FLaytout Menu

Často kladené otázky

Máte otázky? Máme odpovede. Toto je váš komplexný zdroj všetkých často kladených otázok o Herbalife.

Leaf background

​​Aké sú zdravotné riziká výrobkov Herbalife?​

S výrobkami Herbalife nie sú spojené žiadne zdravotné riziká. Skôr ako sa výrobok dostane do obchodu, jeho cesta prebieha podľa prísne sledovaných procesov, ktoré sa riadia legislatívou EÚ a miestnymi zákonmi, predpismi a internými smernicami, aby bolo zaistené, že je jeho konzumácia bezpečná. Tieto smernice začínajú od vývoja konceptu výrobku až po jeho balenie. Spoločnosť Herbalife sa riadi 14-krokovým sprievodcom s cieľom zaistiť kvalitu, aby ste mali istotu, že konzumujete iba výrobky najvyššej kvality.

Na viac ako 90 trhoch, na ktorých pôsobíme, máme špecializované tímy na zaisťovanie kvality. Tieto tímy zaisťujú, že každý nový alebo existujúci výrobok Herbalife spĺňa všetky miestne vládne predpisy týkajúce sa potravín.

V portfóliu Herbalife ste si možno všimli, že niektoré výrobky alebo príchute sa môžu dodávať iba do Európy a Afriky, zatiaľ čo iné môžu existovať iba v USA. Je to kvôli nášmu chápaniu preferencií pre chuť a prísady na rôznych trhoch a taktiež kvôli dodržiavaniu miestnych predpisov.

Ako spoločnosť Herbalife zaisťuje, že s výrobkami nie sú spojené žiadne zdravotné riziká?

Aby spoločnosť Herbalife zaistila úplnú bezpečnosť svojich výrobkov, zúčastňuje sa mnohých štúdií a klinických testov.

Štúdia vykonaná v roku 2010 Li Z a kol., o NIH-PubMede dospela k záveru, že náhrady jedla obohatené o bielkoviny nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Tak vysokoproteínové, ako štandardné proteínové diétne prípravky boli dobre prijímané a udržateľné. Na základe rutinných klinických hodnotení nedošlo k žiadnym zmenám vo funkcii pečene, obličiek alebo hustote minerálov v kostiach.

Táto štúdia ukázala, že strava HP (obohatená o vysoký obsah bielkovín), ako aj strava SP (štandardný obsah bielkovín), viedli u osôb starších ako 12 mesiacov k očakávanému úbytku hmotnosti typickému pre diétny plán nahradzujúci jedlo.

Spoločnosť Herbalife dodržiava pre všetky výrobky najvyššie priemyselné štandardy. Máme viac ako 300 vedcov, lekárov a odborníkov na výživu, vedu a zdravie, ktorí neúnavne zaisťujú, že je kvalita to hlavné, na čo sa zameriavame. Zároveň vlastníme certifikáciu ISO 45001 týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, udelenú organizáciou NSF-ISR pre všetky naše výrobné zariadenia. 

Výrobky Herbalife sú pre vaše zdravie bezpečné. Veríme, že znalosti majú význam iba vtedy, ak sa zdieľjú. Naším poslaním je zlepšovať výživové návyky po celom svete pomocou chutných, vedecky podložených výživových produktov v rámci vyváženej a pestrej stravy ako súčasti zdravého a aktívneho životného štýlu. Pomáhajú vám získať správnu rovnováhu v zdravej výžive.