FLaytout Menu

Často kladené otázky

Máte otázky? Máme odpovede. Toto je váš komplexný zdroj všetkých často kladených otázok o Herbalife.

Our Company

​​Môžu výrobky Herbalife spôsobiť poškodenie pečene?​

Nie, výrobky Herbalife nespôsobujú poškodenie pečene. Výrobky Herbalife každý deň bezpečne používajú milióny spotrebiteľov. V našich výrobkoch sa nikdy nenašli žiadne známe hepatotoxíny (známe aj ako toxické chemické látky poškodzujúce pečeň) ani sa nikdy nenašli žiadne presvedčivé dôkazy o súvislosti medzi niektorým z našich výrobkov, niektorou z jeho zložiek a ochorením pečene. 

V skutočnosti neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali tvrdenie, že konzumácia výrobkov Herbalife môže byť u predtým zdravých osôb spojená s poškodením pečene alebo hepatitídou.

Všetky naše suroviny pochádzajú z prírodných zdrojov. V rámci nášho programu „Od semienka k strave“ (Seed to Feed) prechádzajú všetky zložky Herbalife náročným procesom kontroly, ktorý je podložený vedeckým výskumom. Všetky zložky, ktoré používame ako suroviny pre naše výrobky, fungujú v spojení s vyváženou stravou a zdravým a aktívnym životným štýlom a podporujú normálne fungovanie organizmu. Naše inovačné a výrobné zariadenia získali od NSF-ISR certifikáciu ISO 45001 týkajúcu sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Sú lekárske tvrdenia o výrobkoch Herbalife a zdravotných komplikáciách pravdivé?

Od roku 2005 vyšetrovalo 27 vlád po celom svete údajné tvrdenia, že výrobky Herbalife mohli spôsobiť poškodenie pečene. Na základe tohto šetrenia bolo rozhodnuté, že žiadne regulačné opatrenia týkajúce sa výrobkov Herbalife nie sú oprávnené, pretože neexistujú žiadne dôkazy o súvislosti medzi našimi výrobkami a hlásenými prípadmi poškodenia pečene.

Náš tím odborníkov úzko spolupracuje so štátnymi úradníkmi a lekármi, poskytuje plnú transparentnosť a prístup k dokumentácii výrobkov vrátane ich zloženia a surovín a taktiež aktívne zdieľa výsledky nezávislých testov týkajúcich sa čistoty a integrity výrobkov.

Okrem toho naši vedeckí odborníci a rešpektovaní nezávislí odborníci predložili protidôkazy, z ktorých mnohé boli opakovane publikované v uznávaných recenzovaných časopisoch.