FLaytout Menu

Často kladené otázky

Máte otázky? Máme odpovede. Toto je váš komplexný zdroj všetkých často kladených otázok o Herbalife.

Our Company
Leaf background

​​Je Herbalife bezpečný?​

Áno, všetky výrobky Herbalife sú bezpečné. Všetky výrobky Herbalife sú bezpečné, ak sa konzumujú podľa pokynov na etikete. Ako podporu bezpečnosti spotrebiteľov odporúčame každému spotrebiteľovi so zdravotnými ťažkosťami alebo diétnymi obmedzeniami, aby sa pred použitím poradil so svojím lekárom.

Výrobky Herbalife sú pre vaše zdravie bezpečné. Nebola preukázaná žiadna príčinná súvislosť medzi hepatotoxicitou, ochorením pečene, poškodením obličiek alebo zdravotnými rizikami a výrobkami Herbalife. Všetky naše výrobky sú vyrobené tak, aby boli v súlade s globálnou, EÚ a národnou legislatívou, aby bolo zaistené, že sú bezpečné pre zdravých dospelých.

Ako viem, že sú pre mňa výrobky Herbalife bezpečné?

Spoločnosť Herbalife testuje všetky výrobky interne, ako aj prostredníctvom certifikačných organizácií tretích strán,  aby overila zhodu s regulačnými smernicami. Testujeme, znovu testujeme a potom znovu testujeme. Spoločnosť Herbalife má zavedený robustný celosvetový systém dozoru nad bezpečnosťou po uvedení na trh, ktorý identifikoval zodpovedné osoby ako zástupcov farmakovigilancie, ktorí zhromažďujú všetky nežiaduce prípady (AE) údajne spojené s niektorým z našich výrobkov na všetkých viac než 90 trhoch, na ktorých pôsobíme.

Aby sa zaistilo globálne porozumenie a dodržiavanie všetkých zásad a postupov v oblasti vigilancie vo vzťahu k bezpečnosti spotrebiteľov, tím Global Consumer Safety (GCS) pravidelne školí aj zamestnancov členských služieb Herbalife a ďalšie osoby, ktoré môžu dostávať prichádzajúce hlásenia o nežiaducich prípadoch (AER).

Náš tím pre bezpečnosť spotrebiteľov

Global Consumer Safety (Globálna bezpečnosť spotrebiteľov) je tím špecializovaných lekárov, zdravotníkov a odborníkov na ochranu spotrebiteľov, ktorých poslaním je zaistiť, aby spoločnosť Herbalife na každom trhu po celom svete dodržiavala najvyššie bezpečnostné štandardy pre ochranu našich spotrebiteľov.

Náš špičkový bezpečnostný program zahŕňa pokročilé technológie a komplexné metódy analytického dohľadu, ktoré nám pomáhajú premeniť spätnú väzbu od spotrebiteľov na znalosti.

Vďaka tomu sa spotrebitelia môžu cítiť isto, pretože vedia, že všetko, čo robíme, je vytváranie informovaných skúseností s používaním výrobkov, vzdelávacích nástrojov a materiálov o bezpečnosti výživy a robustných protokolov na zmiernenie rizík a, samozrejme, udržiavame dobré riadenie výrobkov dodržiavaním všetkých celosvetových predpisov o bezpečnosti spotrebiteľov.