklus spánku a bdění s nocí a dnem.

Příjem šafránových extraktů zvýšil večerní hladinu melatoninu, který je zodpovědný za regulaci spánku. Zvýšením večerní hladiny melatoninu došlo k synchronizování cyklu spánek a bdění, což vedlo k tomu, že nás mozek udržuje v bdělém stavu nebo spánku ve vhodnou dobu.

Reference

Kell, G., Rao, A., Beccaria, G., Clayton, P., Inarejos-García, A. M., & Prodanov, M. (2017). affron(®) a novel saffron extract (Crocus sativus L.) improves mood in healthy adults over 4 weeks in a double-blind, parallel, randomized, placebo-controlled clinical trial. Complement Ther Med, 33, 58-64. doi:10.1016/j.ctim.2017.06.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2021). An investigation into an evening intake of a saffron extract (affron®) on sleep quality, cortisol, and melatonin concentrations in adults with poor sleep: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multi-dose study. Sleep Med, 86, 7-18. doi:10.1016/j.sleep.2021.08.001

Lopresti, A. L., Smith, S. J., Metse, A. P., & Drummond, P. D. (2020). Effects of saffron on sleep quality in healthy adults with self-reported poor sleep: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Clin Sleep Med, 16(6), 937-947. doi:10.5664/jcsm.8376